Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Škola dizajnu
08.10.2019 11:04

Škola dizajnu prináša zo zahraničia dôležité know-how domov

Program Erasmus+ umožňuje mladým rozširovať a zlepšovať si svoje kompetencie, učiť sa nové veci a spoznávať cudzie krajiny a kultúry. Tieto možnosti využívajú aj v bratislavskej Škole dizajnu. Zo zahraničia si však študenti a pedagógovia umeleckej školy nenosia len nové zážitky, ale aj cenné know-how, vďaka ktorému môžu to, čo sa v cudzine naučili, posunúť doma ďalším

Študenti Školy dizajnu – Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Bratislave môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V Školskom roku 2017/2018 mohli napríklad mesiac študovať na Kuressaare Ametikool v Estónsku. Michal a Matej strávili začiatok školského roka na ostrove Saaremaa v špičkovej vzdelávacej inštitúcii, ktorá poskytuje odborné vzdelanie v oblastiach dizajnu, informačných a komunikačných technológií, manažmentu a ďalších odborov. Témou študijného pobytu v Kuressaare Ametikoool bola infografika, keďže ide o disciplínu v grafickom dizajne a vizuálnej komunikácii, ktorá na slovenských umeleckých školách chýba.

Študentov počas pobytu sprevádzali aj dvaja pedagógovia z bratislavskej školy, ktorí sa v partnerskej inštitúcii v Estónsku usilovali o získanie komplexnejšieho pohľadu na výučbu infografiky, vytvorenie podkladov pre metodiku výučby infografiky na Škole dizajnu a získavali tiež kontakty pre prípadné konzultácie v budúcnosti, aby sa od nasledujúceho školského roku mohla infografika vyučovať aj na ich škole.

Okrem nových znalostí, ktoré si z Estónska priniesli študenti sa teda na Školu dizajnu vďaka pedagógom, ktorí sa mobility tiež zúčastnili, dostalo aj vyučovanie infografiky. Vďaka programu Erasmus+ a projektu Svet v infografike sa tak súčasťou pedagogických dokumentov Školy dizajnu stala nová disciplína, s ktorou sa môžu oboznámiť a nové vedomosti a zručnosti získať aj ďalší študenti, ktorí sa síce mobility nezúčastnili, ale takto z nej môžu tiež profitovať.

Podobne sa do vyučovania na Škole dizajnu dostalo v rámci odboru odevný dizajn aj spracovanie kože, s ktorým sa študenti a pedagógovia oboznámili vďaka programu Erasmus+ v projekte Leader in Leather o rok neskôr opäť v Estónsku.

V školskom roku 2019/2020 vycestujú študenti a pedagógovia zo Školy dizajnu aj do Slovinska, kde sa budú venovať technike sieťotlače. V Estónsku sa ďalší oboznámia s technológiou 3D tlače, pričom nové skúsenosti plánujú opäť neskôr odovzdať aj ostatným študentom na svojej domovskej škole v Bratislave.

Súvisiace články

01.11.2017 20:09

Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizovala projekt "Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov", ktorý finančne podporilo mesto Žilina z grantového systému pre rok 2017 v oblasti kultúra.
01.10.2017 14:56

Európsky deň jazykov

Každoročne sa dátum 26. september spája s oslavou Európskeho dňa jazykov.
11.04.2018 12:37

40. ročník Krajskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti

Ďalší úspech žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na SOČ