Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
17.12.2019 11:34

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci opäť vyhrali súťaž Euroscola a pocestujú do Štrasburgu

Cieľom súťaže Euroscola, do ktorej sa zapojili žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci aj v tomto školskom roku, je povzbudiť záujem mladých ľudí o verejné veci a posilniť diskusiu o Európskej únii. Žiaci majú za úlohu zorganizovať rôzne podujatia, diskusie či workshopy.

Výsledky súťaže vyhlásila Kancelária Európskeho parlamentu v piatok 13. decembra 2019 v Európskom informačnom centre v Bratislave za účasti europoslancov.  Slávnostného vyhlásenia výsledkov sa zúčastnili naši žiaci Bianka Šáleková, Norbert Dominik Hindulák a Oliver Slovák. Mali možnosť stretnúť sa tam s poslancami Európskeho parlamentu Robertom Hajšelom (S&D), Ivan Štefancom (EPP), Michalom Wiezikom (EPP).

Tento rok poslalo do súťaže svoje projekty 21 stredných škôl. Medzi stredoškolákmi najviac rezonovala téma boja proti klimatickým zmenám, ochrana životného prostredia a čo robí EÚ pre mňa. Naši žiaci si vybrali tému „Úloha Európskeho parlamentu v boji s klimatickými zmenami", ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna a je nevyhnutné, aby sa o nej nielen diskutovalo, ale aj prispelo k riešeniu problémov s tým súvisiacich. Na túto tému žiaci diskutovali s poslancami EP, zástupcami mesta Lučenec, vzdelávali žiakov ZŠ Vajanského, vytvorili náučnú hru o recyklácii odpadu, vysádzali stromčeky a zbierali odpad v Mestských lesoch Lučenca.

Vďaka všetkým podujatiam a aktivitám sa naši žiaci dozvedeli veľa cenných informácií, ako si chrániť životné prostredie a ako zmeniť svoje správanie tak, aby sme si ochránili to najcennejšie, čo máme – našu planétu, jedinú, na ktorej človek dokáže žiť.

Školy umiestené na prvých 10 miestach sa zúčastnia pracovného dňa v sídle Európskeho parlamentu. Nám sa podarilo obsadiť pekné 6. miesto a získať tým možnosť zúčastniť sa simulovaného rokovania Európskeho parlamentu dňa 30.  januára 2020 v Štrasburgu.

Sme veľmi radi, že naša snaha bola odmenená výhrou a už teraz sa tešíme na návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu. 

Autor: J. Macháčková, K. Kriváková

Súvisiace články

22.01.2019 14:36

Obchodná akadémia v Lučenci hostila Talianov, Poliakov a Španielov

Obchodná akadémia v Lučenci privítala v rámci projektového stretnutia Erasmus+ KA229 na svojej pôde hostí z troch partnerských krajín, z Poľska, Španielska a Talianska. Cieľom projektu je založenie virtuálnej cestovnej kance...
11.04.2018 12:37

40. ročník Krajskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti

Ďalší úspech žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na SOČ
22.01.2019 08:05

Kvalita kariérového poradenstva ako jeden z faktorov kvality života mladej generácie

Pracovné stretnutie výchovných poradcov na pôde SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci