Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ Nové Mesto nad Váhom
09.01.2019 17:43

Predvianočnú atmosféru v Mönchengladbachu zažili priemyslováci z Nového Mesta nad Váhom vďaka projektu Erasmus+

Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúceho projektu sa Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom opäť zapojila do projektu Erasmus+. Aktuálny projekt nesie názov „Culture and Work in Europe“, teda kultúra a práca v Európe.

Úvodné pracovné stretnutie učiteľov prebehlo ešte v októbri v Taliansku. Tentoraz dostali príležitosť vycestovať aj žiaci. Zo SPŠ Nové Mesto nad Váhom to bolo spolu šesť žiakov, ktorých doprevádzali dve vyučujúce. V západnej časti Nemecka, v meste Mönchengladbach sa stretli účastníci zo všetkých škôl, ktoré sú do projektu zapojené,  konkrétne teda vybraní žiaci a vyučujúci z Talianska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Mobilita trvala od 10.12. do 16.12.2018.

Prvý deň boli pre všetkých nachystané rôzne zoznamovacie aktivity, prehliadka školy a okolia. Prebehli aj prezentácie hosťujúcich krajín – každá skupina predstavila svoju krajinu a školu. Spoločne sa vybralo logo projektu. Každá krajina priniesla návrh loga projektu, následne sa hlasovalo a z návrhov sa vybralo 1 víťazné logo. Druhý až piaty deň boli kombináciou aktivít v škole a mimo školy. V škole prebehli rôzne prezentácie a worshopy: o tradíciach krajín, o školskom systéme a duálnom vzdelávaní v Nemecku, o situácii na trhu práce v Nemecku, o tvorení dotazníkov alebo aj o používaní Moodle v škole. Mimo školy bol priestor na spoznávanie miestnej kultúry a tradícií priamo v praxi nielen v Mönchengladbachu, ale aj blízke mestá Venlo a Kolín nad Rýnom. Z miest bolo cítiť predvianočnú atmosféru, boli pekne vyzdobené a na námestiach boli rozložené vianočné trhy s typickými miestnymi špecialitami či dekoráciami.V Kolíne bola prehliadka historickej časti mesta s anglicky hovoriacim sprievodcom. V Mönchengladbachu bola príležitosť navštíviť futbalový štadión Borussia – Park a dozvedieť sa o jeho vplyve na rozvoj regiónu a tvorbu pracovných miest.

Pridanou hodnotou projektu bolo, že počas jeho realizácie si účastníci zlepšili komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, učili sa pracovať v medzinárodných skupinách a vytvorili sa nové priateľstvá.  Ďalšie stretnutie partnerov je plánované na  marec 2019 v chorvátskej Požege.

Mgr. Dominia Rarigová

 

 

 

Súvisiace články

27.04.2018 12:52

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová so zastúpením na Majstrovstvách sveta v Paríži

Školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu ISF v Paríži sa zúčastnilo presne 500 mladých atlétov z 34 krajín sveta. Cezpoľný beh patrí medzi účastnícky najpočetnejšie zastúpené športy v rámci národných školských športových ...
10.04.2019 11:01

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci zavŕšili dvojročný projekt

Žiaci a učitelia z partnerských škôl zo Slovenska, ČR a Francúzska ukončili dvoj-ročný projekt „Business throughout Europe“ prostredníctvom programu ERASMUS+ aktivita KA2 na záverečnom projektovom stretnutí v termíne od 1. aprí...
08.04.2019 10:54

Úspech žiačky Obchodnej akadémie v Lučenci v 41. ročníku SOČ

Naša škola sa aj tento rok zapojila do 41. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci sa mohli realizovať napísaním a prezentovaním svojich prác na školskom kole organizovanom Obchodnou akadémiou v Lučenci, ktoré sa uskuto...