Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
28.03.2018 13:59

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci na projektovom stretnutí vo francúzskom meste Épinal

Šesť žiakov druhých ročníkov a dvaja pedagógovia z Obchodnej akadémie v Lučenci sa v rámci projektu „Business throughout Europe“ prostredníctvom programu ERASMUS+ aktivita KA2 v termíne od 18. marca 2018 do 24. marca 2018 zúčastnili druhého projektového stretnutia v meste Épinal vo Francúzsku.

Šesť žiakov druhých ročníkov a dvaja pedagógovia z Obchodnej akadémie v Lučenci sa v rámci projektu „Business throughout Europe" prostredníctvom programu ERASMUS+ aktivita KA2 v termíne od 18. marca 2018 do 24. marca 2018 zúčastnili druhého projektového stretnutia v meste Épinal vo Francúzsku.

                Do projektu sú zapojené tri stredné školy a to stredná odborná škola EDUCA z Českej republiky, stredná odborná škola z francúzskeho Épinalu a naša Obchodná akadémia v Lučenci. V Épinale sa teda stretlo 18 žiakov z troch rôznych krajín Európskej únie a 6 pedagógov zapojených do projektu. Cieľom projektu je dozvedieť sa čo najviac o obchodovaní naprieč Európou.

                Počas jedného týždňa sa účastníci projektu hlbšie zoznámili a prehĺbili priateľstvá získané počas prvého projektového stretnutia v Novom Jičíne v Čechách. Taktiež si precvičovali komunikáciu v anglickom jazyku a najmä získavali množstvo informácií o podnikaní vo Francúzsku. Okrem iného  účastníci projektu navštívili pamätník a múzeum v Darney, pripomínajúce zrod Československej republiky v roku 1918 a dozvedeli sa veľa hodnotných informácií. Veľmi zaujímavé bolo aj múzeum L´imaginarie d´Épinal, kde žiaci získali informácie o výrobe ilustrácií historickými tlačiarenskými strojmi a technikami. Tiež sa zúčastnili exkurzie v rodinnej firme Fabrique de Confiserie Delisvorges, v ktorej sa ručne vyrábajú cukríky bez chemických prísad.

                V rámci programu projektového stretnutia sme sa zúčastnili prednášky spojenej s diskusiou o podnikaní vo Francúzsku, ktoré nás obohatilo o množstvo zaujímavých informácií a skúseností z podnikateľskej praxe.

                Týždeň strávený vo Francúzsku bol plný zážitkov, utužovaní priateľstiev a skúseností získaných pri plnení aktivít v rámci projektu. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční u nás na Slovensku, na Obchodnej akadémii v Lučenci.

 

Autor: Mgr. Kvetoslava Kriváková

 

Viac fotiek z projektového stretnutia si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/oalc.sk/posts/2258226264217487

https://www.facebook.com/oalc.sk/posts/2258355137537933

https://www.facebook.com/oalc.sk/posts/2259315350775245

https://www.facebook.com/oalc.sk/posts/2260138207359626

https://www.facebook.com/oalc.sk/posts/2261588897214557

https://www.facebook.com/oalc.sk/posts/2263145360392244

Súvisiace články

09.01.2019 17:43

Predvianočnú atmosféru v Mönchengladbachu zažili priemyslováci z Nového Mesta nad Váhom vďaka projektu Erasmus+

Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúceho projektu sa Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom opäť zapojila do projektu Erasmus+. Aktuálny projekt nesie názov „Culture and Work in Europe“, teda kultúra a práca v Eur...
05.10.2017 09:17

Francúzski študenti sa pridali k študentom Obchodnej akadémie v Lučenci

Počas minulého školského roka nás prostredníctvom portálu e-Twinning kontaktovala francúzska stredná škola Efagrir Franz – Stock High School France, ktorá vzdeláva študentov v oblasti služieb poskytovaných na vidieku. Požiadali...
02.01.2019 09:49

Inšpiratívny projekt - Medzikultúrne výmenné projekty v Európe - zlepšovanie projektového riadenia sa môže realizovať...

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+. Pre obdobie máj 2018 – jún 2019 sa nám podarilo získať grant vo výške 4 010 eur, ktorý bude použitý na účasť dvoch učiteľov...