Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
23.11.2017 20:03

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do programu Euroscola 2018

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po piaty krát do programu Euroscola. Cieľom programu je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. V rámci programu Euroscola 2018 usporiadali žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci rôzne zaujímavé podujatia.

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do programu Euroscola 2018

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po piaty krát do programu Euroscola. Cieľom programu je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.

V rámci programu Euroscola 2018 usporiadali žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci rôzne zaujímavé podujatia.

Prednáška spojená s diskusiou s Ing. Evou Balážovou, PhD.

Jednou z naších aktivít v rámci programu Euroscola 2018 bolo osobné stretnutie s Ing. Evou Balážovou, PhD.

Pani doktorka informovala žiakov o programe ERASMUS+, vyzdvihla prínos vzdelávania v zahraničí prostredníctvom tohto programu pre študentov, ktorí ho absolvujú. Zdôraznila, že štúdium v zahraničí pozitívne vplýva na možnosti pracovného uplatnenia v budúcnosti. Po zaujímavých informáciách, žiaci diskutovali s pani Balážovou o vzdelávaní mladých ľudí na Slovensku, aj v zahraničí.

                                                                                                    

Diskusia s absolventom OA Lučenec Ing. Peterom Mackom

V pondelok 13. novembra 2017 do našej školy zavítal bývalý žiak Obchodnej akadémie v Lučenci, nedávno skončený vysokoškolák Ing. Peter Macko. Prišiel prezentovať našim žiakom svoje skúsenosti a zážitky zo zahraničného študijného pobytu v Českej republike prostredníctvom mobility ERASMUS+, ktorého sa zúčastnil v trvaní 6 mesiacov. Peter prejavil spokojnosť, že mal možnosť absolvovať túto osobnú skúsenosť so zahraničným štúdiom. Nadobudol tam väčšiu sebaistotu, a samozrejme si výrazne zlepšil komunikáciu v anglickom jazyku. Po pútavom rozprávaní, nasledovala diskusia so žiakmi. Pán Macko odpovedal na množstvo otázok ohlaďom zahraničných pobytov prostredníctvom programu ERASMUS+, ktoré ešte žiakov zaujímali.

Diskusia a workshop na tému ERASMUS+ s Mgr. Michaelou Bogdanovou

Kto iný pre nás mohol urobiť zaujímavejší workshop na tému ERASMUS+ ako zástupkyňa priamo z SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Bratislave.  Mgr. Michaela Bogdanová k nám do Lučenca zavítala dňa 15.novembra 2017. Žiakov informovala o aktuálnych možnostiach ako sa zapojiť do programu ERASMUS+, a o strategických partnerstvách medzi školami v jednotlivých krajinách, do ktorých je naša škola tiež zapojená prostredníctvom spomínaného programu.

Zorganizovala workshop vo forme kvízových otázok, ktoré sa týkali programu ERASMUS+, no aj iných zaujímavých tém. Potom nasledovala podnetná a zábavná online hra pre žiakov.

Veríme, že všetkým prítomným priniesli tieto stretnutia veľa nových informácií do budúceho štúdia alebo pracovného života. Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým pozvaným hosťom za zaujímavé besedy, ktoré nás obohatili o množstvo informácií a priamych skúseností s mobilitami prostredníctvom programu ERASMUS+.

Ing. Antónia Francistyová, Ing. Jana Macháčková, Mgr. Kvetoslava Kriváková

Súvisiace články

13.05.2017 07:49

Stredné odborné školy budú mať 10 nových odborov vzdelávania

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva plánuje v súvislosti s vyhodnotením experimentálneho overovania v stredných odborných školách zaviesť do sústavy odborov vzdelávania 10 nových odborov. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o sú...
20.12.2017 10:08

Obchodná akadémia v Lučenci opäť víťazom súťaže Euroscola

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave v piatok 15.12.2017 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2018. Vo veľmi silnej konkurencii 22 zapojených škôl sme sa umiestnili na krásnom 3. mieste. Čo to pre žiakov Obch...
03.10.2017 13:44

Jesenné hodnotenie koní na SOŠ, Štúrova 74, Šaľa

Vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny je každoročne vo všetkých významných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní,  jesenné bilancovanie, ktoré sa spája s bonitáciou koní.