Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: ELBÁCI
23.09.2017 19:50

Socha Dávida už rok krášli areál Elbákov

Hlavným poslaním Súkromného športového gymnázia ELBA, ktoré v tomto školskom roku začína písať 12. kapitolu svojej histórie, je o. i. presvedčiť každého žiaka, že sa oplatí dobre študovať a že životný úspech sa len tak sám od seba nedostaví. Treba sa o to pričiniť. Škola má svoju vnútornú víziu, poslanie, školskú filozofiu, ako aj vonkajšie znaky vo forme loga, hymny a vlajky. Okrem toho má aj Rád školy pre žiakov a ocenenie Emanuel pre pedagógov.

Odhalenie sochy Dávida v areáli SŠG ELBA

Unikátny nápad
Pred rokom škola zrealizovala unikátny nápad – skrášlila svoj areál nesmrteľným umeleckým dielom. Pred budovu školy osadila kópiu sochy Dávida, silného biblického hrdinu, pripraveného na nerovný boj s Goliášom. Socha je právom považovaná za vrcholné dielo talianskej renesancie. Predstavuje antický ideál krásy, založený na súlade fyzickej krásy, telesnej sily a sily ducha. Evokuje v nás obraz veľkej energie, dokonalej sústredenosti, odvahy a obrovskej vôle zvíťaziť. Jej autorom je slávny taliansky sochár, maliar, architekt a básnik Michelangelo Buonarroti. Do jej tvorby sa pustil v roku 1501. V tom čase mal len 26 rokov. Bol však veľmi ambiciózny a nesmierne pracovitý. Pracoval vo dne aj v noci. Na svojom pracovnom mieste vraj niekedy aj nocoval.

Socha na prvý pohľad upúta pozornosť nezvyčajne pravidelnými črtami tváre. Tvrdý výzor bojovníka harmonizuje so štíhlym, dokonalým telom, ktoré má podobu mladého, atleticky pôsobiaceho muža v plnej sile. Pred rozhodujúcim bojom s Goliášom je plne sústredený. Hoci sú jeho svaly napäté, pôsobí pokojne. Živý, napätý výraz tváre a prenikavá sila pohľadu Dávida je charakteristickou črtou Michelangelovej tvorby.

Ing. Emil Blicha, zriaďovateľ škôl ELBA, ktorý je otcom myšlienky osadiť v areáli školy sochárske skvosty, mal na zreteli umeleckú symboliku, ktorá by dennodenne pripomínala žiakom športového gymnázia krásu vyšportovaného tela, vytrvalosť a veľavravný výraz tváre.

Využitie vo výchovno-vzdelávacom procese
Michelangelovu celoživotnú prácu učitelia výchovne využívajú vo vyučovacom procese. Michelangelo bol nielen veľmi pracovitý, húževnatý, ale aj nesmierne vytrvalý ‒ tvrdo pracoval na soche celé 2 roky. Bol nepoddajný ‒  neodradil ho ani značne poškodený kameň. Mnohí florentskí sochári tvrdili, že z poškodeného kameňa sa nedá vytesať žiadna socha. Michelangelo sa ale svojho zámeru vytesať postavu Dávida, ktorá bude vyjadrovať jeho odvahu pred bojom s Goliášom, nevzdal. Bol veľmi precízny ‒ línie sochy rozratúval doslova na centimetre. Bol vynaliezavý. Keďže bol kameň poškodený, vytesal jednu ruku zohnutú v lakti. Bol šikovný, dômyselný, invenčný, trpezlivý ‒ zachovať proporcie postavy pri vtedajších technológiách nebolo vôbec jednoduché.

Socha Dávida v areáli SŠG ELBA

Majstri pedagogického umenia
Michelangelo neprekonal len sochárov svojej doby, ale aj slávnych antických majstrov. Napriek tomu vždy skromne vravieval: „Socha je skrytá v kameni, treba ju len odtiaľ dostať."

Aj elbácki učitelia sú svojím spôsobom umelci. Sú to majstri pedagogického umenia, ktorí zjemňujú, okresávajú, kultivujú, zošľachťujú spôsoby a správanie svojich žiakov, aby vychovali aktívnych, dobrých, múdrych a šťastných Elbákov. Svojich žiakov smerujú k tomu, aby si uvedomili, že cesta k úspechu vedie cez obrovské a odhodlané činy. Učia ich, že jednou z dôležitých vlastností víťaza je sila vytrvať, sila nikdy sa nepoddať. Aj preto škola dosahuje prenikavé úspechy nielen na republikovej, ale aj na európskej a svetovej úrovni.

Gymnázium navštevujú viacerí úspešní mládežnícki reprezentanti v rôznych druhoch športu. Sú to predovšetkým:

  • hokejisti pôsobiaci vo Švajčiarsku a v Kanade,
  • reprezentační futbalisti pôsobiaci v 1. FC Tatran Prešov,
  • majsterka Európy a dvojnásobná majsterka sveta v kickboxe – Viktória Kažíková,
  • rýchlokorčuliari Oliver Ringer a Ema Želinská, ktorí získavajú pravidelne popredné umiestnenia v Európskom pohári,
  • armwrestlerka Klaudia Lišková, ktorá získala druhé a štvrté miesto na majstrovstvách sveta,
  • kulturista Dávid Makara (predminuloročný absolvent), ktorý sa stal vicemajstrom Európy v naturálnej kulturistike,
  • majster SR v kickboxingu – František Toplanský, ktorý získal 3. miesto na Europa cup a 5. miesto na majstrovstvách sveta,
  • majster SR v bežeckom lyžovaní a biatlone Adam Jurena,
  • volejbalové družstvo žien Školského športového klubu ELBA, ktoré úspešne účinkuje v prvej volejbalovej lige.

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

Súvisiace články

27.08.2018 17:57

Bratislava koncom septembra ožije jazykmi - LingvaFest‘2018

Prvý medzinárodný jazykový festival na Slovensku pod názvom „LingvaFest‘2018“ sa bude konať už koncom septembra v Bratislave! V dňoch 28. a 29.9. v čase od 9:00 do 18:00 sa na Ekonomickej univerzite v Petržalke budú jazyky sklo...
24.10.2019 11:23

20. výročie založenia Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby

Tento rok škola oslavuje 20. výročie od jej založenia.
27.05.2020 07:35

Erasmus+ Mobilita pedagogických zamestnancov vo Veľkej Británii

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline realizovala v školskom roku 2019/2020 mobilitný projekt „Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania III“, ktorý bol finančne podporený z programu Erasmus+ ...