Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola,
30.04.2020 23:10

Olívia Sojková o online prehliadkach Slovenského múzea máp

Olívia Sojková, pedagogička geografie o online prehliadkach Slovenského múzea máp: „Aj pre pedagóga je radosť, keď dostane spätnú väzbu, že takéto úlohy sa študentom páčia.“

 

Slovenské múzeum máp sa počas epidémie koronavírusu snaží byť bližšie k svojim návštevníkom aj prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky. Novinku v tomto smere predstavuje séria online videoprehliadok. Jeho virtuálnu prehliadku, od uzavretia kultúrnych inštitúcií kvôli pandémii, videlo ku koncu apríla 2020 viac ako 4000 online návštevníkov. Online spoznávanie zaujímavých exponátov z oblasti geológie, geografie a kartografie ponúkla táto kultúrna inštitúcia cez oddelenia školstva niektorých samosprávnych krajov aj ako učebnú pomôcku pre učiteľov uvedených predmetov. O tom aká bola odozva o takéto vzdelávanie u študentov, sme sa porozprávali s vyučujúcou predmetu geografie zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci Olíviou Sojkovou.

Ako sa Vám darí zhostiť domáceho vzdelávania, ktoré v tomto čase kvôli potrebným ochranným opatreniam musia zvládať pedagógovia, študenti aj žiaci?

Tak ako celá spoločnosť ocitlo sa aj školstvo v úplne novej situácii. Našťastie sme škola technického zamerania a už dlhšiu dobu veľmi intenzívne pracujeme aj „elektronicky". Možno preto nebolo online vzdelávanie pre našich študentov veľký šok. Výzvu predstavovalo skôr didaktické uchopenie učiva – aby bolo vyučovanie čo najviac názorné, praktické a samozrejme aj zážitkové.

Využívate okrem interaktívnych úloh, ktoré sú ponúkané aj prostredníctvom televízneho vysielania RTVS nejakú inú pútavú formu vzdelávania pre študentov?

Myslím, že materiálu je dosť a je skutočne z čoho vyberať. Ale nemôže to byť len o množstve informácií. Veď presedieť celé hodiny nad úlohami a cvičeniami pred počítačom vo svojej izbe je výzva aj pre dospelého. Hneď človeka v karanténe prepadnú myšlienky rozbehnúť sa niekam, najlepšie na výlet. Na hodine geografie napríklad do Slovenského múzea máp. Klik a sme tam. Primerane dlhé video stačí učiteľovi doplniť o zaujímavé otázky a úlohy a vyučovacia hodina ubehne ako voda.

Čo Vás ako pedagogičku inšpirovalo využiť práve túto možnosť vzdelávania?

Je to už spomínaná zážitkovosť, ale aj autentičnosť prostredia, odbornosť výkladu a veľmi dobre zvolené časové rozpätie videí. Okrem toho z obsahu videí môže pedagóg vytvoriť veľké množstvo klasických ale hlavne kreatívnych úloh.

Akou formou ste oslovili študentov, aby si online prehliadky pozreli?

V rámci elektronickej triednej knihy som ich pozvala na návštevu múzea. Dostali link, cez ktorý sa prihlásili.

A ako reagovali Vaši študenti na túto interaktívnu pomôcku?

Úlohy splnili bez problémov a posielali smajlíkov. Aj pre pedagóga je radosť, keď dostane spätnú väzbu, že takéto úlohy sa študentom páčia.

Slovenské múzeum máp vzniklo v roku 2018. Podarilo sa Vám ho spolu s Vašimi študentmi navštíviť už aj osobne? Prípadne, ak nie, inšpirovali Vás videoprehliadky k jeho osobnej návšteve?

Zatiaľ ešte nie, ale verím, že v budúcnosti sa práve s týmito študentami dostaneme aj do reálneho múzea.

Súvisiace články

25.05.2020 14:02

Prváci prezentovali krásy Prešovského regiónu

Na začiatku školského roka 2019/2020 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica pilotný projekt pre študentov stredných škôl pod názvom „Rodný môj kraj“ zameraný na prezentáciu regiónu, mesta či obce prostredníctvom k...
16.01.2020 19:53

SMART HOME – INOVATÍVNE TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ

Stredná priemyselná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo, poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti hospodárstva – v staviteľstve, ktoré musí flexibilne reagovať na najnovšie trendy a rýchlorastúci ...
02.10.2019 16:24

Gvarza Drama club a ATO divadlo z Moskvy ukončili projekt spoločnou divadelnou hrou Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)

Gvarza Drama club a ATO divadlo z Moskvy ukončili projekt spoločnou divadelnou hrou  Fahrenheit 451 (Ray Bradbury)