Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: SPŠ elektrotechnická Prešov
07.12.2020 21:38

ZENIT V PROGRAMOVANÍ, KATEGÓRIA GRAFIK a WEBDEVELOPER

SPŠ elektrotechnická v Prešove organizovala dištančnou formou   koncom novembra krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní v kategóriách  GRAFIK a WEBDEVELOPER. Keďže vyhodnotenie súťažných zadaní bolo náročné, výsledky boli zverejnené až začiatkom decembra. A že to súťažiaci nemali  jednoduché, presvedčia vás aj informácie o úlohách v jednotlivých kategóriách. 

Súťažiaci v kategórii GRAFIK riešili zadanie, kde ich úlohou bolo grafické spracovanie projektu DOMOVINKY.  Išlo o projekt bytového družstva,  prostredníctvom ktorého by informovali  svojich nájomcov a vlastníkov bytov v bytových domoch o novinkách týkajúcich sa bývania v bytovkách. Projekt pozostával z troch vzájomne prepojených základných kategórií - praktických úloh, pozostávajúcich z vytvorenia loga a jeho variantov, návrhu elektronického newslettera a vytvorenia grafického návrhu domovskej web stránky projektu.

V kategórii WEBDEVELOPER mali súťažiaci vytvoriť web pre tanečnú školu „ZENIT Dance Studio." Web tvorila  hlavná  stránka a dve podstránky. V zadaní sa okrem zobrazenia statického obsahu využívalo aj dynamické doťahovanie obsahu z databázy, prepojenie údajov zadaných používateľom do formulára s PHP, generovanie PDF dokumentu a vytvorenie registrácie s jednoduchou správou používateľov.

Nás teší skutočnosť, že študenti si popri náročnej forme štúdia, akou  dištančné vzdelávanie je, vždy nájdu čas a pretavujú svoje poznatky do konkrétnych projektov v rámci súťaží.

Celoštátne kolo  sa bude konať 8. – 11.3. 2020 v Brezne – na Strednej odbornej škole techniky a služieb, do ktorého postupujú len víťazi v jednotlivých kategóriách. Nás, pedagógov, veľmi teší fakt, že našu školu a Prešovský samosprávny kraj  budú reprezentovať Daniela Chovancová, víťazka kategórie GRAFIK a Jakub Bednár, ktorý zvíťazil v kategórii WEBDEVELOPER.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom prajeme mnoho úspechov v celoštátnom kole.

                                                                                                                 Ing.Martin Broda, PhD.

 

Súvisiace články

07.12.2017 21:45

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci na „Kick off meetingu“ v Novom Jičíne

Žiaci druhých ročníkov Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do projektu „Business throughout Europe“ prostredníctvom  programu ERASMUS+ aktivita KA2. V termíne od 27. novembra do 01. decembra 2017 sa šesť žiakov a dvaja ped...
16.10.2019 20:04

Žiaci SOŠ chovu koní a služieb v Šali na stážach v Španielsku a Portugalsku v rámci programu Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej únie pre odborné mobilitné pobyty stredoškolákov, vďaka ktorému sa môžu zúčastniť praxe v zahraničí v rámci Európy po dobu od 14 dní až  niekoľko mesiacov. Obrovskou výhodou sú nulové náklady pre z...
20.05.2020 07:27

Prvenstvo SPŠE v Prešove v rebríčku INEKO

Stredná priemyselná škola elektronická v Prešove sa v rebríčku stredných odborných škôl za školský rok 2018/2019, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, umiestnila na výbornom 1. mieste.