Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
26.06.2019 12:45

Dúhový kolotoč 2019 s témou Fíííha

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč určená deťom z materských škôl sa teší veľkej pozornosti učiteliek, rodičov i širokej verejnosti. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie jednotlivcov a skupín aktuálneho 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo 18. 6. 2019.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizovaním a zabezpečovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum a záštitu nad podujatím má primátor mesta Banská Bystrica. 

Téma 13. ročníka súťaže s názvom „Fíííha" odráža obdobie detského údivu zo zatiaľ nepoznaného a snahu vyjadriť zážitky z objavovania autentickou výtvarnou formou. „Fíííha" sa však vzťahuje aj na dospelých divákov, ktorí vždy neveriacky krútia hlavami a usmievajú sa, keď obdivujú spontánny a suverénny výtvarný prejav detí. Pre členov odbornej  komisie bolo náročné vybrať a oceniť najlepšie práce, lebo okrem výtvarného výrazu si pri výbere uvedomovali aj výchovno-DK2vzdelávacie procesy, ktoré viedli k daným výsledkom a úlohu učiteliek, ktoré v týchto procesoch zohrávajú. 

Obľúbenosť a jedinečnosť celoslovenskej súťaže potvrdzuje aj tohtoročná účasť súťažiacich. Celkovo sa do nej zapojilo 203 materských škôl a odborná komisia posudzovala 969 prác. V Cikkerovej sále banskobystrickej radnice bolo vystavených 155 prác a slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili pozvané deti, ich rodičia, učiteľky materských škôl a ďalší pozvaní hostia. Deti prevzali ceny z rúk Jakuba Gajdošíka, viceprimátora mesta Banská Bystrica, Dariny Výbohovej, riaditeľky sekcie profesijného rozvoja z GR MPC Bratislava a Adriany Kvetkovej, riaditeľky RP MPC v Banskej Bystrici.

Ocenené práce 13. ročníka súťaže Dúhový kolotoč


Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl

 • Marcus Minár, Základná škola s materskou školou J.Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
 • Hanka Balušíková, Základná škola s materskou školou, Papradno 312, Papradno
 • Anna Fiľová, Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
 • Veronika Lukáčová, Materská škola, Azovská 1, Košice
 • Sofia Grossová, Materská škola, Nábr. Sv. Cyrila 360/28, Prievidza
 • Jasmine Pakanová, Materská škola, CII 72, Dubnica nad Váhom

 

DK3Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Natália Maníková, Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava


Kategória – skupinová práca

 • Katolícka materská škola, Ormisova 585/15, Revúca
 • Základná škola s materskou školou, Ul. Kpt. Nálepku 878, Pohorelá


Cena primátora mesta Banská Bystrica

 • Matilda Ďaďová, Materská škola, Tr. SNP 77, Banská Bystrica

 
Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica

 • Nina Machavová, Materská škola Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca

Zdroj: minedu

Súvisiace články

14.05.2019 17:38

ENVIROSPEKTRUM 2019

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyzýva deti a mládež, aby využili posledné dni k zapojeniu do 2. kola národnej fotografickej súťaže ENVIROSPEKTRUM 2019.
15.11.2018 10:02

Súťaž pre pedagógov ZŠ a SŠ v mediálnej výchove

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum (ŠMC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby ...
04.04.2018 22:37

Deti sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže kresbami zo svojich dedín

Do konca júna sa môžu deti z celého Slovenska zapojiť do 4. ročník súťaže v kreslení a maľovaní „Moja dedina, ako ju vidím ja...“. Výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v dedinkách na Slovensku, vyhlásil Spolok pre obnovu dediny ...