Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Edukácia@Internet
05.05.2020 10:18

Vyšiel netradičný komix o M.R.Štefánikovi v angličtine aj esperante

Novinka v rámci slovenského vydavateľského sveta – rovno dve cudzojazyčné vydania komixu “Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika” sa postupne distribuujú do rôznych kútov sveta.

Corona vírus oneskoril distribúciu

Autormi pôvodnej slovenskej verzie sú: Tomáš Kriššák, Tomáš Cíger (Eniac) a František Hříbal (Frenky). Vydané boli obe verzie už koncom roka 2019, následne vydavateľstvo plánovalo na marec distribúciu najmä do škôl – práve kvôli blížiacim sa výročiam M.R.Štefánika – 101. výročie jeho úmrtia dnes, 4.5.2020 a následne 140. výročie jeho narodenia – 21.7. 2020. Žiaľ, pandémia a uzavretie škôl spôsobili, že sa ponuka pre školy ako aj distribúcia komixu oneskorili.

Ako hovorí vydavateľ anglickej aj esperantskej verzie Peter Baláž: "Komix "Dobrodružstvá Milana Rastilava Štefánika" v angličtine aj esperante je veľmi podareným dielom - ktoré si isto nájde svojich prívržencov a čitateľov po celom svete. Vďaka faktu, že je dielo ako v angličtine tak aj v esperante, sa dostane k ľuďom v rôznych kútoch sveta. Umožní to aj fakt, že knihy z nášho vydavateľstva pravidelne odoberajú/kupujú rôzne esperantské organizácie z rôznych krajín (Holandsko, Japonsko, Belgicko, Anglicko...). Zaujímavá je aj skutočnosť, že esperantská verzia komixu je dokonca prvou na svete! (Po nej sa pripravila na vydanie anglická verzia, a samotné slovenské vydanie bolo dokončené až vo februári 2020.)"

Komix je všeobecne veľmi príjemnou formou, ako o Štefánikovi (a jeho diele a živote) informovať širokú verejnosť - tým skôr v zahraničí. Komix je aj veľmi vhodná forma pre esperantskú komunitu - nakoľko práve komixov sa v tomto jazyku nevydáva veľa, bude o tento titul isto záujem. Štefánik sám bol okrem iného aj polyglot - bol veľmi nadaný na cudzie jazyky, ovládal ich vraj osem.

Prečo aj esperanto?

Odpoveď je podľa vydavateľa Petra Baláža jednoduchá: "Nakoľko ja sám som esperantista, tomuto jazyku sa venujem už 20 rokov a okrem toho vydávam bežne esperantské tituly, ktoré distribuujem do celého sveta, napadlo ma využiť túto príležitosť – ako dostať osobnosť M.R.Štefánika za hranice našej krajiny. Esperantisti sú všeobecne veľmi otvorení ľudia a zaujímajú sa o dianie vo svete – touto komixovou formou im môžeme priblížiť život a odkaz M.R.Štefánika vo veľmi prívetivej podobe.

Zároveň ako predseda Slovenskej esperantskej federácie som si chcel uctiť pamiatku tohto nášho velikána. V tomto roku aj naše "Celoslovenské stretnutie esperantistov" malo mať ako hlavnú tému život a odkaz M.R.Štefánika, malo sa konať v Brezovej pod Bradlom už teraz v máji. Žiaľ, pandémia naše plány zmenila, podujatie sme museli odročiť na neurčito. Preto aspoň formou komixu si môžeme na túto našu nenahraditeľnú osobnosť novodobých dejín Slovenska zaspomínať."

Na záver ešte vydavateľ Peter Baláž: "Veľká vďaka patrí aj Fondu na podporu umenia – bez jeho finančnej pomoci by sa nám tieto preklady nepodarilo vydať. Ďakujem aj autorom komixu, ktorí boli pri realizácii veľmi nápomocní a umožnili nám vydanie týchto dvoj verzií."

A či pribudnú aj iné jazyky? To už záleží od záujmu verejnosti, možnosti isto sú (napr. francúzština by bola ideálna, aj vzhľadom na životné osudy Štefánika a jeho pôsobenie vo Francúzsku).

Vhodný aj ako učebná pomôcka

Pri príležitosti 101. výročia úmrtia Štefánika pripravilo vydavateľstvo Espero špeciálnu ponuku pre školy – komix po anglicky môžu tak získať pre svojich žiakov za polovičnú cenu – iba 4 EUR/kus.

Titul Adventures of M.R.Štefanik teda môže nájsť využite ako pri hodinách angličtiny tak aj histórie, občianskej náuky, etiky a podobne. Učenie sa jazyka a jeho osvojovanie si takouto nenásilnou a zábavnou formou je plne v súlade s Komenského odporúčaním "škola hrou".

PS: Komix je možné si objednať priamo na stránke vydavateľstva www.espero.sk alebo na info@espero.sk

Kontakt:

Vydavateľstvo ESPERO

Peter Baláž Espero

Víťazná 840/67A

958 04 Partizánske

www.espero.sk

info@espero.sk

0902 203369

Súvisiace články

11.10.2017 19:31

Zdravé stravovanie je dôležité

Vedia to aj žiaci novozámockého gymnázia. Dňa 4.októbra 2017 hostili – ako prvá škola - nadšencov zo združenia FOODREVOLUTION, ktorí sú ambasádormi projektu Jamieho Olivera zameraného na propagáciu zdravého stravovania.
22.01.2019 14:36

Obchodná akadémia v Lučenci hostila Talianov, Poliakov a Španielov

Obchodná akadémia v Lučenci privítala v rámci projektového stretnutia Erasmus+ KA229 na svojej pôde hostí z troch partnerských krajín, z Poľska, Španielska a Talianska. Cieľom projektu je založenie virtuálnej cestovnej kance...
05.11.2020 10:33

Štart v druhej vlne dištančného vzdelávania bol hladší

V tomto roku sa vyučuje dištančnou formou už druhýkrát. Prebieha to teraz hladšie ako v jari? Čo komplikuje pedagóm prácu? Čo sa zlepšilo? Zvykli si študenti? Môže byť pre nich dištančné vzdelávanie v niečom aj prínosom? Odpove...