Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ elektrotechnická Prešov
03.01.2021 08:59

Ocenenie v podobe Malej medaily sv. Gorazda

Ing. J.Macej s ocenením

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Sme nesmierne hrdí na to, že aj náš  kolega, inžinier Jozef Macej, bol ocenený medailou sv. Gorazda. Je to o to vzácnejšie, že patrí k mladým pedagógom (nar.1988),  ktorý je  pre svoju prácu zapálený a vo vzťahu k mládeži vždy otvorený  a ústretový. Hneď po svojom nástupe na SPŠE v r.1992 sa aktívne zapájal, a aj v tejto nie ľahkej spoločenskej situácii, spôsobenej koronavírusom, zapája  aj naďalej  do medzinárodných projektov, v rámci ktorých  vypracoval množstvo učebných materiálov. Tým  významne prispel k zefektívneniu a zatraktívneniu výučby predmetov elektronika, automatizácia a priemyselná informatika (Projekt 3DT – 3D Techniques, ČR + Švédsko, 2016-2018, Projekt 3DAH – 3D aids for handicapped children, ČR + Švédsko, 2018-2020, v súčasnosti je to projekt VALT - Visual aids to make learning/teaching easier, ČR+ Švédsko, Bulharsko, Francúzsko a Grécko).

Mimoriadny úspech zaznamenal Ing. Macej ako odborný lektor na celoslovenskom workshope organizovanom školou v spolupráci s NATIONAL INSTRUMENTS, ktorý bol zameraný na rozšírenie zručnosti pedagogických zamestnancov vo využívaní CAD aplikácií.

Svoje odborné skúsenosti sprostredkúva aj prostredníctvom článkov v odborných časopisoch.

Nedá nám nespomenúť aj opakované výnimočné úspechy, ktoré  získal so svojimi študentmi v súťažiach organizovaných na  celoštátnej úrovni. V posledných šiestich ročníkoch súťaže SYGA sa študenti pod jeho vedením pravidelne umiestňovali na 1. miestach, resp. získali osobitné ocenenia. Na súťaži NaGa 2018 (Navrhni Gadget, VSE Holding a Košice IT Valley) získali študenti pod jeho odborným vedením  1.miesto.

Slovensko potrebuje dobrých učiteľov, odborníkov, a preto si povolenie pedagóg zaslúži to najvyššie uznanie. Práca učiteľa je povolaním a poslaním zároveň. Ing. Jozef Macej je toho žiarivým príkladom.

          Ing. Jozefovi Macejovi v mene celého pedagogického zboru srdečne gratulujeme a prajeme množstvo ďalších úspechov v pracovnom         a súkromnom živote.

 

                                                                                                                                                             Ing.I.Marcinčinová, riaditeľka SPŠE

                                                                                                                                                             PaedDr.L.Ligusová

 

 

 

Súvisiace články

19.10.2019 09:05

Deň otvorených dverí na SŠUP-ke v Žiline

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium výtvarného umenia a dizajnu na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v našej škole dňa 07. 11. 2019 (štvrtok) od 8:00 hod. do 16:00 hod.
21.04.2019 17:16

GVARZA DRAMA CLUB V MOSKVE

Divadelný krúžok cestoval do Moskvy v rámci medzinárodného projektu Towards Each Other s ruským divadlom ATO. Dve učiteľky a 18 študentov strávili týždeň v ruskej metropole. Ruský súbor príde v septembri do Žiliny.
30.04.2017 16:51

Ľudské práva v réžii stredškolákov

Olympiáda ľudských práv je nielen skvelou vedomostnou súťažou, ale zároveň je výnimočná v tom, že podporuje angažovanosť mladých ľudí nielen vo veľkých spoločenských témach, ale aj v otázkach medziľudských vzťahov. Olympiáda ti...