Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: ELBÁCI
10.01.2019 20:33

Vianočné reminiscencie Elbákov

Vianoce, pokoj, šťastie a dobročinnosť. Tieto pojmy asi najlepšie vystihujú najkrajšie sviatky v roku. Aj ELBÁCI sa od 1. decembra vždy nalaďujú na vianočnú strunu a predvianočný čas ozvláštňujú podujatím, po ktorom odchádzajú do svojich domovov s najlepšou náladou.

Krátke vianočné prianie

Vianoce sú sviatky pokoja a pohody. Sú o vzájomnej blízkosti, rodinnej pohode, o stretnutiach pri horiacich sviečkach a vianočnom stromčeku. Každý rok ich príchod očakávame s radosťou a úprimne sa na ne tešíme. Tešíme sa na posedenie pri sviatočnom stole, na tradície, na dodržiavanie zvykov a na teplo domova. Týmito slovami otvorila program pod názvom Vianočné reminiscencie 2018, šarmantná moderátorka Lenka Priščáková. Elbáci si tradične predvianočný čas spríjemňujú pásmom scénok, spevu a tanca a zamýšľajú sa nad podstatou a významom Vianoc. Nebolo tomu inak ani 21. decembra 2018. Tentokrát vianočné pásmo úspešne režírovala pani Andrea Hocmanová.

Publikum ako prvých privítalo na javisku žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy ELBA. Prišli zatancovať choreografiu s názvom Mikuláškovia, pod vedením pani Barbary Müller. Ich milé vystúpenie potešilo všetkých prítomných. V ďalšom čísle programu sa predstavili žiaci I. A triedy pod vedením pani Zuzany Petrekovej a zaželali všetkým Šťastné a veselé. Vianočnou športovou nádielkou prispeli do programu žiaci z II. A triedy v spolupráci s triednou učiteľkou, pani Ivanou Vozarskou. Ako  trávia Vianoce u našich susedov priblížili žiaci III. U triedy a pani Lýdia Mačíková. Tanečníčky z vybraných tried nižších ročníkov gymnázia rozveselili publikum tancom Jingle Bells, ktorý s nimi nacvičili pani Miriam Berezovská a pani Miloslava Olearník Štefanová. O tom, že aj matematika môže byť magická, presvedčili svojou scénkou žiaci VII. G triedy.

Žiacka školská rada sa predstavila úsmevnou scénkou, ktorú žiaci nacvičili v spolupráci s pani Barbarou Bačinskou pod názvom Krátke vianočné prianie. Ako prebiehajú Vianoce vo Veľkej Británii ukázali v príťažlivej prezentácii žiaci III. A triedy a pani Barbara Bačinská. Zaujímavý scénický tanec predviedli žiaci III. U triedy pod vedením pána Juraja Olejníka. Nejednému divákovi sa pri ňom tisli slzy do očí. Žiacka školská rada pod vedením pani Ľudmily Lendackej prispela do sviatočného pásma duchovným pozastavením s názvom Vianočné zvony. Žiaci I. U triedy, Richard Maťašovský a Viktória Michňáková zaspievali pieseň Šťastné a veselé, ktorú nacvičili v spolupráci s pani Ľudmilou Lendackou. Tradično-netradičné Vianoce predstavili aj žiaci 2. G triedy pod vedením pani Miloslavy Olearník Štefanovej pod názvom Betlehemská hviezda. Brilantne naplnili slovo reminiscencie – návraty. Inšpiratívne záverečné vystúpenie žiakov IV. U triedy pripravili pani učiteľky Andrea Marušinová a pani Iryna Leshko.

Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaží o najkrajšiu vianočnú výzdobu a tradičný vianočný turnaj, na ktoré žiaci už s napätím čakali. Vystriedali ich krásne myšlienky o vďačnosti, láske, pokore a pomoci druhým, ktoré vo svojom príhovore vyslovil riaditeľ Súkromného športového gymnázia ELBA, PaedDr. Miroslav Nagy. Vo svojom zamyslení o.i. uviedol, že deti potrebujú kúzlo Vianoc, ktoré nie je tvorené darčekmi, ale rodinou, láskou a porozumením. Vyzval prítomných, aby povedali svojim rodičom, starým rodičom a súrodencom, ako veľmi ich ľúbia a čo pre nich všetko znamenajú. A aby tiež povedali svojim kamarátom, kolegom a kolegyniam ako im na nich záleží a že sú radi s nimi. Aby sa usmiali na človeka, ktorý pôjde v ten deň okolo nich, podali mu ruku a zavinšovali mu. Poprosil ich, aby sa všetci stali Vianocami.

Zriaďovateľ škôl a školských zariadení ELBA, Ing. Emil Blicha poďakoval riaditeľom, ich zástupcom a všetkým aktérom za veľmi pekné vystúpenia. Bol veľmi potešený pestrým, milým programom. Zaželal všetkým milostivé, požehnané, pokojné, ničím nerušené vianočné sviatky a do nového roka zaželal všetko dobré, predovšetkým pevné zdravie a radosť z úspechu. Učiteľov pozval do jedálne školy na tradičnú vianočnú kávu a rozdávanie darčekov. Každoročnou záverečnou bodkou programu býva spev piesne Tichá noc, ktorú tentokrát ozvláštnili aj žiaci spievajúci v ruštine v spolupráci s pani Irynou Leshko a pani Erikou Petraškovou. Elbáci svojim vianočným programom opäť potvrdili, že sú nesmierne tvoriví a v ich srdciach horia ohníky lásky, radosti a entuziazmu.

Videozáznam z vydareného podujatia si môžete pozrieť na adrese: https://youtu.be/JYScd6KxCPc

PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

 

Súvisiace články

09.10.2017 08:55

HOME SWEET HOME

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov.
05.02.2020 20:07

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť v Európskom parlamente v Štrasburgu

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí vyhrali 6. miesto v súťaži EUROSCOLA 2020, organizovanou Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku, sa dňa 30. januára 2020 dočkali svojej zaslúženej výhry. Bol ňou jed...
27.04.2018 09:54

Animofest 2018

SSUŠ animovanej tvorby Vás   p o z ý v a   na 13. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov stredných škôl Animofest 2018.