Súťaže
0

Súťaž – Onlinové dezinformácie – výzva pre školskú výučbu

 

Vážení učitelia,

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasujú 4. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách.

TEMATICKÉ ZAMERANIE SÚŤAŽE:

 • učenie o onlinových dezinformáciách (fake news, hoaxy,…) a nástrojoch ako sa voči nim brániť (overovanie informácií, fact-checking,….);
 • rozvoj kritického myslenia žiakov vo vzťahu k falošným správam, hoaxom, konšpiračným teóriám, dezinformačným médiám, mediálnej propagande…;
 • praktická tvorba mediálnych  produktov na tému dezinformácií (fake news, hoaxy,…); príprava, tvorba a zverejnenie vlastného mediálneho produktu v tlačenej, auditívnej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe;
 • rozvoj mediálnej a informačnej gramotnosti vo vzťahu k dezinformáciám.

Zasielajte nám:

 • príklady vyučovacích hodín, projektov a ďalších aktivít z mediálnej výchovy na tému onlinových dezinformácií, ktorých realizácia sa Vám osvedčila a ktoré by ste chceli sprostredkovať ďalej Vašim kolegom,
 • žiacke práce – produkty, ktoré vznikli  v rámci výučby mediálnej výchovy na tému onlinových dezinformácií v tlačenej, zvukovej, audiovizuálnej či multimediálnej podobe(napr. postery, školské časopisy, videá, filmy, webové stránky a pod.).

CENY:

 • Najlepšie 3 príklady učebnej praxe budú finančne odmenené sumou 500, 400 a 300 eur.

Vybraní účastníci (triedne kolektívy, pedagógovia) sa zároveň budú môcť zdarma zúčastniť:

 • onlinového vzdelávania pre žiakov na tému kritického myslenia a falošných správ;
 • onlinového vzdelávacieho kurzu na tému dezinformácií, kritického myslenia, mediálnej a informačnej gramotnosti pre učiteľov.

Všetci účastníci získajú:

 • metodickú príručku s  príkladmi dobrej praxe.

Všetky podnetné a zaujímavé príklady dobrej praxe budú okrem toho zverejnené v:

 • metodickej príručke na stránkach smc.fmk.sk a medialnavychova.sk;
 • výskumnej štúdii o výučbe problematiky dezinformácií na základných a stredných školách na Slovensku.

Zapojením sa do súťaže dáva účastník súhlas so zverejnením príkladu dobrej praxe i ďalších požadovaných údajov v uvedených dokumentoch.

PODMIENKY ÚČASTI:

 • súťaž prebieha v jednej oceňovanej kategórii: základné a stredné školy na Slovensku,
 • súťaže sa môžu zúčastniť všetky základné a stredné školy na Slovensku,
 • každá škola sa môže uchádzať o ocenenie aj s viacerými príkladmi,
 • predpokladom ohodnotenia príkladu je riadne vyplnenie všetkých častí prihlášky,
 • jednotlivé prihlášky posúdi hodnotiaca komisia zložená z členov IMEC-u, Katedry mediálnej výchovy, resp. ďalších odborníkov na danú tému.

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať do 28. decembra 2022 e-mailom na adresu viera.kacinova@ucm.sk

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude zverejnené na webovej stránke medialnavychova.sk v januári 2023.

alebo na:
https://medialnavychova.sk/sutaz-priklady-dobrej-praxe-vyucby-medialnej-vychovy-na-zakladnych-a-strednych-skolach/

Súťaž je súčasťou projektu, ktorý  získal finančnú podporu Európskej komisie v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií). Referenčné číslo: 2020-EU-IA-0267.

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu