Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
29.05.2019 13:15

Dejiny sebavedomia

O čo ide: Projekt súťaže pre školy, ktorý zrealizoval Štátny pedagogický ústav spolu s spoločnosťou AtrForum21 a pri tej príležitosti vydal zborník detských prác s názvom Dejiny sebavedomia, ktorý bude na akcii predstavený.

V ešte prebiehajúcom  roku 100. výročia  vzniku Československa  vyhlásil Štátny pedagogický ústav  a ArtForum 21 súťaž  pre  Trinásť až pätnásť ročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom  a základných umeleckých škôl.

Úlohou žiakov  bolo hľadať významné osobnosti a dejinné udalosti z ich bezprostredného okolia, pričom pozornosť mala byť upriamená predovšetkým  na priblíženie spoločensky menej známych osobností a udalostí. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci, alebo aj triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. 

Súťažilo sa v troch kategóriach -literárna, výtvarná a audiovizuálna. Najviac bolo príspevkov literárnych. Z víťazných prác dostali žiaci príležitosť Žiaci mohli vytvoriť publikáciu aj s ilustráciami.

Do súťaže sa zapojili žiaci  z celého Slovenska. Zapojil  sa úctyhodný počet,  až  93 škôl, celkový počet prác bol 176. Publikácia je vytlačená a bude k dispozícii. Táto akcia prebiehala celý školský rok.

V hoteli Danube - Park Inn  bude slávnostné oceňovanie  víťazných prác - 31.mája o 13.00 hod. Udalosť bude moderovať pani Božidara Turzonovová  naša  veľmi slávna a vzdelaná  herečka, bude prítomný doc. Dušan Kováč- renomovaný Slovenský historik, ktorý bol tiež garantom  súťaže Najväčší Slovák, ktorá  trocha rozvlnila trocha hladinu historického povedomia v našich mysliach. Prítomní budú aj hostia z Ministerstva školstva a  Štátneho pedagogického ústavu. 

Prebehne ocenenie učiteľov aj žiakov z celého Slovenska.

Je to sprievodný projekt  k vydaniu stejnomennej  4 dielnej  veľkolepej encyklopédie Dejiny sebavedomia, ktorá sa momentálne dokončuje. Editorom  je docent Dušan Kováč. Je plnofarebná, každý diel, obsahuje asi 200 hesiel. Na tvorbe sa podieľali kapacity- historici, docenti, profesori Čiech Moravy a Slovenska...Encyklopédia .uzrie svetlo sveta  najeseň tohoto roka.

ArtForum21

Súvisiace články

15.11.2017 15:47

Štúrovo pero 2018

Televízia Markíza, Vydavateľstvo MAFRA Slovakia, Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Literárny fond, Nadácia Čisté slovo, Tlačová agentúra Sloven...
11.10.2017 13:23

Už jedenástykrát hľadáme na celom Slovensku Expertov,

ktorí tušia, na ktorých miestach na zemeguli sa pretínajú rovník a nultý poludník. Zamýšľajú sa nad tým, či môže klamať ten, čo tvrdí, že nikdy neklame alebo prečo sa počas letných večerov tráva zarosí a prečo vzniká dúha. Vedi...
11.09.2019 07:44

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií...

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieh...