Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
29.06.2017 11:11

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach o utečencoch

Študenti Obchodnej akadémie v Leviciach si pripomenuli Svetový deň utečencov 20. júna jedinečným spôsobom. Vypočuli rozhlasové vysielanie a tiež príhovor Generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa o problematike utečenectva. Následne štyri desiatky študentov absolvovali worshop, ktorý bol podporený UNIS vo Viedni a Ligou pre ľudské práva na Slovensku.

Foto: Zuzana Mészárosová

Zuzana Števulová, výkonná riaditeľka Ligy za ľudské práva priblížila študentom problematiku utečenectva, kto sú to utečenci, odborne vysvetlila, aký je rozdiel medzi migrantom a utečencom a informovala o aktuálnom stave utečencov vo svete, v Európe a na Slovensku. Svoj životný príbeh priblížila utečenkyňa N'yamah Abdiová zo Somálska a študenti boli veľmi potešení skutočnosťou, ako sa N'yamah úspešne etablovala na Slovensku.  Účastníci workshopu absolvovali rolovú hru zameranú na formovanie empatie, tolerancie a postojov študentov k utečeneckej problematike. Študentom bol predstavený i práve spustený  online kreatívny vzdelávací kurz o utečencoch, ktorý je voľne dostupný širokej verejnosti. Participanti  workshopu si mohli prezrieť výstavu troch desiatok plagátov vytvorených študentmi OA na tému utečencov. Prítomní sa  svojimi aktivitami zapojili sa do celosvetovej kampane OSN „Together/ Spolu - Rešpekt, bezpečie a dôstojnosť pre všetkých", ktorej cieľom je znížiť negatívne vnímanie a postoje voči utečencom a migrantom a posilniť spoločenskú zmluvu medzi hostiteľskými krajinami a komunitami na jednej strane a utečencami a migrantmi na druhej strane.

 Študenti sa počas workshopu dozvedeli množstvo informácií o utečeneckej problematike, pochopili mnohé súvislosti a čo viac, prehĺbili svoje postoje a empatiu k utečencom, ktorí musia opúšťať svoje domovy nedobrovoľne ...

 

Text a foto: Zuzana Mészárosová

Galéria

Súvisiace články

09.10.2017 08:55

HOME SWEET HOME

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov.
19.10.2019 09:05

Deň otvorených dverí na SŠUP-ke v Žiline

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline pozýva všetkých záujemcov o štúdium výtvarného umenia a dizajnu na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v našej škole dňa 07. 11. 2019 (štvrtok) od 8:00 hod. do 16:00 hod.
13.05.2017 07:49

Stredné odborné školy budú mať 10 nových odborov vzdelávania

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva plánuje v súvislosti s vyhodnotením experimentálneho overovania v stredných odborných školách zaviesť do sústavy odborov vzdelávania 10 nových odborov. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o sú...