Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ elektrotechnická Prešov
03.01.2021 08:59

Ocenenie v podobe Malej medaily sv. Gorazda

Ing. J.Macej s ocenením

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Sme nesmierne hrdí na to, že aj náš  kolega, inžinier Jozef Macej, bol ocenený medailou sv. Gorazda. Je to o to vzácnejšie, že patrí k mladým pedagógom (nar.1988),  ktorý je  pre svoju prácu zapálený a vo vzťahu k mládeži vždy otvorený  a ústretový. Hneď po svojom nástupe na SPŠE v r.1992 sa aktívne zapájal, a aj v tejto nie ľahkej spoločenskej situácii, spôsobenej koronavírusom, zapája  aj naďalej  do medzinárodných projektov, v rámci ktorých  vypracoval množstvo učebných materiálov. Tým  významne prispel k zefektívneniu a zatraktívneniu výučby predmetov elektronika, automatizácia a priemyselná informatika (Projekt 3DT – 3D Techniques, ČR + Švédsko, 2016-2018, Projekt 3DAH – 3D aids for handicapped children, ČR + Švédsko, 2018-2020, v súčasnosti je to projekt VALT - Visual aids to make learning/teaching easier, ČR+ Švédsko, Bulharsko, Francúzsko a Grécko).

Mimoriadny úspech zaznamenal Ing. Macej ako odborný lektor na celoslovenskom workshope organizovanom školou v spolupráci s NATIONAL INSTRUMENTS, ktorý bol zameraný na rozšírenie zručnosti pedagogických zamestnancov vo využívaní CAD aplikácií.

Svoje odborné skúsenosti sprostredkúva aj prostredníctvom článkov v odborných časopisoch.

Nedá nám nespomenúť aj opakované výnimočné úspechy, ktoré  získal so svojimi študentmi v súťažiach organizovaných na  celoštátnej úrovni. V posledných šiestich ročníkoch súťaže SYGA sa študenti pod jeho vedením pravidelne umiestňovali na 1. miestach, resp. získali osobitné ocenenia. Na súťaži NaGa 2018 (Navrhni Gadget, VSE Holding a Košice IT Valley) získali študenti pod jeho odborným vedením  1.miesto.

Slovensko potrebuje dobrých učiteľov, odborníkov, a preto si povolenie pedagóg zaslúži to najvyššie uznanie. Práca učiteľa je povolaním a poslaním zároveň. Ing. Jozef Macej je toho žiarivým príkladom.

          Ing. Jozefovi Macejovi v mene celého pedagogického zboru srdečne gratulujeme a prajeme množstvo ďalších úspechov v pracovnom         a súkromnom živote.

 

                                                                                                                                                             Ing.I.Marcinčinová, riaditeľka SPŠE

                                                                                                                                                             PaedDr.L.Ligusová

 

 

 

Súvisiace články

27.03.2019 13:14

Workshop VELUX Brno

Žiaci SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci sa zúčastnili workshopu firmy VELUX v Brne
13.03.2018 16:16

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť v Európskom parlamente v Štrasburgu

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí vyhrali 3.miesto v súťaži Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku  EUROSCOLA 2018, sa dňa 8. marca 2018 dočkali svojej zaslúženej výhry. Bol ňou jeden pracovný deň v E...
02.07.2019 08:45

Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizovala v školskom roku 2018/2019 mobilitný projekt „Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II“, ktorý bol finančne podporený z programu Erasmus+ (KA1 ...