Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
29.06.2017 11:11

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach o utečencoch

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach si pripomenuli Svetový deň utečencov 20. júna jedinečným spôsobom. Vypočuli rozhlasové vysielanie a tiež príhovor Generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o problematike utečenectva. Následne štyri desiatky študentov absolvovali worshop, ktorý bol podporený UNIS vo Viedni a Ligou pre ľudské práva na Slovensku.

Foto: Zuzana Mészárosová

Zuzana Števulová, výkonná riaditeľka Ligy za ľudské práva priblížila študentom problematiku utečenectva, kto sú to utečenci, odborne vysvetlila, aký je rozdiel medzi migrantom a utečencom a informovala o aktuálnom stave utečencov vo svete, v Európe a na Slovensku. Svoj životný príbeh priblížila utečenkyňa N'yamah Abdiová zo Somálska a študenti boli veľmi potešení skutočnosťou, ako sa N'yamah úspešne etablovala na Slovensku.  Účastníci workshopu absolvovali rolovú hru zameranú na formovanie empatie, tolerancie a postojov študentov k utečeneckej problematike. Študentom bol predstavený i práve spustený  online kreatívny vzdelávací kurz o utečencoch, ktorý je voľne dostupný širokej verejnosti. Participanti  workshopu si mohli prezrieť výstavu troch desiatok plagátov vytvorených študentmi OA na tému utečencov. Prítomní sa  svojimi aktivitami zapojili sa do celosvetovej kampane OSN „Together/ Spolu - Rešpekt, bezpečie a dôstojnosť pre všetkých", ktorej cieľom je znížiť negatívne vnímanie a postoje voči utečencom a migrantom a posilniť spoločenskú zmluvu medzi hostiteľskými krajinami a komunitami na jednej strane a utečencami a migrantmi na druhej strane.

 Študenti sa počas workshopu dozvedeli množstvo informácií o utečeneckej problematike, pochopili mnohé súvislosti a čo viac, prehĺbili svoje postoje a empatiu k utečencom, ktorí musia opúšťať svoje domovy nedobrovoľne ...

 

Text a foto: Zuzana Mészárosová

Galéria

Súvisiace články

07.09.2017 15:02

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je viac než vzdelanie...

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je zapojená do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA
22.12.2017 04:41

Európsky týždeň odborných zručností 2017

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline sa opäť zapojila do iniciatívy Európskej komisie s názvom „Európsky týždeň odborných zručností – Objav svoj talent“, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu prostred...
12.05.2017 09:46

Šamorín : Bratislava = 1 : 1 alebo Prečo dať šancu škole mimo hlavného mesta

V súčasnosti v Bratislave možno postrehnúť dva trendy:   mimobratislavskí obyvatelia prichádzajú do hlavného mesta za prácou,  pôvodne bratislavskí obyvatelia odchádzajú z hlavného mesta za bývaním.