Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
09.08.2017 08:07

Ľudia môžu nominovať učiteľov aj nepedagógov na Cenu Dionýza Ilkoviča

BRATISLAVA - Verejnosť môže nominovať učiteľov a nepedagógov či dobrovoľníkov na Cenu Dionýza Ilkoviča. Nominácie za výnimočnú mimoškolskú prácu pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika môžu ľudia zasielať do 31. augusta. Cenu organizuje slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá o tom informovala prostredníctvom internetovej stránky www.cenadi.sk.

Dionýz Ilkovič - zdroj: Internet

Spoločnosť PosAm uvádza, že práca nad rámec povinného vyučovania nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Ocenenie to má pomôcť zmeniť. Odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV Martin Plesch hovorí, že cena je určená ľuďom, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým, pretože veria, že z nich raz vyrastú budúci vedci a významné osobnosti. "Mnohé deti sa vďaka nim uplatnia na špičkových pozíciách nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde úspešne reprezentujú našu krajinu. Naším cieľom je týchto ľudí motivovať a odmeniť ale hlavne nájsť," hovorí Plesch.

Ľudia môžu nominovať osobnosť za rozvoj mimoškolskej činnosti prostredníctvom formulára na www.cenadi.sk. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií, ktorými sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup.

Dionýz Ilkovič bol učiteľ, fyzik a fyzikálny chemik. Narodil sa v roku 1907. Založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1934 odvodil ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy.

 

SITA

Súvisiace články

25.04.2017 15:07

Historická romanca Srdcom a mečom

Keď prechádzala arkádou vnútorného nádvoria do svojich komnát, musela na okamih zastať. Oprela sa o zábradlie, zhlboka sa nadýchla. Neďaleko studne sedelo dievča, sotva ešte mohla byť ženou a manželkou. Vôbec si ju nevšimla. S ...
01.10.2017 10:28

Špičková slovenská detektívka

Václav Neuer aj v novej detektívke zúročil svoje skúsenosti z každodennej práce policajtov pri objasňovaní najzávažnejších zločinov a z fungovania podsvetia. „Praktiky zločineckých skupín zachádzali pred rokmi často až do zvrát...