Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
16.01.2020 19:53

SMART HOME – INOVATÍVNE TRENDY V ODBORNOM VZDELÁVANÍ

Stredná priemyselná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo, poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti hospodárstva – v staviteľstve, ktoré musí flexibilne reagovať na najnovšie trendy a rýchlorastúci dopyt po energeticky úsporných domácnostiach. Misiou našej školy je umožniť žiakom, aby si osvojili zručnosti a schopnosti, vďaka ktorým sa dokážu uplatniť na slovenskom, európskom ale aj svetovom trhu práce.

  • KA 102 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave
  • Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ

Staviteľstvo nie je len o tehlách, miešaní betónu alebo projektovaní stavieb. Jeho súčasťou je aj programovanie, inštalácia a prevádzkovanie tzv. inteligentných domov – Smart Home. Vďaka projektom Erasmus + dokáže naša škola presunúť vyučovanie z klasických kamenných tried do reálneho podnikateľského priestoru na Slovensku a v zahraničí. Na Slovensku sme nadviazali spoluprácu s výhradným zástupcom firmy LOXONE Hanna, ktorá zabezpečuje programovanie a inštaláciu tzv. inteligentných domov v nitrianskom regióne. Rovnako sme uspeli aj v hľadaní partnera v zahraničí. Intenzívne hľadanie školiaceho strediska, ktoré poskytuje odbornú prax  práve v systéme LOXONE prinieslo ovocie v podobe uzavretia dlhodobej spolupráce s firmou VITALIS Schkeuditz v Nemecku. Obrovskou pridanou hodnotou je aj absolvovanie celej trojtýždňovej odbornej praxe v anglickom jazyku.

Prvá 27 členná skupina žiakov získala neoceniteľné praktické zručnosti a vedomosti v prostredí zahraničnej firmy. Naučili sa, ako riešiť technické problémy, popasovať sa s neočakávanými výzvami a pracovať v tímoch na zadaných úlohách. Zistili, aké to je, ak sa na pracovisku stretnú s kolegami z rôznych kútov sveta. S pocitom uspokojenia zistili, že hoci ich bydliská delia tisíce kilometrov, hovoria rozličnými jazykmi a majú odlišnú farbu pleti, predsa ich len spája túžba po poznaní, radosť z objavovania nepoznaného a chuť užívať si život plnými dúškami.

Po troch týždňoch sa študenti vrátili domov plní zážitkov a dojmov z niečoho, čo doteraz nemali možnosť zažiť.  Okrem certifikátov o úspešnom absolvovaní odbornej praxe prišli bohatší o skúsenosti, nové priateľstvá a predsavzatia zúročiť to, čo im dala účasť na tomto projekte.

Mgr. Katarína Mészárosová, koordinátorka projektu

Súvisiace články

31.01.2018 13:06

Enviroprojekt 2017

Správa z činnosti školy- realizáciua Enviroprojektu v rámci edukácie žiakov v školskej a mimoškolskej činnosti. Poprosím upravenie veľkosti fotografii podľa zváženia. Ďakujem.
08.06.2017 14:12

Erasmus +: Projekt „ Rozvíjanie odborného anglického jazyka na strednej odbornej škole“

Stredná odborná škola strojnícka  v Považskej Bystrici vzdeláva a vychováva mládež v strojárskych a v elektrotechnických odboroch, je Centrom odborného vzdelávania a prípravy a pripravuje žiakov aj v systéme duálneho vzdelávani...
24.10.2017 18:30

KOŠICE: V novom školskom roku budú mať stredné školy 274 prvých tried

KOŠICE - V školskom roku 2018/2019 bude pre 6 465 žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku otvorených 274 prvých tried na stredných školách v Košickom kraji. Rozhodli o tom na dnešnom rokovaní poslanci Zastupiteľstva Košické...