Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
05.10.2018 13:18

VŠADE DOBRE, NA OBCHODNEJ AKADÉMII V LUČENCI NAJLEPŠIE

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov. Posledný turnus pricestoval z Malty len pred pár dňami. Mobilitný maratón odštartovalo 27 žiakov, ktorí školský rok nezačali v školských laviciach, ale v zahraničných firmách.

Konečne sme doma! Môžu si povedať tretiaci a štvrtáci Obchodnej akadémie v Lučenci, ktorí sa po 3-týždňovej stáži vrátili zo zahraničia domov. Posledný turnus pricestoval z Malty len pred pár dňami. Mobilitný maratón odštartovalo 27 žiakov, ktorí školský rok nezačali v školských laviciach, ale v zahraničných firmách. Šesť žiakov letelo na sever, do prímorského mesta Southampton vo Veľkej Británii, 12 žiakov cestovalo opačným smerom, do chorvátskeho mesta Dakovo a 10 žiakov už tradične do českého Nového Jičína. O týždeň neskôr skupinka 12 žiakov odletela na Maltu a predĺžila si leto o tri týždne. Nevylihovali však na pláži, čakali na nich firmy spolu s ich mentormi, aby ich zasvätili do tajov maltskej administratívy a korešpondencie. Spolu 40 žiakov Obchodnej akadémie v Lučenci absolvovalo svoju povinnú odbornú prax v zahraničí. Jej cieľom bolo poskytnúť žiakom možnosť overiť si svoje ekonomické, teoretické a praktické zručnosti a zatraktívniť výuku cudzích jazykov. Žiaci získali dôležité dokumenty: Europass – mobilita a Europass – dodatok k vysvedčeniu, ktoré slúžia na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte, uľahčia a pomôžu im uplatniť sa na trhu práce a pri uchádzaní sa o rôzne vzdelávacie programy. Novinkou tejto stáže bola obhajoba práce z odbornej praxe priamo v zahraničí. Žiaci pripravili prezentácie, ktoré posledný deň stáže prezentovali pred trojčlennou komisiou v anglickom jazyku. Prezentácie boli vyhodnotené v zahraničí a žiaci sa vrátili domov so známkou z predmetu odborná prax. Prezentácia v anglickom jazyku bola pridanou hodnotou projektu a veľké „ďakujem" patrí učiteľom, ktorí žiakov sprevádzali počas celej zahraničnej stáže a pomáhali im s prezentáciami, aby boli vynikajúce nielen po odbornej, ale aj po jazykovej stránke.

V ďalšom školskom roku sa môžu žiaci tretieho a štvrtého ročníka tešiť na stáž v nových krajinách, s ktorými naša škola nadviazala kontakt. Španielsko, Taliansko a Poľsko sú našimi novými partnermi, na ktorých sa už teraz veľmi tešíme!

Mgr. Edita Gálová

 

Súvisiace články

27.03.2019 13:14

Workshop VELUX Brno

Žiaci SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci sa zúčastnili workshopu firmy VELUX v Brne
07.03.2019 14:32

Žiaci SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa na stáži v Írsku v rámci programu Erasmus+

V rámci rozvíjania medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie vzdelávania v chove koní a jazdectve sa už po deviaty krát sa študenti Strednej odbornej školy chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközép...