Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Alžbeta Jánošíková
03.10.2020 12:49

Stredné školy sa môžu zapojiť do audiovizuálneho projektu „Mladí používatelia – nové médiá“

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravila pre študentov stredných škôl súťažný projekt „Poznaj svoj kraj" zameraný na prezentáciu vybranej lokality, mikroregiónu či regiónu. Cieľom iniciatívy je podporiť rozvoj kompetencií informačnej a digitálnej gramotnosti stredoškolákov prostredníctvom tvorby krátkeho audiovizuálneho dokumentu v digitálnom formáte.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravila nový súťažný projekt pre školský rok 2020/2021 v rámci projektového cyklu „Mladí používatelia – nové médiá" v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je určený pre študentov všetkých typov stredných škôl na Slovensku.

Druhý ročník projektového cyklu s názvom „Poznaj svoj kraj" obsahovo nadväzuje na projekt „Rodný môj kraj" z minulého školského roka a je zameraný na prezentáciu vybranej lokality, mikroregiónu či regiónu. Škola sa do projektu môže prihlásiť vyplnením registračného formulára (uvedeného nižšie) do 31. decembra 2020.

Práce je potrebné zaslať do piatka 26. marca 2021 na adresu Slovenskej pedagogickej knižnice. Počet prác reprezentujúcich školu nie je obmedzený. Vyhodnotenie prác je naplánované na apríl 2021.

Podrobnú špecifikáciu obsahových, formálnych a technických požiadaviek na práce, ako aj kritériá ich hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.
 

Zdroj: www.minedu.sk

Zdroj foto: SPGK 

Súvisiace články

12.05.2017 09:46

Šamorín : Bratislava = 1 : 1 alebo Prečo dať šancu škole mimo hlavného mesta

V súčasnosti v Bratislave možno postrehnúť dva trendy:   mimobratislavskí obyvatelia prichádzajú do hlavného mesta za prácou,  pôvodne bratislavskí obyvatelia odchádzajú z hlavného mesta za bývaním.
09.02.2018 10:17

Ďalší úspech študentiek OA v Lučenci

Dňa 6.02.2018 sa uskutočnilo krajské kolo študentiek SŠ v stolnom tenise v telocvični na ZŠ Vajanského. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev z celého kraja a naše dievčatá si počínali dobre, keď v skupine porazili dievčatá z Ba...
08.09.2017 12:31

Keď učitelia, žiaci i rodičia potiahnu za jeden koniec...

Štafetový non stop beh OD TATIER K DUNAJU sa medzi priaznivcami diaľkových behov pomaly stáva pojmom. Už piatykrát sa predposledný prázdninový víkend stretli vyznávači zdravého pohybu v Jasnej v Demänovskej doline, aby si odt...