Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
16.03.2020 10:45

Deti maľujú vojakov

Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana vyhlásili 19. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl VOJACI OČAMI DETÍ. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií Mladší žiaci (1. až 5. ročník) a Starší žiaci (6. až 9. ročník).

Záujemcovia, jednotlivci aj kolektívy, môžu posielať svoje výtvarné práce označené názvom, menom autora, spiatočnou adresou, adresou školy, ročníkom a telefonickým kontaktom najneskôr do 15. mája 2019 na adresu Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v obálkach označených nápisom SÚŤAŽ.

Spomedzi súťažných prác porota zložená z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych vojakov vyberie po tri najlepšie diela v každej kategórii. Ocenení získajú diplomy, finančné i vecné ceny. Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien sa uskutoční počas Dňa detí s Ozbrojenými silami SR. Miesto a dátum jeho konania budú spresnené.

Víťazné práce i fotografie z odovzdávania cien budú vystavené v priestoroch Ministerstva obrany SR, uverejnené v mesačníku Obrana a tiež na rezortnej internetovej stránke. Preto spolu so súťažnými prácami treba zaslať aj písomný súhlas zákonných zástupcov súťažiacich detí so spracovaním osobných údajov súťažiacich na účely verejnej medializácie súťaže a jej výsledkov.

Zdroj: minedu


 

Súvisiace články

19.01.2018 10:18

Matematický klokan

Zapojte sa aj vy.
29.05.2019 13:15

Dejiny sebavedomia

O čo ide: Projekt súťaže pre školy, ktorý zrealizoval Štátny pedagogický ústav spolu s spoločnosťou AtrForum21 a pri tej príležitosti vydal zborník detských prác s názvom Dejiny sebavedomia, ktorý bude na akcii predstavený.
14.02.2019 08:24

Literárna súťaž – Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť

NSS programu eTwinning v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu vyhlasuje literárnu súťaž – esej na tému: Nepovažujme demokraciu za samozrejmosť.