Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
29.09.2017 17:41

Popradskí „starogympláci“ ohúrili Prahu... a ona ich

Rada Európy a Európska únia vyhlásili rok 2001 za Európsky rok jazykov (European Year of Languages). Projekt mal obrovskú odozvu, preto sa Rada Európy rozhodla, že 26. september bude každoročne Európskym dňom jazykov. Cieľom je zvyšovanie multijazyčnosti obyvateľov „starého kontinentu", vyzdvihnutie dôležitosti štúdia jazykov, podpora celoživotného vzdelávania. Aj vďaka tomu by si mali Európania viac rozumieť. 

     Po celom kontinente sa v týchto dňoch konajú tisícky akcií pripomínajúcich hlavné ciele Európskeho dňa jazykov. Bokom nechceli ostať ani žiaci Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade. Spolu so svojimi pedagógmi vycestovali do Prahy, aby tam svojim rovesníkom i učiteľom partnerského Gymnázia u Libeňského zámku predstavili slovenčinu, Slovensko i svoju školu, ktorú v Poprade azda nikto nenazve inak ako „starý gympel".

     Donedávna tvorili Slovensko a Česko jeden štát, jazyková bariéra prakticky neexistovala. Dnes je už najmä pre mladých Čechov slovenčina takmer cudzím jazykom. „Budú nám rozumieť?" bola azda najčastejšia otázka desiatky podtatranských študentov. Pre pražských gymnazistov si pripravili nielen prezentáciu slovenských kultúrnych a prírodných unikátov, ale aby ľubozvučný jazyk spod Tatier znel v českej metropole čo najviac, zaradili do svojho programu aj recitačné a spevácke vystúpenia. Zlatým klincom bol film o živote „starogymplákov", ktorý bol zostrihom študentmi pravidelne raz mesačne pripravovaných školských Televíznych novín.

     „Doslova ste nás ohúrili," skonštatovalo vedenie pražského gymnázia. „Je škoda, že naša dnešná mládež vám prestáva rozumieť. Všimli sme si, že vaši žiaci nemajú také problémy s češtinou ako naši so slovenčinou. Vaša úžasná prezentácia jazyka a krajiny by mohla byť aj akýmsi reštartom vzájomného porozumenia. Máme sa od vás čo učiť."

     Rovnako ako Popradčania ohúrili Pražanov svojím programom, ohúrila zase ich „stovežatá" krásavica svojimi pamiatkami. Prechádzky po Hradčanoch, Malej strane, Karlovom moste, Národnej triede, Václavskom námestí, či plavba loďou po Vltave určite zostanú nadlho v ich pamäti.

     Koncom októbra sa žiaci pražského Gymnázia u Libeňského zámku prídu pozrieť do Popradu. Vzájomné zbližovanie teda bude pokračovať. Možno aj takéto spoločné akcie prispejú k tomu, aby dva jazykovo a kultúrne blízke národy bývalého spoločného štátu opäť našli cestu k sebe a Európa bola opäť o čosi jednotnejšia.

Galéria

Súvisiace články

26.02.2019 12:40

Obchodná akadémia v Lučenci vychováva šikovných angličtinárov

Súťaž Juvenes Translatores alias Mladí prekladatelia sa snaží podporovať štúdium jazykov a podnietiť mladých šikovných študentov k výberu kariéry profesionálneho prekladateľa. Do súťaže sa každý rok môžu zapojiť stredné školy, ...
04.05.2017 07:30

Lýceisti Strednej priemyselnej školy v Martine praxovali vo Veľkej Británii

Začiatkom novembra 2016 navštívili členovia konzorcia stredných odborných škôl v Martine (Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná priemyselná škola Martin a organizácia K. A. B. A. Slovensko)  so  zá...
29.10.2019 14:51

Obchodná akadémia v Lučenci na medzinárodnom stretnutí v Taliansku

Národná agentúra SAAIC, Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport schválila Obchodnej akadémii v Lučenci štedrý grant na realizáciu multilaterálneho projektu s názvom „Be What You Want To Be, Do Wha...