Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ Nové Mesto nad Váhom
09.01.2019 17:43

Predvianočnú atmosféru v Mönchengladbachu zažili priemyslováci z Nového Mesta nad Váhom vďaka projektu Erasmus+

Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúceho projektu sa Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom opäť zapojila do projektu Erasmus+. Aktuálny projekt nesie názov „Culture and Work in Europe“, teda kultúra a práca v Európe.

Úvodné pracovné stretnutie učiteľov prebehlo ešte v októbri v Taliansku. Tentoraz dostali príležitosť vycestovať aj žiaci. Zo SPŠ Nové Mesto nad Váhom to bolo spolu šesť žiakov, ktorých doprevádzali dve vyučujúce. V západnej časti Nemecka, v meste Mönchengladbach sa stretli účastníci zo všetkých škôl, ktoré sú do projektu zapojené,  konkrétne teda vybraní žiaci a vyučujúci z Talianska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Mobilita trvala od 10.12. do 16.12.2018.

Prvý deň boli pre všetkých nachystané rôzne zoznamovacie aktivity, prehliadka školy a okolia. Prebehli aj prezentácie hosťujúcich krajín – každá skupina predstavila svoju krajinu a školu. Spoločne sa vybralo logo projektu. Každá krajina priniesla návrh loga projektu, následne sa hlasovalo a z návrhov sa vybralo 1 víťazné logo. Druhý až piaty deň boli kombináciou aktivít v škole a mimo školy. V škole prebehli rôzne prezentácie a worshopy: o tradíciach krajín, o školskom systéme a duálnom vzdelávaní v Nemecku, o situácii na trhu práce v Nemecku, o tvorení dotazníkov alebo aj o používaní Moodle v škole. Mimo školy bol priestor na spoznávanie miestnej kultúry a tradícií priamo v praxi nielen v Mönchengladbachu, ale aj blízke mestá Venlo a Kolín nad Rýnom. Z miest bolo cítiť predvianočnú atmosféru, boli pekne vyzdobené a na námestiach boli rozložené vianočné trhy s typickými miestnymi špecialitami či dekoráciami.V Kolíne bola prehliadka historickej časti mesta s anglicky hovoriacim sprievodcom. V Mönchengladbachu bola príležitosť navštíviť futbalový štadión Borussia – Park a dozvedieť sa o jeho vplyve na rozvoj regiónu a tvorbu pracovných miest.

Pridanou hodnotou projektu bolo, že počas jeho realizácie si účastníci zlepšili komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, učili sa pracovať v medzinárodných skupinách a vytvorili sa nové priateľstvá.  Ďalšie stretnutie partnerov je plánované na  marec 2019 v chorvátskej Požege.

Mgr. Dominia Rarigová

 

 

 

Súvisiace články

04.11.2017 08:23

Židia v Žiline

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline pravidelne realizuje pre žiakov školy v rámci vyučovania dejepisu vzdelávacie aktivity, prednášky a besedy, ktoré smerujú k potláčaniu prejavov intolerancie a diskriminácie.
14.02.2018 12:53

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa

SPŠ Oskara Winklera v Lučenci bola v rámci druhého ročníka Stavbárskej olympiády vyhodnotená ako víťaz s najvyšším počtom získaných bodov aj najviac zapojených študentov.
15.09.2017 21:35

Žiaci SOŠ Šaľa zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdetvo na stáži v Portugalsku

V dňoch 25. 7. 2017 – 15. 8. 2017 sa traja žiaci študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastnili mobilitnej štáže v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku.