Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
07.05.2017 14:46

Študenti z Gemerskej absolvovali úspešnú stáž v Olomouci

Londýn, Lipsko, Valencia a tentokrát Olomouc. To sú mestá, kde sa naši študenti úspešne v posledných rokoch zúčastnili zahraničnej stáže prostredníctvom programu Erasmus+.

Foto: Zuzana Liptáková

Koncom marca vycestovalo jedenásť kaderníkov s dvomi pedagógmi na štrnásť dní do Olomouca. Prijímajúcou organizáciou bola škola podobná tej našej. Práve preto si žiaci mohli vymieňať skúsenosti so svojimi „dočasnými" spolužiakmi. Pod vedením svojich mentoriek sa stážisti naučili nové techniky strihania, farbenia a natáčania vlasov. Tiež si vyskúšali prácu s inými, pre nich neznámymi  materiálmi. Keďže jazyková bariéra bola minimálna, obe strany si na seba rýchlo zvykli. Vznikali nové priateľstvá, ktoré fungovali aj mimo pracoviska.

Po práci mali študenti čas aj na spoznávanie mesta. Prehliadku historického centra absolvovali na zábavnom Olo šlape, čo je cyklo bar pre jedenásť pasažierov. Obdivovali Stĺp svätej Trojice chránený UNESCOm, renesančnú radnicu s orlojom, Kostol sv. Morica, Baziliku sv. Václava aj priľahlé Arcidiecézne múzeum, mestské opevnenie ale aj Baziliku na Svatém kopečku. Pre tých, ktorých história až tak „neberie", tu bola možnosť relaxovať v krásnych sadoch a parkoch, ktoré sú pre Olomouc tak typické. Veľkým lákadlom bol lanový park, no až na mieste všetci zistili, že to nie je až také jednoduché prekonávať strach z výšok a plne dôverovať kamarátom v tíme.

Dnes už môžeme povedať, že študenti nám u susedov urobili veľmi dobré meno a otvorili dvere ďalšej spolupráci oboch škôl. Pri rozlúčke padali len slová chvály. Vedenie olomouckej školy oceňovalo šikovnosť, milý úsmev a ochotu našich stážistov a naši zase chválili milé prijatie a starostlivosť.  Pre všetkých to boli krásne dva týždne plné nových skúseností a zážitkov. Skúseností , ktoré posilnili vedomie, že sa sami nestratia, že vedia pracovať v tíme, komunikovať v novom prostredí a že sa dokážu o seba postarať.  V tomto sú zahraničné stáže nenahraditeľné.     

                                                                                     

Text a foto: Zuzana Liptáková

Galéria

Súvisiace články

21.10.2018 20:25

Hubertova jazda žiakov na SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa

Už tradičným podujatím na našej Strednej odbornej škole chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa, ktorým sa uzatvára športová sezóna, je Hubertova jazda žiakov školy.
18.01.2018 15:49

Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa ako partner v odbornom vzdelávaní

Na Strednej odbornej škole v Šali v  študijnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo i v učebnom odbore 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo majú žiaci veľa možností realizácie sa v jazdeckom športe.
30.03.2018 11:17

Workshop komiksu

Počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka sa vybraní žiaci zo Súkromnej strednej  umeleckej školy v Žiline zúčastnili workshopu komiksu, ktor...