Späť na zoznam
Súťaže
Autor: ucn
15.03.2019 08:30

Rýchle prsty a rozvaha sú bránou na majstrovstvá sveta

Spracovanie informácií na počítači patrí medzi stredoškolské súťaže, kde žiaci dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadne zručnosti v súťaži, kde je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou.

V  rokoch 2011 až 2018 súťažilo 2 500 žiakov z celého Slovenska a záujem rastie najmä posledné 4 roky, keď bola súťaž rozšírená o kategóriu wordprocessing. V poradí 53. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači bude 19. a 21. marca 2019 na Obchodnej akadémii v Senici. Do finálového kola postúpilo 40 žiakov stredných odborných škôl a obchodných akadémií z rôznych kútov Slovenska.  Súčasťou podujatia budú sprievodné aktivity.

Stredoškoláci v celoštátnom kole majú pred sebou viaceré úlohy - písanie na počítači, kde sa hodnotí rýchlosť a počet chýb, úprava textu, pri ktorej je dôležitá rýchlosť i precíznosť a wordprocessing, ktorý je o profesionálnom spracovaní textu. Súťaž otvára dvere Slovenskej reprezentácii na majstrovstvá sveta INTERSTENO 2019.

Minuloročnými víťazmi boli v súťažnej disciplíne písanie na počítači – Bibiana Miškolciová, Súkromná spojená škola Štúrovo, počet hrubých úderov 5 693, chybovosť 0,01%, počet čistých úderov za minútu 564,3, úprava textu pomocou korektorských značiek - Marek Tóth, Obchodná akadémia, Watsonova Košice, počet korektúr 130, dve chyby, výsledné body 12 500, wordprocessing - Andrea Valnerová, percento dosiahnutých bodov 84,52 % z celkového počtu bodov 80,75 bodov. Všetci traja minuloroční víťazi sa zúčastnili aj v tomto roku na krajských kolách a ich opätovne výborné výsledky im umožnili postup  na celoslovenské kolo.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

15.11.2018 10:02

Súťaž pre pedagógov ZŠ a SŠ v mediálnej výchove

Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti IMEC a Školiace mediálne centrum (ŠMC) pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšie príklady dobrej praxe výučby ...
26.03.2018 13:11

Súťaž Stvárni knihu 2018 III. ročník

Tretí ročník súťaže začína 1. marca 2018 v Mesiaci knihy. Prihlasovať sa môžete do 31. mája 2018.
05.03.2018 08:44

Bratislava, moje mesto 2018

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s bratislavskými verejnými knižnicami vyhlasujú 8. ročník súťaže vlastnej tvorby žiakov Bratislava, moje mesto 2018.