Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
27.08.2020 13:35

Tablety a smartfóny – ako využiť moderné technológie vo vyučovaní

Stredná priemyselná škola stavebná - Építőipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

CLASS WITHOUT WALLS – EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES

Trieda bez stien – Vzdelávanie bez hraníc

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

Školské vzdelávanie KA 101 Mobility jednotlivcov

Tablety a smartfóny – ako využiť moderné technológie vo vyučovaní

Žijeme vo zvláštnej dobe. To, čo sme doposiaľ považovali za samozrejmé sa behom pár mesiacov zmenilo. Zmenili sa naše životy, priority a zrazu sme si uvedomili, že vôbec nie sme pripravení čeliť takýmto výzvam. Pri písaní projektových zámerov sme ani netušili, aký aktuálny sa stane obsah druhého štruktúrovaného kurzu:  Tablety a smartfóny – ako využiť moderné technológie vo vyučovaní. Ciele projektu sa opierali o potreby školy poskytnúť učiteľom kvalitné vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií. Oslovila nás myšlienka postupne od základov zmeniť tradičný model vyučovania, kde učiteľ prednáša a žiak pasívne prijíma informácie. Náš partner, talianska vzdelávacia inštitúcia EUROPASS TEACHER ACADEMY so sídlom vo Florencii, bol tou najlepšou voľbou pri výbere poskytovateľa kurzu. Počas dvoch týždňov nás dvaja skvelí lektori: Layla Dari a Iacopo Falciani sprevádzali svetom rôznych aplikácií, využiteľných na klasických počítačoch, tabletoch či smartfónoch. Ukázali nám, ako si vytvoriť virtuálnu triedu – priestor pre zdieľanie informácií, učebného materiálu, domácich zadaní či projektov, ako napríklad TRELLO či EDMODO. Zistili sme, ako jednoducho a rýchlo vieme zhromaždený materiál prehľadne uložiť do SYMBALOO. Ak chceme vytvoriť TED videá, jednoducho si ich vytvoríme v TEDED, ak nás opäť zastihne neočakávaný výpadok prezenčnej výučby – veľmi jednoducho žiakom vytvoríme video s vlastným vzdelávacím obsahom v SCREENCASTOMATIC. Hľadáme niečo zábavné? Niečo, čo by spestrilo hodinu? Nie je nič jednoduchšie. V SYMBALOO si otvoríme LEARNINGAPPS a nájdeme zábavný kvíz, interaktívnu úlohu alebo video. Všetky aplikácie majú jedno spoločné. Sú tým najvhodnejším nástrojom pri zavádzaní nového spôsobu vyučovania tzv. FLIPPED CLASSROOM – obrátená trieda. Ak som v úvode spomenula, ako nás v marci pandémia COVIDu zastihla nepripravených, dnes si to už nemyslím. Máme dostatok nástrojov, ako efektívne a zrozumiteľne viesť žiakov k myšlienke zodpovednosti za vlastné vzdelanie. Princípom metódy je obrátiť poradie: žiak si materiál najprv naštuduje a počas prezenčného, či online vyučovania je vytvorený priestor na kladenie otázok a riešenie praktických úloh.

Kurz nebol iba o pasívnom prezentovaní množstva aplikácií. Každú jednu aplikáciu sme si vyskúšali a vytvorili vlastný učebný materiál. Zároveň sme navzájom diskutovali o špecifikách národných vzdelávacích systémov, o podpore štátu v otázkach zabezpečenia online vzdelávania, o našich skúsenostiach s používanými aplikáciami.

Do Florencie sme odchádzali s určitými obavami. Vo Florencii sme prežili  úžasné, zážitkami nabité dva týždne. Vo Florencii sme spoznali skvelých ľudí s vášňou pre svoju prácu – Laylu, Iaca a Enza. A po návrate z Florencie sa cítime dostatočne nebojácne. Sme presvedčení, že tento kurz nám dal množstvo impulzov a inšpirácií ako čeliť akejkoľvek kríze či prekážkam.

Mgr. Katarína Mészárosová

Ing. Adriana Eleková

 

Súvisiace články

29.04.2017 08:27

Stredná zdravotnícka škola v Prešove pripravuje žiakov pre prax

Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove kladie veľký dôraz na sústavnú  odbornú prípravu žiakov počas štúdia na výkon budúceho zdravotníckeho povolania. Reaguje na aktuálnu potrebu stredoškolského odborného ...
28.02.2020 10:35

Medzinárodné spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní dizajnérov

Zahraničné pobyty umožňujú študentom, ale aj pedagógom získať nové vedomosti a zručnosti a osvojiť si nové postupy, ktoré sa už osvedčili v praxi u zahraničných partnerov.
24.04.2017 14:20

Španielsky jazyk na Gymnáziu Hansa Selyeho

V dňoch 21.– 22. marca 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku, na ktorom naša žiačka Natália Nagy z triedy sexta reprezentovala nielen našu školu, ale aj Nitriansky kraj. Natálii sa opäť poda...