Späť na zoznam
Súťaže
Autor: UCN
26.06.2019 12:45

Dúhový kolotoč 2019 s témou Fíííha

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč určená deťom z materských škôl sa teší veľkej pozornosti učiteliek, rodičov i širokej verejnosti. Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie jednotlivcov a skupín aktuálneho 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo 18. 6. 2019.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, organizovaním a zabezpečovaním súťaže je poverené Metodicko-pedagogické centrum a záštitu nad podujatím má primátor mesta Banská Bystrica. 

Téma 13. ročníka súťaže s názvom „Fíííha" odráža obdobie detského údivu zo zatiaľ nepoznaného a snahu vyjadriť zážitky z objavovania autentickou výtvarnou formou. „Fíííha" sa však vzťahuje aj na dospelých divákov, ktorí vždy neveriacky krútia hlavami a usmievajú sa, keď obdivujú spontánny a suverénny výtvarný prejav detí. Pre členov odbornej  komisie bolo náročné vybrať a oceniť najlepšie práce, lebo okrem výtvarného výrazu si pri výbere uvedomovali aj výchovno-DK2vzdelávacie procesy, ktoré viedli k daným výsledkom a úlohu učiteliek, ktoré v týchto procesoch zohrávajú. 

Obľúbenosť a jedinečnosť celoslovenskej súťaže potvrdzuje aj tohtoročná účasť súťažiacich. Celkovo sa do nej zapojilo 203 materských škôl a odborná komisia posudzovala 969 prác. V Cikkerovej sále banskobystrickej radnice bolo vystavených 155 prác a slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili pozvané deti, ich rodičia, učiteľky materských škôl a ďalší pozvaní hostia. Deti prevzali ceny z rúk Jakuba Gajdošíka, viceprimátora mesta Banská Bystrica, Dariny Výbohovej, riaditeľky sekcie profesijného rozvoja z GR MPC Bratislava a Adriany Kvetkovej, riaditeľky RP MPC v Banskej Bystrici.

Ocenené práce 13. ročníka súťaže Dúhový kolotoč


Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl

 • Marcus Minár, Základná škola s materskou školou J.Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
 • Hanka Balušíková, Základná škola s materskou školou, Papradno 312, Papradno
 • Anna Fiľová, Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 152/2, Závadka nad Hronom
 • Veronika Lukáčová, Materská škola, Azovská 1, Košice
 • Sofia Grossová, Materská škola, Nábr. Sv. Cyrila 360/28, Prievidza
 • Jasmine Pakanová, Materská škola, CII 72, Dubnica nad Váhom

 

DK3Kategória jednotlivcov – deti z materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Natália Maníková, Materská škola, Štítnická 337/9/A, Rožňava


Kategória – skupinová práca

 • Katolícka materská škola, Ormisova 585/15, Revúca
 • Základná škola s materskou školou, Ul. Kpt. Nálepku 878, Pohorelá


Cena primátora mesta Banská Bystrica

 • Matilda Ďaďová, Materská škola, Tr. SNP 77, Banská Bystrica

 
Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica

 • Nina Machavová, Materská škola Ul. Vl. Clementisa 12, Revúca

Zdroj: minedu

Súvisiace články

19.01.2018 10:18

Matematický klokan

Zapojte sa aj vy.
23.07.2019 08:22

Mladí odborníci navštívili banskobystrický pivovar

V rámci súťaže Pre Vodu navštívili budúci ekológovia zo zvolenskej Technickej univerzity banskobystrický pivovar. Súťaž už štvrtý rok organizuje Nadácia Ekopolis a dáva tak príležitosť mladým expertom hľadať reálne riešenia pre...
24.04.2018 09:14

Mladí výtvarníci sa môžu zapojiť do súťaže Maľba

Mladí talentovaní výtvarníci majú aj tento rok šancu zabojovať o pozornosť a uznanie odborníkov a aj priaznivcov umenia. Umožní im to už 13. ročník súťaže Maľba 2018 - Ceny Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov.