Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
26.06.2019 12:45

Dúhový kolotoč 2019 s témou Fíííha

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč určená deťom z materských škôl sa teší veľkej pozornosti učiteliek, rodičov i širokej verejnosti. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie jednotlivcov a skupín aktuálneho 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo 18. 6. 2019.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizovaním a zabezpečovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum a záštitu nad podujatím má primátor mesta Banská Bystrica. 

Téma 13. ročníka súťaže s názvom „Fíííha" odráža obdobie detského údivu zo zatiaľ nepoznaného a snahu vyjadriť zážitky z objavovania autentickou výtvarnou formou. „Fíííha" sa však vzťahuje aj na dospelých divákov, ktorí vždy neveriacky krútia hlavami a usmievajú sa, keď obdivujú spontánny a suverénny výtvarný prejav detí. Pre členov odbornej  komisie bolo náročné vybrať a oceniť najlepšie práce, lebo okrem výtvarného výrazu si pri výbere uvedomovali aj výchovno-DK2vzdelávacie procesy, ktoré viedli k daným výsledkom a úlohu učiteliek, ktoré v týchto procesoch zohrávajú. 

Obľúbenosť a jedinečnosť celoslovenskej súťaže potvrdzuje aj tohtoročná účasť súťažiacich. Celkovo sa do nej zapojilo 203 materských škôl a odborná komisia posudzovala 969 prác. V Cikkerovej sále banskobystrickej radnice bolo vystavených 155 prác a slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili pozvané deti, ich rodičia, učiteľky materských škôl a ďalší pozvaní hostia. Deti prevzali ceny z rúk Jakuba Gajdošíka, viceprimátora mesta Banská Bystrica, Dariny Výbohovej, riaditeľky sekcie profesijného rozvoja z GR MPC Bratislava a Adriany Kvetkovej, riaditeľky RP MPC v Banskej Bystrici.

Ocenené práce 13. ročníka súťaže Dúhový kolotoč


Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl

 • Marcus Minár, Základná škola s materskou školou J.Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
 • Hanka Balušíková, Základná škola s materskou školou, Papradno 312, Papradno
 • Anna Fiľová, Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
 • Veronika Lukáčová, Materská škola, Azovská 1, Košice
 • Sofia Grossová, Materská škola, Nábr. Sv. Cyrila 360/28, Prievidza
 • Jasmine Pakanová, Materská škola, CII 72, Dubnica nad Váhom

 

DK3Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Natália Maníková, Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava


Kategória – skupinová práca

 • Katolícka materská škola, Ormisova 585/15, Revúca
 • Základná škola s materskou školou, Ul. Kpt. Nálepku 878, Pohorelá


Cena primátora mesta Banská Bystrica

 • Matilda Ďaďová, Materská škola, Tr. SNP 77, Banská Bystrica

 
Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica

 • Nina Machavová, Materská škola Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca

Zdroj: minedu

Súvisiace články

05.03.2018 09:23

Pre vodu

Súťaž Pre vodu organizuje Nadácia Ekopolis, uzávierka prijímania návrhov je 22. marca
05.12.2018 09:18

Začína sa 7. ročník Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov

Organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným spustili registráciu do celoslovenskej súťaže intelektovo nadaných žiakov. Logická olympiáda je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do...
17.06.2018 11:34

Ars Šafarikiana 2018

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje 5. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2018, ktorá bude – už tradične – spojená s dielňami tvorivého písania.