Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ Nové Mesto nad Váhom
09.01.2019 17:43

Predvianočnú atmosféru v Mönchengladbachu zažili priemyslováci z Nového Mesta nad Váhom vďaka projektu Erasmus+

Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúceho projektu sa Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom opäť zapojila do projektu Erasmus+. Aktuálny projekt nesie názov „Culture and Work in Europe“, teda kultúra a práca v Európe.

Úvodné pracovné stretnutie učiteľov prebehlo ešte v októbri v Taliansku. Tentoraz dostali príležitosť vycestovať aj žiaci. Zo SPŠ Nové Mesto nad Váhom to bolo spolu šesť žiakov, ktorých doprevádzali dve vyučujúce. V západnej časti Nemecka, v meste Mönchengladbach sa stretli účastníci zo všetkých škôl, ktoré sú do projektu zapojené,  konkrétne teda vybraní žiaci a vyučujúci z Talianska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Mobilita trvala od 10.12. do 16.12.2018.

Prvý deň boli pre všetkých nachystané rôzne zoznamovacie aktivity, prehliadka školy a okolia. Prebehli aj prezentácie hosťujúcich krajín – každá skupina predstavila svoju krajinu a školu. Spoločne sa vybralo logo projektu. Každá krajina priniesla návrh loga projektu, následne sa hlasovalo a z návrhov sa vybralo 1 víťazné logo. Druhý až piaty deň boli kombináciou aktivít v škole a mimo školy. V škole prebehli rôzne prezentácie a worshopy: o tradíciach krajín, o školskom systéme a duálnom vzdelávaní v Nemecku, o situácii na trhu práce v Nemecku, o tvorení dotazníkov alebo aj o používaní Moodle v škole. Mimo školy bol priestor na spoznávanie miestnej kultúry a tradícií priamo v praxi nielen v Mönchengladbachu, ale aj blízke mestá Venlo a Kolín nad Rýnom. Z miest bolo cítiť predvianočnú atmosféru, boli pekne vyzdobené a na námestiach boli rozložené vianočné trhy s typickými miestnymi špecialitami či dekoráciami.V Kolíne bola prehliadka historickej časti mesta s anglicky hovoriacim sprievodcom. V Mönchengladbachu bola príležitosť navštíviť futbalový štadión Borussia – Park a dozvedieť sa o jeho vplyve na rozvoj regiónu a tvorbu pracovných miest.

Pridanou hodnotou projektu bolo, že počas jeho realizácie si účastníci zlepšili komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, učili sa pracovať v medzinárodných skupinách a vytvorili sa nové priateľstvá.  Ďalšie stretnutie partnerov je plánované na  marec 2019 v chorvátskej Požege.

Mgr. Dominia Rarigová

 

 

 

Súvisiace články

06.11.2018 14:14

Nové výzvy moderného vzdelávania

V Banskej Štiavnici sa organizovala jesenná škola pre pedagógov s názvom Učitelia proti dezinformáciám.
28.08.2017 14:04

S novým školským rokom prichádzajú do škôl aj aktualizované učebnice

S príchodom nového školského roka distribuuje ministerstvo školstvaaktualizované učebnice do škôl. Do nákupu 1,1 milióna kusov nových učebníc investovalo 3,74 milióna eur. Učitelia budú mať k dispozícii aj viacero titulov priam...
07.09.2017 15:02

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je viac než vzdelanie...

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je zapojená do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA