Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
15.02.2019 13:17

Týždeň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Lučenci

Prvý februárový týždeň vládol na našej škole čulý ruch. Obchodná akadémia privítala na svojej pôde všetkých, ktorí by sa radi stali jej študentmi od budúceho septembra.

Prvý februárový týždeň vládol na našej škole čulý ruch. Obchodná akadémia privítala na svojej pôde všetkých, ktorí by sa radi stali jej študentmi od budúceho septembra.

Záujemcov bolo naozaj veľa. Navštívilo nás 134 žiakov zo základných škôl z okresov Lučenec a Poltár, ktorých sprevádzali ich pedagógovia alebo rodičia.

Naši hostia si prezreli priestory školy, navštívili vyučovanie v odborných a jazykových učebniach. V prezentáciách získali informácie o živote na našej škole, o odborných predmetoch, na ktorých sa využívajú moderné vyučovacie metódy. Zaujal ich projekt Erasmus+ a Erasmus KA229, príp. Euroscola, do ktorých sa škola pravidelne zapája a ktoré žiakom umožňujú zúčastniť sa odbornej praxe v Anglicku, Česku, Poľsku, na Malte a v iných krajinách. V odborných učebniach vyučujúci žiakom priblížili prácu s programom ZAV a ATF, v ktorom sa žiaci učia písať desaťprstovou metódou na PC, oboznámili ich s aktivitami na predmete cvičná firma, podniková ekonomika či účtovníctvo. Pani riaditeľka Ing. Katarína Benčíková informovala deviatakov o podmienkach prijímacieho konania v najbližších mesiacoch.

Veríme, že sa naši hostia u nás dobre cítili a mnohí z nich  v budúcom školskom roku zasadnú do lavíc Obchodnej akadémie v Lučenci.

 

PaedDr. PhDr. Mariana Fehérová