Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: UCN
26.05.2017 09:09

Víťazi z Gymnázia Hansa Selyeho na matematickej olympiáde

Študenti komárňanského Gymnázia Hansa Selyeho už po celé desaťročia dosahujú vynikajúce výsledky na rôznych súťažiach z matematiky a fyziky. Aj v tomto školskom roku sa zrodili cenné umiestnenia, získali najvyššie ceny na krajských, regionálnych, celoštátnych aj na medzinárodných kolách. Vyvrcholením školského roka definitívne bola matematická olympiáda, ktorá pre stredné školy je určená v troch kategóriách: C,B,A.

V prvom ročníku v kategórii C po školskom kole na nitrianskom krajskom kole sa zúčastnili z našej školy štyria žiaci, na ktorom z 32 súťažiacich Andrea Pinke, Márk Jánosdeák a Barbara Kozmér sa stali víťazmi, získali maximálny počet bodov a Marián Vajda sa stal úspešným riešiteľom a získal 10. miesto.  Je potešením vidieť, že v tejto kategórii okrem nášho gymnázia na celom Slovensku len jedno bratislavské gymnázium so zameraním na matematiku malo troch žiakov, ktorí získali maximálny počet bodov.

V kategórii B riešili príklady  žiaci druhého ročníka, na nitrianske krajské kolo sa dobojovali piati a z 37-ich súťažiacich na prvom mieste sa umiestnil Benedek Bukor, na druhom Anna Markó, Vivien Klučka a Mátyás Molnár  s rovnakým počtom získali 6. miesto.

V kategórii A posledné dva ročníky – tretiaci a štvrtáci – súťažia spoločne. Na krajskom kole našu školu reprezentovali štyria žiaci, z nich Géza Csenger ako tretí a Máté Pszota ako štvrtý sa dostali do celoštátneho kola, získali tam 20. a 27. miesto. Géza Csenger je jediný stredoškolák v krajine, ktorý bol v tomto školskom roku účastníkom celoslovenského kola aj z troch predmetov, t. j. z matematiky, fyziky aj z informatiky. Je to pre nás obrovský a výnimočný úspech!

Aby boli naši žiaci čo najúspešnejší, zásluha patrí pripravujúcim pedagógom: Erzsébet Édes (kat. C), Tibor Fonód (kat. C.), Emőke Bukor (kat. B,A), Katalin Horváth (kat. B,A). Našim učiteľom aj žiakom prajeme veľa úspechov aj naďalej.

 

Text : PaedDr. Zsuzsanna Králik

Súvisiace články

07.12.2017 21:45

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci na „Kick off meetingu“ v Novom Jičíne

Žiaci druhých ročníkov Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do projektu „Business throughout Europe“ prostredníctvom  programu ERASMUS+ aktivita KA2. V termíne od 27. novembra do 01. decembra 2017 sa šesť žiakov a dvaja ped...
09.02.2018 10:17

Ďalší úspech študentiek OA v Lučenci

Dňa 6.02.2018 sa uskutočnilo krajské kolo študentiek SŠ v stolnom tenise v telocvični na ZŠ Vajanského. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev z celého kraja a naše dievčatá si počínali dobre, keď v skupine porazili dievčatá z Ba...
07.11.2018 09:13

Obchodná akadémia v Lučenci opäť úspešná v medzinárodnom projekte

Národná agentúra SAAIC, Erasmus + Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport schválila Obchodnej akadémii v Lučenci štedrý grant na realizáciu multilaterálneho projektu s názvom „Be What You Want To Be, Do Wha...