Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa
18.01.2018 15:49

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa ako partner v odbornom vzdelávaní

Na Strednej odbornej škole v Šali v študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo i v učebnom odbore 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo majú žiaci veľa možností realizácie sa v jazdeckom športe.

Profil absolventa formujeme pod dohľadom skúsených majstrov odbornej výchovy a kvalifikovaných učiteľov odborných predmetov. Absolventi uvedených odborov nachádzajú uplatnenie na domácej pôde a sú žiadaní aj v zahraničí, najmä po absolvovaní stáží v rámci mobilitných stáží programu Erasmus+. Poslaním internacionalizácie vzdelávania je zlepšiť vzdelávací proces v súčinnosti s partnerskými organizáciami ako kľúčový predpoklad pre rýchlejší a lepší rozvoj špecifických odborných a celkových komunikačných a sociálnych kompetencií v študentov. Strategickým smerovaním je pre Strednú odbornú školu v Šali rozvíjanie spolupráce a nadväzovanie nových kontaktov so vzdelávacími inštitúciami a firmami v Európskej únii, definovanie inovatívneho a vedomosti študentov rozvíjajúceho obsahu vzdelávania počas mobilitných stáží, kvalitná realizácia mobilít a implementácia hodnotiacej, evaluačnej a verifikačnej metodiky ECVET. Budúcou víziou školy v roku 2020 je príprava absolventov podľa požiadaviek dynamicky sa rozvíjajúcich podmienok slovenského a európskeho trhu práce.

Cieľom Európskeho kvalifikačného rámca je podpora mobility študentov medzi jednotlivými krajinami a rozvoj celoživotného vzdelávania. Európsky bodový systém výkonu ECVET uľahčuje okrem iného uznanie výsledkov vzdelania v zahraničí a podporuje tak mobilitu v oblasti profesijného vzdelania a ďalšieho vzdelávania.

Našimi mobilitnými partnermi v oblasti chovu koní a jazdectva sú:

 • Portugalsko: Hipologické centrum Trote, Braga
 • Írsko: RACING ACADEMY & CENTRE OF EDUCATION, Kildare
 • Veľká Británia: The British Racing School, Newmarket
 • ČR: Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha – Velká Chuchle, 
 • ČR: Střední škola chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem,
 • MR: Pettkó-Szandtner Tibor, Lovaskollégium és Szakiskola, Bábolna,
 • Počas celého štúdia sa študenti  zapájajú do rôznych jazdeckých aktivít a súťažných podujatí. Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je septembrové jesenné hodnotenie koní. Tento deň je nielen dňom bilancovania, ale aj profesionálnym stretnutím chovateľov, jazdcov, zriaďovateľa a širokej odbornej aj laickej verejnosti, kde svoje zručnosti pri predvádzaní koní preukážu žiaci tretích ročníkov.

  V mesiaci október žiaci 3. ročníkov absolvujú tradičnú ,,Hubertovu jazdu". Jazdcov čaká takmer 5 kilometrov dlhá trasa pozdĺž rieky Váh, počas ktorej prekonávajú rôzne prírodné prekážky i terénne nerovnosti za neustáleho prenasledovania symbolickej „líšky".  Víťaz a najzručnejší jazdci mali možnosť aj v minulom roku zúčastniť sa Hubertovej jazdy v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

  Žiaci, ktorí sa špecializujú na dostihové jazdenie mali možnosť zúčastniť sa medzinárodných žiackych dostihov  v Bratislave, v Prahe a  naposledy v mesiaci október v Budapešti.

  Na prehĺbenie odborných zručností žiakov je významná ich účasť na odbornej praxi v Národnom žrebčíne Topoľčianky.

  V zimných mesiacoch organizujeme pre verejnosť „Deň otvorených dverí" s prezentáciou školy, jej odborov, projektov a úspechov.

  Kontinuálne pokračujeme v  zimnej kondičnej príprave koní a jazdcov na ďalšiu jazdeckú sezónu. Každý žiak si môže vybrať, na ktorú jazdeckú disciplínu sa bude pod vedením majstra odbornej výchovy špecializovať.

  Na domácej pôde majú žiaci možnosť presadiť sa v 1. májových parkúrových pretekoch, na Memoriáli Heraldika vo všestrannej spôsobilosti, v drezúre,  či súťaží vo voltížnom jazdení. Jazdecká sezóna ponúka množstvo jazdeckých príležitostí účasti na súťažiach doma i                v zahraničí. Najtalentovanejším jazdcom ponúkame možnosť trénovať u renomovaných trénerov doma i v zahraničí. Na viacerých dostihových dráhach sa v rámci spestrenia dostihového dňa konali aj dostihy miniklusákov, kde naši žiaci takisto úspešne obstáli.

  Široká škála jazdeckých disciplín a prepojenie teórie s praxou umožňuje pestrú realizáciu školského vzdelávacieho programu vo vzťahu ku každému žiakovi a jeho nadaniu i schopnostiam.

  V rámci celoživotného vzdelávania si absolventi i jazdecká verejnosť majú možnosť prehĺbiť svoje znalosti v kvalifikačných kurzoch Inštruktor jazdectva I. a II. kvalifikačného stupňa.

  Súvisiace články

  27.04.2018 12:52

  Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová so zastúpením na Majstrovstvách sveta v Paríži

  Školských majstrovstiev sveta v cezpoľnom behu ISF v Paríži sa zúčastnilo presne 500 mladých atlétov z 34 krajín sveta. Cezpoľný beh patrí medzi účastnícky najpočetnejšie zastúpené športy v rámci národných školských športových ...