Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
29.06.2017 11:11

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach o utečencoch

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach si pripomenuli Svetový deň utečencov 20. júna jedinečným spôsobom. Vypočuli rozhlasové vysielanie a tiež príhovor Generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o problematike utečenectva. Následne štyri desiatky študentov absolvovali worshop, ktorý bol podporený UNIS vo Viedni a Ligou pre ľudské práva na Slovensku.

Foto: Zuzana Mészárosová

Zuzana Števulová, výkonná riaditeľka Ligy za ľudské práva priblížila študentom problematiku utečenectva, kto sú to utečenci, odborne vysvetlila, aký je rozdiel medzi migrantom a utečencom a informovala o aktuálnom stave utečencov vo svete, v Európe a na Slovensku. Svoj životný príbeh priblížila utečenkyňa N'yamah Abdiová zo Somálska a študenti boli veľmi potešení skutočnosťou, ako sa N'yamah úspešne etablovala na Slovensku.  Účastníci workshopu absolvovali rolovú hru zameranú na formovanie empatie, tolerancie a postojov študentov k utečeneckej problematike. Študentom bol predstavený i práve spustený  online kreatívny vzdelávací kurz o utečencoch, ktorý je voľne dostupný širokej verejnosti. Participanti  workshopu si mohli prezrieť výstavu troch desiatok plagátov vytvorených študentmi OA na tému utečencov. Prítomní sa  svojimi aktivitami zapojili sa do celosvetovej kampane OSN „Together/ Spolu - Rešpekt, bezpečie a dôstojnosť pre všetkých", ktorej cieľom je znížiť negatívne vnímanie a postoje voči utečencom a migrantom a posilniť spoločenskú zmluvu medzi hostiteľskými krajinami a komunitami na jednej strane a utečencami a migrantmi na druhej strane.

 Študenti sa počas workshopu dozvedeli množstvo informácií o utečeneckej problematike, pochopili mnohé súvislosti a čo viac, prehĺbili svoje postoje a empatiu k utečencom, ktorí musia opúšťať svoje domovy nedobrovoľne ...

 

Text a foto: Zuzana Mészárosová

Galéria

Súvisiace články

04.11.2017 08:23

Židia v Žiline

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline pravidelne realizuje pre žiakov školy v rámci vyučovania dejepisu vzdelávacie aktivity, prednášky a besedy, ktoré smerujú k potláčaniu prejavov intolerancie a diskriminácie.
09.03.2018 09:58

MDŽ spríjemnili pacientkám v nemocnici budúce kaderníčky

Pacientkám v nemocnici v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok Medzinárodný deň žien spríjemnili budúce kaderníčky. „Chceli sme urobiť tento deň pre pacientky trochu výnimočným, napriek tomu, že sa nachádzajú v nemocnici. Vytvorili sm...
15.02.2019 13:17

Týždeň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Lučenci

Prvý februárový týždeň vládol na našej škole čulý ruch. Obchodná akadémia privítala na svojej pôde všetkých, ktorí by sa radi stali jej študentmi od budúceho septembra.