Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
19.06.2018 13:38

Veľký úspech žiakov Obchodnej akadémie v Lučenci v národnom kole súťaže Mladý Európan

13.-14. júna sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnilo národné kolo súťaže “Mladý Európan 2018“. Družstvo našej školy, Obchodnej akadémie v Lučenci, tvorili žiaci Vladimír Kička, bratia Patrik a Tomáš Vojtekovci. Vďaka svojim obdivuhodným vedomostiam o Európskej únii (EÚ) si chlapci vybojovali krásne 2. miesto v tejto náročnej súťaži.

13.-14. júna sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách uskutočnilo národné kolo súťaže "Mladý Európan 2018". Družstvo našej školy, Obchodnej akadémie v Lučenci, tvorili žiaci Vladimír Kička, bratia Patrik a Tomáš Vojtekovci. Vďaka svojim obdivuhodným vedomostiam o Európskej únii (EÚ) si chlapci vybojovali krásne 2. miesto v tejto náročnej  súťaži. Obdivuhodné je aj to, že sa im takýto úspech podarilo dosiahnuť ako jedinej odbornej škole v konkurencii s gymnáziami z celého Slovenska. Hodnotné ceny v podobe laptopov či tabletov si prevzali od vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku Ladislava Mika.

Súťaž je určená žiakom 2. a 3. ročníka stredných škôl (SŠ) z celého Slovenska. Organizuje ju Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku spoločne s regionálnymi informačnými centrami Europe Direct. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi žiakmi SŠ na Slovensku.

Finále tejto vedomostnej súťaže sa zúčastnilo 13 súťažných družstiev, víťazov regionálnych kôl, ktorí si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o Európskej únii (EÚ), či významných osobností EÚ a jej členských krajín.

Národná súťaž je trojkolová. V prvom kole súťaže jednotlivé družstvá absolvovali písomný vedomostný test o EÚ. Druhé kolo bolo zamerané na správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami, ktoré boli zo života EÚ. Tretie kolo súťaže pozostávalo z prezentácií jednotlivých tímov o krajinách predsedajúcich Rade EÚ v tomto roku (Bulharsko alebo Rakúsko). Porota okrem obsahovej stránky prezentácií hodnotila aj prezentačné zručnosti tímu ako celku. Žiaci mohli získať aj ďalšie body za vopred pripravený písomný scenár videa, v ktorom navrhnú, ako by zo svojej perspektívy predstavili vybranú krajinu nimi vyrobeného 10 minútového videa s podmienkou navštíviť tri rôzne miesta počas troch dní strávených v tejto krajine.

Všetci účastníci tohto dvojdňového pobytu v Hoteli Atrium mohli využiť bezplatne wellness (bazény s vírivkami, tobogán, sauny) a večerný program v Bowling bare s občerstvením (bowling, air hockey, herná konzola X-box 360, automatické šípky). Súčasťou programu mal byť aj výlet na Hrebienok pozemnou lanovkou, ktorý sa nerealizoval kvôli nepriaznivému počasiu. 

Pozitívom celého podujatia bola určite príležitosť zdokonaliť sa v spoločenskej komunikácii s organizátormi, porotcami a s konkurenčnými tímami z iných škôl, či v štýle obliekania, vzhľadom na predpísaný Business Casual Dress Code, no a samozrejme nadviazanie nových priateľstiev (v prípade našej školy hlavne s družstvami  gymnázií z Trnavy a víťaznej Prievidze).

Moje poďakovanie patrí všetkým organizátorom súťaže, vedúcej regionálneho informačného centra Europe Direct v Lučenci Ing. Michaele Hrnčiarovej a predovšetkým našim žiakom za výbornú reprezentáciu Obchodnej akadémie v Lučenci.

Mgr. Miroslava Ružinská

Súvisiace články

21.04.2019 17:16

GVARZA DRAMA CLUB V MOSKVE

Divadelný krúžok cestoval do Moskvy v rámci medzinárodného projektu Towards Each Other s ruským divadlom ATO. Dve učiteľky a 18 študentov strávili týždeň v ruskej metropole. Ruský súbor príde v septembri do Žiliny.
04.05.2017 07:30

Lýceisti Strednej priemyselnej školy v Martine praxovali vo Veľkej Británii

Začiatkom novembra 2016 navštívili členovia konzorcia stredných odborných škôl v Martine (Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná priemyselná škola Martin a organizácia K. A. B. A. Slovensko)  so  zá...
01.11.2017 20:09

Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov

Súkromná stredná umelecká škola v Žiline realizovala projekt "Kultúrno-historické objekty Žiliny a okolia očami mladých fotografov", ktorý finančne podporilo mesto Žilina z grantového systému pre rok 2017 v oblasti kultúra.