Späť na zoznam
Stredné školy
Autor: Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa
15.09.2017 21:35

Žiaci SOŠ Šaľa zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdetvo na stáži v Portugalsku

V dňoch 25. 7. 2017 – 15. 8. 2017 sa traja žiaci študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastnili mobilitnej štáže v rámci programu Erasmus+ v Portugalsku.

Mobilita bola organizovaná v spolupráci s agentúrou Braga mob, je založená na úzkej kooperácii s významnými lokálnymi chovateľskými inštitúciami. Tieto partnerstvá garantujú takmer úplné pokrytie vzdelávacích potrieb účastníkov. Poslaním spoločnosti je vytvoriť a podporovať vzdelávacie, kultúrne, sociálne kompetencie a zručnosti účastníkov stáží. Braga mob chce rozvíjať profesijné vzťahy so všetkými typmi podnikov, škôl, neziskových organizácií, vládnych inštitúcií a organizácií po celej Európe.

Mobilita sa realizovala v jazdeckom centre Trote - Centro Hípico, S.A., ktoré sa nachádza v vo vrchoch nad mestom Braga, bolo slávnostne otvorené v roku 2004 v oblasti, kde príroda krajiny poskytuje optimálne zázemie pre edukáciu jazdeckých aktivít. Prestíž organizácie vychádza z kvalitnej práce s koňmi portugalského plemena Lusitano, s anglickými plnokrvníkmi a zároveň poskytuje požadovanú úroveň chovu a starostlivosti o ne. Hlavnou činnosťou centra je predovšetkým kontinuálna realizácia jazdeckej školy (od začiatočníkov po súťažnú úroveň), ďalej sa zameriava na parkúrové jazdenie, mobilitné stáže pre študentov, v rámci tejto činnosti môže využívať stajne s viac ako 30 boxami a ďalšie zariadenia, ako sú napríklad kvalitná otvorená a krytá jazdiareň.
Hlavnou oblasťou jazdeckého výcviku je parkúrové jazdenie, ktoré sa vykonáva pod vedením hlavnej trénerky Cátie Gonçalves. Pre účastníkov stáže bol pripravený kurz Základných zručností potrebných pre inštruktorov jazdcov na koni a chovateľov koní. Počas tejto časti mobility si študenti osvojili jazdeckú inštruktáž pri parkúrovom jazdení a pri jazde v teréne, výber vhodného výstroja a ochranného vybavenia potrebného pre prácu s koňom, prípravu koňa na lonžovanie, ovládanie lonžovania na dvoch lonžoch a nasadanie na koňa, nacválanie v správnom slede končatín, na pravú a ľavú ruku, dodržanie vzdialeností pri jazde v skupine, v každom chode koní,
základné chody, krok, klus a cval koňa v zástupe koní, komunikáciu s koňom a jazdcom, používanie prirodzených a umelých pomôcok, prípravu potrebných pomôcok pri výcviku mladého koňa, bezpečné jazdenie s ohľadom na potenciálne nebezpečenstvo a reakcie jazdca i zvieraťa a rozpoznanie príznakov únavy a stresu pred a po výcviku, základy prvej pomoci.

V jazdeckom centre Trote ako zmluvný partner pôsobí hipologické centrum Associação de Equitação Terapêutica de Braga – AETB, kde pod vedením Mafaldy Figueiredo študenti SOŠ Šaľa si osvojovali základy hipoterapeutickej starostlivosti o telesne a mentálne postihnutých. Terapeutické cvičenia boli obvykle v rozsahu 30 minút, v rámci práce s pacientom sa vykonávali regeneračné cviky v súčinnosti s trénerom a špeciálne cvičeným koňom. Študenti asistovali hipoterapeutke Mafalde vo dvojici, kde jeden študent - asistent podľa pokynov na jednej strane koňa realizoval zádrže a cviky s pacientom súmerne s hipoterapeutom a druhý študent asistoval vodením koňa. 
V rámci hipoterapie sa realizovalo aj liečebné jazdenie detí vo veku od 4 do 15 rokov s vývinovými poruchami a autizmom.
Osvojené zručnosti v rámci kvalifikácie „asistent hipoterapeuta" sú • využitie hipoterapie ako špecializácie vo fyzikálnej terapii, osvojenie základných postupov hipoterapiu a biomechanické výhody oproti tradičnej terapii, vodenie koní pri hipoterapeutických cvičeniach, asistencia mentorovi hipoterapie - fyzické a psychologické cvičenia pre klientov.
V rámci kultúrneho a voľnočasového programu boli počas mobilitnej stáže v Brage tieto zaujímavé exkurzie - Prehliadka historického centra Braga – katedrála, množstvo pamiatok barokovej a románskej architektúry, Bom Jesus – v meste Braga je 87 katolíckych kostolov, krásna vyhliadka na mesto, Porto – na exkurziu do historického centra nadviazala vyhliadka zo 200 metrov vysokého mosta cez rieku Douro spolu s prechádzkou po nábreží, Parkúrové preteky pre jazdcov do 15 rokov, kde študenti Šaľa Šaľa boli podporný team pre reprezentáciu Trote, Exkurzia do Španielska – historické mesto Valença, pláž pri Atlantickom oceáne mesto Vigo.
Portugalsko je krásna krajina s milými otvorenými ľuďmi, kvalitným a chutným jedlom. Počas mobility sa študenti naučili veľa nového v inom hipologickom prostredí, predovšetkým v chove Lusitano koní a v hipoterapii. Každému študentovi a záujemcovi o štúdium odporúčame sa tejto a ďalších pútavých stáží v Anglicku, Írsku, na Síciílii, v Českej republike a v Maďarsku zúčastniť

Súvisiace články

06.11.2018 12:18

Projekt Život vo vode, pri vode a s vodou sa môže realizovať vďaka financovaniu z programu Erasmus+

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene bolo úspešné pri získavaní financovania z programu Erasmus+ a získalo finančnú podporu na dva medzinárodné projekty. 
26.02.2020 14:01

V Galérii Sumec v Škole dizajnu vystavuje slovenský sochár a pedagóg Peter Ilčík

Autor predstavuje na svojej výstave PIN sochárske diela aj interaktívnu „neviditeľnú“ kresbu, ktorá sa publiku po kúskoch línii zjavuje len pod UV svetlom.
27.04.2017 09:00

Gymnazisti pripravia čitateľský maratón s povesťami

SNINA - Čitateľský maratón s názvom Spoznajme Sninu v povestiach – 700 minút s povesťami o Snine a okolí zorganizuje vo štvrtok 27. apríla Gymnázium na Študentskej ulici. Gymnazisti budú čítať povesti v sninských školách. Zamer...