Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
16.01.2020 19:53

SMART HOME – INOVATÍVNE TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ

Stredná priemyselná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo, poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti hospodárstva – v staviteľstve, ktoré musí flexibilne reagovať na najnovšie trendy a rýchlorastúci dopyt po energeticky úsporných domácnostiach. Misiou našej školy je umožniť žiakom, aby si osvojili zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým sa dokážu uplatniť na slovenskom, európskom ale aj svetovom trhu práce.

  • KA 102 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave
  • Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ

Staviteľstvo nie je len o tehlách, miešaní betónu alebo projektovaní stavieb. Jeho súčasťou je aj programovanie, inštalácia a prevádzkovanie tzv. inteligentných domov – Smart Home. Vďaka projektom Erasmus + dokáže naša škola presunúť vyučovanie z klasických kamenných tried do reálneho podnikateľského priestoru na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku sme nadviazali spoluprácu s výhradným zástupcom firmy LOXONE Hanna, ktorá zabezpečuje programovanie a inštaláciu tzv. inteligentných domov v nitrianskom regióne. Rovnako sme uspeli aj v hľadaní partnera v zahraničí. Intenzívne hľadanie školiaceho strediska, ktoré poskytuje odbornú prax  práve v systéme LOXONE prinieslo ovocie v podobe uzavretia dlhodobej spolupráce s firmou VITALIS Schkeuditz v Nemecku. Obrovskou pridanou hodnotou je aj absolvovanie celej trojtýždňovej odbornej praxe v anglickom jazyku.

Prvá 27 členná skupina žiakov získala neoceniteľné praktické zručnosti a vedomosti v prostredí zahraničnej firmy. Naučili sa, ako riešiť technické problémy, popasovať sa s neočakávanými výzvami a pracovať v tímoch na zadaných úlohách. Zistili, aké to je, ak sa na pracovisku stretnú s kolegami z rôznych kútov sveta. S pocitom uspokojenia zistili, že hoci ich bydliská delia tisíce kilometrov, hovoria rozličnými jazykmi a majú odlišnú farbu pleti, predsa ich len spája túžba po poznaní, radosť z objavovania nepoznaného a chuť užívať si život plnými dúškami.

Po troch týždňoch sa študenti vrátili domov plní zážitkov a dojmov z niečoho, čo doteraz nemali možnosť zažiť.  Okrem certifikátov o úspešnom absolvovaní odbornej praxe prišli bohatší o skúsenosti, nové priateľstvá a predsavzatia zúročiť to, čo im dala účasť na tomto projekte.

Mgr. Katarína Mészárosová, koordinátorka projektu

Súvisiace články

13.03.2018 16:16

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť v Európskom parlamente v Štrasburgu

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí vyhrali 3.miesto v súťaži Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku  EUROSCOLA 2018, sa dňa 8. marca 2018 dočkali svojej zaslúženej výhry. Bol ňou jeden pracovný deň v E...
01.10.2017 14:56

Európsky deň jazykov

Každoročne sa dátum 26. september spája s oslavou Európskeho dňa jazykov.
01.11.2017 19:58

3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizovala projekt "3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov", ktorý finančne podporilo mesto Žilina z grantového systému pre rok 2017 v oblasti vzdelávanie.