Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
26.05.2017 09:09

Víťazi z Gymnázia Hansa Selyeho na matematickej olympiáde

Študenti komárňanského Gymnázia Hansa Selyeho už po celé desaťročia dosahujú vynikajúce výsledky na rôznych súťažiach z matematiky a fyziky. Aj v tomto školskom roku sa zrodili cenné umiestnenia, získali najvyššie ceny na krajských, regionálnych, celoštátnych aj na medzinárodných kolách. Vyvrcholením školského roka definitívne bola matematická olympiáda, ktorá pre stredné školy je určená v troch kategóriách: C,B,A.

V prvom ročníku v kategórii C po školskom kole na nitrianskom krajskom kole sa zúčastnili z našej školy štyria žiaci, na ktorom z 32 súťažiacich Andrea Pinke, Márk Jánosdeák a Barbara Kozmér sa stali víťazmi, získali maximálny počet bodov a Marián Vajda sa stal úspešným riešiteľom a získal 10. miesto.  Je potešením vidieť, že v tejto kategórii okrem nášho gymnázia na celom Slovensku len jedno bratislavské gymnázium so zameraním na matematiku malo troch žiakov, ktorí získali maximálny počet bodov.

V kategórii B riešili príklady  žiaci druhého ročníka, na nitrianske krajské kolo sa dobojovali piati a z 37-ich súťažiacich na prvom mieste sa umiestnil Benedek Bukor, na druhom Anna Markó, Vivien Klučka a Mátyás Molnár  s rovnakým počtom získali 6. miesto.

V kategórii A posledné dva ročníky – tretiaci a štvrtáci – súťažia spoločne. Na krajskom kole našu školu reprezentovali štyria žiaci, z nich Géza Csenger ako tretí a Máté Pszota ako štvrtý sa dostali do celoštátneho kola, získali tam 20. a 27. miesto. Géza Csenger je jediný stredoškolák v krajine, ktorý bol v tomto školskom roku účastníkom celoslovenského kola aj z troch predmetov, t. j. z matematiky, fyziky aj z informatiky. Je to pre nás obrovský a výnimočný úspech!

Aby boli naši žiaci čo najúspešnejší, zásluha patrí pripravujúcim pedagógom: Erzsébet Édes (kat. C), Tibor Fonód (kat. C.), Emőke Bukor (kat. B,A), Katalin Horváth (kat. B,A). Našim učiteľom aj žiakom prajeme veľa úspechov aj naďalej.

 

Text : PaedDr. Zsuzsanna Králik

Súvisiace články

08.04.2019 10:44

Ďalší úspech žiakov Obchodnej akadémie v Lučenci v súťaži MLADÝ EURÓPAN 2019

Dňa 2. apríla 2019 sa v budove Radnice v Lučenci uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Podujatie organizovalo mesto Lučenec a Europe Direct Lučenec v spolupráci so zastúpením Európskej kom...
07.11.2017 10:50

Brány Obchodnej akadémie v Lučenci sa otvárajú už sedemdesiaty rok

24. október bol pre väčšinu ľudí bežným pracovným dňom. Pre súčasných aj bývalých pedagógov, študentov, nepedagogických zamestnancov a vzácnych hostí sa tento deň niesol v duchu okrúhlych narodenín školy. V nádhernej historicke...
04.05.2017 07:30

Lýceisti Strednej priemyselnej školy v Martine praxovali vo Veľkej Británii

Začiatkom novembra 2016 navštívili členovia konzorcia stredných odborných škôl v Martine (Obchodná akadémia, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná priemyselná škola Martin a organizácia K. A. B. A. Slovensko)  so  zá...