Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
29.05.2019 13:15

Dejiny sebavedomia

O čo ide: Projekt súťaže pre školy, ktorý zrealizoval Štátny pedagogický ústav spolu s spoločnosťou AtrForum21 a pri tej príležitosti vydal zborník detských prác s názvom Dejiny sebavedomia, ktorý bude na akcii predstavený.

V ešte prebiehajúcom  roku 100. výročia  vzniku Československa  vyhlásil Štátny pedagogický ústav  a ArtForum 21 súťaž  pre  Trinásť až pätnásť ročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom  a základných umeleckých škôl.

Úlohou žiakov  bolo hľadať významné osobnosti a dejinné udalosti z ich bezprostredného okolia, pričom pozornosť mala byť upriamená predovšetkým  na priblíženie spoločensky menej známych osobností a udalostí. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci, alebo aj triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. 

Súťažilo sa v troch kategóriach -literárna, výtvarná a audiovizuálna. Najviac bolo príspevkov literárnych. Z víťazných prác dostali žiaci príležitosť Žiaci mohli vytvoriť publikáciu aj s ilustráciami.

Do súťaže sa zapojili žiaci  z celého Slovenska. Zapojil  sa úctyhodný počet,  až  93 škôl, celkový počet prác bol 176. Publikácia je vytlačená a bude k dispozícii. Táto akcia prebiehala celý školský rok.

V hoteli Danube - Park Inn  bude slávnostné oceňovanie  víťazných prác - 31.mája o 13.00 hod. Udalosť bude moderovať pani Božidara Turzonovová  naša  veľmi slávna a vzdelaná  herečka, bude prítomný doc. Dušan Kováč- renomovaný Slovenský historik, ktorý bol tiež garantom  súťaže Najväčší Slovák, ktorá  trocha rozvlnila trocha hladinu historického povedomia v našich mysliach. Prítomní budú aj hostia z Ministerstva školstva a  Štátneho pedagogického ústavu. 

Prebehne ocenenie učiteľov aj žiakov z celého Slovenska.

Je to sprievodný projekt  k vydaniu stejnomennej  4 dielnej  veľkolepej encyklopédie Dejiny sebavedomia, ktorá sa momentálne dokončuje. Editorom  je docent Dušan Kováč. Je plnofarebná, každý diel, obsahuje asi 200 hesiel. Na tvorbe sa podieľali kapacity- historici, docenti, profesori Čiech Moravy a Slovenska...Encyklopédia .uzrie svetlo sveta  najeseň tohoto roka.

ArtForum21

Súvisiace články

30.04.2018 10:15

Vyhlásili 15. ročník Mladej slovenskej poviedky

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo 15. ročník celoštátnej literárnej súťaže mladých autorov Mladá slovenská poviedka.
23.07.2019 08:22

Mladí odborníci navštívili banskobystrický pivovar

V rámci súťaže Pre Vodu navštívili budúci ekológovia zo zvolenskej Technickej univerzity banskobystrický pivovar. Súťaž už štvrtý rok organizuje Nadácia Ekopolis a dáva tak príležitosť mladým expertom hľadať reálne riešenia pre...
11.10.2017 13:17

Výnimočný deň so VŠETKOVEDKOM

„Deti sa na Všetkovedka veľmi tešia, nevedia sa dočkať súťaže. V ten deň sa cítia výnimočne, lebo môžu predviesť svoje vedomosti, ...“ zhodnotila atmosféru súťaže učiteľka zo ZŠ.