Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
07.09.2017 15:02

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je viac než vzdelanie...

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je zapojená do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA

Spoločnosť v ktorej žijeme sa za posledné desaťročia svojimi výdobytkami posunula míľovými krokmi vpred. S novými technológiami ide ruka v ruke aj vzdelávanie žiakov, ktorého inovácia je v posledných mesiacoch témou číslo jeden. Dopredu sa tlačí informatizácia, robotizácia, či ďalšie odvetvia závislé od racionálneho vnímania reality. Ale uvedomili sme si fakt, že súčasná generácia pomaly ale iste stráca svoj individálny prístup k svetu? Kde sú emócie? Kde je ich fantázia? Kde je potreba vnímať okolie v ktorom žijú? V odlesku mobilov a virtuálnych realít postupne strácame svoju jedinečnosť.

            Chceli by sme vám predstaviť spôsob s akým sme sa popasovali s novou dobou. Sme Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, ktorá sídli v bratislavskej Petržalke. Uvedomujeme si pokrok, ktorý v súčasnosti prichádza a snažíme sa držať na jeho vlne, nakoľko naši žiaci ako budúci animátori, grafici, fotografi, kameramani, či odevní dizajnéri majú pre svoje vzdelanie v odbore dostupné vynikajúce technologické vybavenie. Na druhej strane sa ako umelecká škola, snažíme plnohodnotne rozvíjať aj ich kultúrnu a ľudskú stránku. Chceme, aby umenie nebolo len nástrojom znázorňovania skutočnosti, ale aby za pomoci starých majstrov  dospeli k pochopeniu jeho podstaty a tým dosiahli schopnosť prezentovania svojho vlastného "ja", aby si uvedomili svoju jedinečnosť.

            Všestranný rozvoj dieťaťa je naše poslanie, no technické a kultúrne porozumenie nie je všetko, čo sa snažíme vštepiť žiakom. V našich očiach nemôže byť mladý človek pripravení len na vstup do spoločnosti – musíme ho pripraviť aj na vstup do sveta, ktorý pre nás vytvorila príroda. Musí si uvedomiť v akom prostredí žije, ako sa počas jeho života mení a hlavne fakt, že príroda kričí na nás, aby sme jej pomohli, pretože stráca schopnosť bojovať so životným štýlom súčasných ľudí. Preto u nás na škole funguje program, ktorý je medzinárodne známy pod názvom ZELENÁ ŠKOLA. V skratke, je to program, ktorý je zameraný na ekologické aktivity učiteľov a ich žiakov so snahou o ich zakomponovanie aj do mimoškolského prostredia. Máme za sebou certifikované obdobia, ktoré úspešne naučili žiakov venovať sa problematike triedenia odpadu, dôležitosti vody vo svete a podstaty výsadby zelene a ochrany životného prostredia. Sme hrdí na našich žiakov, pretože prispievajú k zlepšeniu nielen životného prostredia, ale aj spoločnosti – v škole separujú odpad, podporujú medzi sebou zdravý pitný režim, organizujú burzy vecí, venujú sa výsadbe zelene a byliniek, podieľajú sa na čistení prírody, navštevujú útulky a rozvíjajú mnohé ďalšie aktivity spojené so zlepšením svojho okolia. Okrem spomínaných činností navyše dokážu problematiku ochrany životného prostredia previesť aj do umeleckých prác, či už vo forme maľby, plagátu, alebo animovaného filmu, ktoré sú verejne prezentované v rámci výstav a medzinárodného festival Animofest.

Pokrok, ktorý sa začal v uplynulých desaťročiach už nik nezastaví, no myslime na to, že človek nemá vo vienku pripojenie na internet, ale korene v prírode a svoj jedinečný pohľad na svet, ktorý ho obklopuje.

                                                                                                                                          

Mgr. Erika Gerbócová, učiteľka  predmetov dejepis, dejiny výtvarnej kultúry a koordinátorka Zelenej školy na Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby

 

Súvisiace články

07.05.2017 14:46

Študenti z Gemerskej absolvovali úspešnú stáž v Olomouci

Londýn, Lipsko, Valencia a tentokrát Olomouc. To sú mestá, kde sa naši študenti úspešne v posledných rokoch zúčastnili zahraničnej stáže prostredníctvom programu Erasmus+.
09.10.2017 08:55

HOME SWEET HOME

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov.
14.01.2019 07:59

Novoročné zamyslenie namiesto vinšov

Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké