Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
20.10.2020 12:33

Revitalizácia volejbalového ihriska a jeho okolia na Obchodnej akadémii v Lučenci v rámci projektu „Projekt je zmena“

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci Diana Záchenská, Dominika Kvandová, Martin Majer a Marek Fašanga sa zapojili do projektu s názvom „Projekt je zmena“, ktorý bol vyhlásený agentúrou BBSK Dobrý kraj v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTOU.

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci Diana Záchenská, Dominika Kvandová, Martin Majer a Marek Fašanga sa zapojili do projektu s názvom „Projekt je zmena", ktorý bol vyhlásený agentúrou BBSK Dobrý kraj v spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTOU.

Začiatkom marca tohto roku sa naši žiaci zúčastnili prvého projektového stretnutia v Osrblí, kde vypracovali projekt pod názvom „Oprava tribún a lavičiek na školskom dvore a revitalizácia volejbalového ihriska". Na tento projekt získali 600 eur od agentúry BBSK Dobrý kraj. V priebehu mesiacov jún, august a september sa ho podarilo zrealizovať. Obnovilo sa tak existujúce, ale nevyužívané volejbalové ihrisko, lavičky a tribúny na školskom dvore. Revitalizáciou vytvorili žiaci v spolupráci s učiteľmi podmienky na využívanie volejbalového ihriska v rámci telesnej výchovy, krúžkovej činnosti  a takisto aj pre širokú verejnosť. Dňa 2.10.2020 sa podarilo uskutočniť prvý volejbalový turnaj medzi našimi žiakmi prvých až tretích ročníkov. Počas turnaja panovala vynikajúca atmosféra a žiaci sa nesmierne tešili z možnosti zahrať si na „novom" ihrisku.

V sobotu dňa 24.10.2020 čaká našich žiakov, ktorí projekt realizujú, záverečná práca na projekte, a to jeho vyúčtovanie a prezentácia realizačnej fázy projektu s dokumentovaním východiskového a konečného stavu pomocou fotografií, mediálna prezentácia projektu a jeho obhájenie pred školiteľmi elektronickou formou podľa pokynu školiteľov.

 

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí vymysleli tento projekt, financovali ho a umožnili mladým ľuďom vniknúť do tajov malých projektov. Participácia na jednotlivých aktivitách pre žiakov prínosom, pretože sa naučili vypracovať, zrealizovať a vyúčtovať malý projekt.

 

Mgr. Kvetoslava Kriváková

 

Súvisiace články

28.02.2020 10:35

Medzinárodné spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní dizajnérov

Zahraničné pobyty umožňujú študentom, ale aj pedagógom získať nové vedomosti a zručnosti a osvojiť si nové postupy, ktoré sa už osvedčili v praxi u zahraničných partnerov.
19.12.2019 11:33

Gymnázium Ľudovíta Štúra v rámci programu Erasmus + v Poľsku

V dňoch 22.11. – 28.11. 2019 sa uskutočnila v Poľsku prvá krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ „Explaining europe“. Naši žiaci sa prvýkrát stretli so svojimi partnermi z Nemecka a Poľska.