Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
15.02.2019 13:17

Týždeň otvorených dverí na Obchodnej akadémii v Lučenci

Prvý februárový týždeň vládol na našej škole čulý ruch. Obchodná akadémia privítala na svojej pôde všetkých, ktorí by sa radi stali jej študentmi od budúceho septembra.

Prvý februárový týždeň vládol na našej škole čulý ruch. Obchodná akadémia privítala na svojej pôde všetkých, ktorí by sa radi stali jej študentmi od budúceho septembra.

Záujemcov bolo naozaj veľa. Navštívilo nás 134 žiakov zo základných škôl z okresov Lučenec a Poltár, ktorých sprevádzali ich pedagógovia alebo rodičia.

Naši hostia si prezreli priestory školy, navštívili vyučovanie v odborných a jazykových učebniach. V prezentáciách získali informácie o živote na našej škole, o odborných predmetoch, na ktorých sa využívajú moderné vyučovacie metódy. Zaujal ich projekt Erasmus+ a Erasmus KA229, príp. Euroscola, do ktorých sa škola pravidelne zapája a ktoré žiakom umožňujú zúčastniť sa odbornej praxe v Anglicku, Česku, Poľsku, na Malte a v iných krajinách. V odborných učebniach vyučujúci žiakom priblížili prácu s programom ZAV a ATF, v ktorom sa žiaci učia písať desaťprstovou metódou na PC, oboznámili ich s aktivitami na predmete cvičná firma, podniková ekonomika či účtovníctvo. Pani riaditeľka Ing. Katarína Benčíková informovala deviatakov o podmienkach prijímacieho konania v najbližších mesiacoch.

Veríme, že sa naši hostia u nás dobre cítili a mnohí z nich  v budúcom školskom roku zasadnú do lavíc Obchodnej akadémie v Lučenci.

 

PaedDr. PhDr. Mariana Fehérová                                                 

Súvisiace články

15.09.2017 21:35

Žiaci SOŠ Šaľa zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdetvo na stáži v Portugalsku

V dňoch 25. 7. 2017 – 15. 8. 2017 sa traja žiaci študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastnili mobilitnej štáže v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku.
19.06.2018 13:38

Veľký úspech žiakov Obchodnej akadémie v Lučenci v národnom kole súťaže Mladý Európan

13.-14. júna sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnilo národné kolo súťaže “Mladý Európan 2018“. Družstvo našej školy, Obchodnej akadémie v Lučenci, tvorili žiaci Vladimír Kička, bratia Patrik a Tomáš ...
02.04.2020 16:23

TO SME MY 2020

TO /nie/ SME/ len/ MY – Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline – koho zaskočil a obmedzil vírus. Veríme však, že aj v ťažkých časoch je potrebné hľadieť dopredu, do budúcnosti. Silu na to získavame práve ohliadnutím sa sp...