Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Obchodná akadémia Lučenec
26.11.2019 12:34

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa zapojili do programu Euroscola 2020

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po šiesty krát do programu Euroscola. Program organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a jeho cieľom je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Víťazná škola sa zúčastní špeciálneho podujatia – pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu za účasti poslancov EP, ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

Žiaci Obchodnej akadémie v Lučenci sa vďaka úspešnosti z predchádzajúcich rokov a tiež veľmi zaujímavej cene zapojili už po šiesty krát do programu Euroscola. Program organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a jeho cieľom je rozšíriť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch a tiež o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Víťazná škola sa zúčastní špeciálneho podujatia – pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu za účasti poslancov EP, ako aj iných vplyvných osobností európskej integrácie.

Do programu Euroscola 2020 sa zapojili žiaci prvého a druhého ročníka a vybrali si tému „Úloha Európskeho parlamentu v boji s klimatickými zmenami", ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna a je nevyhnutné, aby sa o nej nielen diskutovalo, ale aj prispelo k riešeniu problémov s tým súvisiacich.

Na začiatku žiaci za pomoci učiteľov vymysleli a vypracovali plán rôznych zaujímavých podujatí a aktivít súvisiacich s touto témou a zároveň vytvorili pozvánku na tieto podujatia Euroscola days pre spolužiakov a verejnosť. Cieľom týchto podujatí bolo zvýšiť ich informovanosť o vplyve klimatických zmien na ľudí a prírodu, aké hrozby predstavujú, aké opatrenia robí EÚ a tiež ich aktívne zapojiť do boja s klimatickými zmenami. Na pôde Obchodnej akadémie v Lučenci sa uskutočnili skype diskusie s eurosposlancami doc. Ing. Michalom Wiezikom, PhD., PhDr. Monikou Beňovou a Mgr. Martinom Hojsíkom, ktorí nás oboznámili s tým, aké ciele a opatrenia si stanovil EP v boji s klimatickými zmenami a tiež sme s nimi diskutovali o rôznych problémoch, ktoré s tým súvisia. Našu školu navštívili aj viceprimátor mesta Lučenec Mgr. Pavol Baculík, zástupkyňa MÚ z Referátu životného prostredia a odpadového hospodárstva pani Marcela Gorelíková a zástupcovia Dobrovoľníkov Novohradu Dominik Maurer a Jakub Matuška. Témou prednášky a diskusie bolo „Životné prostredie a odpady v meste Lučenec". Zároveň nám vysvetlili ako sa mesto Lučenec spojilo s dobrovoľníkmi Novohradu a vyvíjajú rôzne aktivity za „čistejší  a zelenší Novohrad". Špecialisti na projekty a vzdelávanie zo Slovenskej agentúry životného prostredia pán Mgr. Andrej Šijak a pani MSc. Jana Rajnohová zorganizovali pre našich žiakov zaujímavú prednášku a panelovú diskusiu na tému „Klimatické zmeny". Dozvedieť sa zaujímavé informácie a diskutovať na túto tému sme mali možnosť aj s pani Ing. Evou Balážovou PhD., ktorá našu školu navštívila už niekoľkokrát a pomohla rozšíriť povedomie našich žiakov o rôzne aktuálne témy, ktorým sa venuje EP. Naši žiaci sa zúčastnili aj na zaujímavých podujatiach „Art Cinema Day" - prednáška na tému Ochrana životného prostredia spojenej s premietaním filmu a filmovom festivale Ekotopfim – Envirofilm, súčasťou ktorého bola aj diskusia na aktuálne témy v oblasti udržateľnej budúcnosti. Získané informácie o životnom prostredí, jeho problémoch a úlohách EP v boji s klimatickými zmenami sa naši žiaci rozhodli spracovať a informovať aj žiakov na ZŠ Vajanského v Lučenci.  Vytvorili pre nich aj náučnú hru, pomocou ktorej mladších žiakov učili ako správne recyklovať. Zúčastnili sme sa aj exkurzie, v rámci ktorej mali naši žiaci možnosť  nahliadnuť do „útrob" Vodárenskej nádrže Málinec, Úpravne vody v obci Málinec a tiež do Čističky odpadových vôd v Poltári.

O problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, dozvedať sa informácie a diskutovať, ale zároveň je nevyhnutné zmeniť aj svoje konanie, či svoje okolie. Preto sa „euroscoláci" aj aktívne zapojili do rôznych aktivít, ktorými pomohli životnému prostrediu, aby bolo čistejšie, zelenšie a krajšie. V spolupráci s dobrovoľníkmi Novohradu vysádzali stromčeky na Telgárte, zbierali odpad v Mestských lesoch a Lučenských kúpeľoch, vytvorili a zaviedli recyklačné koše do každej triedy našej školy, vytvorili kompostovisko a tiež vysadili stromčeky v priestoroch našej školy, čím vytvorili „Green area" – miesto, kde sa môžu žiaci školy stretávať počas prestávok a ktoré je „zelené", príjemné a priateľské voči životnému prostrediu.

Vďaka všetkým podujatiam a aktivitám sa naši žiaci dozvedeli veľa cenných informácií, ako si chrániť životné prostredie a ako zmeniť svoje správanie tak, aby sme si ochránili to najcennejšie, čo máme – našu planétu, jedinú, na ktorej človek dokáže žiť.

Našim žiakom držíme palce a veríme, že budeme jednou z víťazných škôl súťaže Euroscola 2020!

Mgr. Kvetoslava Kriváková

Fotky a videá si môžete pozrieť na fb profile a instragrame našej školy:

https://www.facebook.com/oalc.sk/

https://www.instagram.com/oalucenec/

Taktiež o všetkých zrealizovaných podujatiach a aktivitách si môžete pozrieť krásne video: https://www.youtube.com/watch?v=FOzP3wXtfQ0

 

 

Súvisiace články

07.12.2018 13:41

Projekt Erasmus+ Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene s názvom Prenosná vodná elektráreň sa pomaly blíži ku koncu

V mesiaci november sa uskutočnilo posledné nadnárodné projektové stretnutie koordinátorov medzinárodného projektu Erasmus + s názvom Prenosná vodná elektráreň, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ugnes Karvelis v meste Kaunas v Litve, ...
07.09.2017 15:02

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je viac než vzdelanie...

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby je zapojená do certifikačno-vzdelávacieho programu ZELENÁ ŠKOLA
30.05.2018 07:44

Dobrý pedagóg sa učí celý život, zbiera nové podnety a nápady.

Úspech žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na súťaži kreativity v Maďarsku