Blog
0

Učiteľka a výtvarníčka Eva Pokorná predstavuje svoj vlnený svet

Môj vlnený svet je názov výstavy plstených obrazov a objektov Mgr.Evy Pokornej. Vernisáž výstavy sa uskutočnila dňa 5. mája 2022 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. Výtvarníčku a jej dielo predstavila prítomným Mgr. Magdaléna Klobučníková, kurátorka výstavy.

„Výtvarníčka Eva Pokorná celý život delila svoj čas medzi rodinu, profesiu – výtvarnú edukáciu talentovaných detí a vlastnú tvorbu. Po ukončení pedagogickej činnosti nastáva niekoľko závažných zmien, ktoré majú priamy vplyv na jej tvorbu. Opúšťa mesto, sťahuje sa do vidieckeho prostredia na „samotu“, ktorá jej poskytuje nové benefity v podobe navýšeného voľného času a tiež základný materiál na tvorbu, surovú ovčiu vlnu ako potenciálny materiál na plstenie.

Technika plstenia sa objavuje v tvorbe Evy Pokornej už skôr. Ako nesmierne aktívna a akčná výtvarníčka a zároveň úspešná pedagogička predostierala svojim žiakom všetky formy a možnosti výtvarného prejavu, na všetky sa náležite pripravila a bola otvorená novým podnetom, akým bol napríklad aj účasť na kurzoch plstenia. Ako uvádza jej biografia, plstí od roku 2016, čím myslí tvorbu plstených obrazov, pretože v tomto období už má za sebou pár elevskych rokov a desiatky úžitkových vecí, na ktorých skúša možnosti nových materiálov a obe techniky plstenia. V tom období vznikli čiapky, tašky, šperky, malé formáty obrázkov podľa predlohy. S tvorbou stredných a veľkých formátov súvisí práve objavenie spôsobu využitia surovej vlny z domácej produkcie a jej prepojenie s klasickou merino vlnou. Systémom pokus, omyl sa prepracováva cez úskalia hľadania nových technológií, k veľkým výstavný formátom a vlastne toto obdobie môžeme považovať za vznik autorského programu plstených obrazov za vznik vlneného sveta Evy Pokornej.

V minulosti bola Eva Pokorná bytostne maliarkou s tvorbou s jasnými rezíduami maliarskych smerov 20. storočia. Niektoré z nich prenáša aj do plstených obrazov. Odkazom na akčnú maľbu je zachytenie gesta v prácach Hľadanie I.-II., kde vehementnosť gesta v maľbe autorka nahrádza výraznou farebnosťou a jeho presahom do priestoru.

Maliarstvo, ako také je najviac prítomné v diele „Na samote“. Abstrahovaná maľba, v ktorej odkazom na realitu je biely domček na pozadí, obkolesený vertikálami a horizontálami rôznych šírok vo fauvistickej farebnosti,  pripomína maľbu širokým štetcom.

Zdrojom inšpirácie autorky je malebná príroda pohoria Pohronského Inovca v jej sezónnych premenách, opakujúce sa sny, túžby, ale i banálne príbehy z každodenného života. Jej tvorba sa pohybuje v dvoch polohách: naratívnej a abstrahovanej – abstraktnej. Naratívna poloha je čitateľnejšia, či už v detailoch, alebo symbolike, prostredníctvom ktorých sme vtiahnutí do deja.

Diela abstrahované sú bez, alebo, – iba s minimálne zjavnou previazanosťou na reálny svet. Väzbu absentujúcu v obraze, akcentuje autorka názvom, ktorý je prostredníkom k jeho čítaniu. A tak diela Prebúdzanie I.-II.,  vníma každý v súlade so svojim poznaním, predstavivosťou, citom, fantáziou. V osobných prežitkoch a skúsenostiach sa pred nami vynára rozhranie dvoch ročných období, keď zima na ústupe ešte udržiava svoju moc a jar nesmelo ohlasuje nástup a kontinuitu života.

Pre svoj výtvarný program autorka zvolila prácu v sériách. Zvyčajne sú to dva až tri obrazy, vytvorené v jednotnom duchu a formáte. V sériách variuje farebnosť, kompozíciu prvkov, formátové presahy, reliéfne spracovanie, množstvo detailov, liniek. Diela Pohoda I.-III. sú inšpirované repetitívnymi dennými udalosťami, patriacimi k chvíľam pohody a oddychu a sú dôkazom toho, že aj banálna udalosť je dobrým námetom pre obraz.

Eva Pokorná je častou účastníčkou výstav a prehliadok. Séria Stopa I.-II. bola ocenená na Krajskej súťaží Výtvarné spektrum v Banskej Bystrici 2010, Hlavnou cenou – (spolu s dielom Prebúdzanie). Biele vrstevnice na červenej ploche, ako stopy dávnych civilizácií, sú nositeľmi príbehov minulosti, osobných i kolektívnych, vrátane tých o spracovaní vlny, o plstení a historickej pamäti textilu preberanej a odovzdávanej ďalším generáciám.

Osobitou skupinou sú solitérne diela, ktoré vznikali na zadanú tému k pripravovanej spoločnej výstave. Pri ich tvorbe autorka reflektuje osobnosť i autorský program výtvarníčky ktorá tému zadáva. Vznikajú diela od poeticko meditatívnych Lúka, cez hravé Pohyb, abstraktné Abstrakcia, Na hrane až po emotívne dielo Slza.

V roku 2019 sa tvorba autorky značne začína odlišovať. Zameriava sa viac na objekty, ktoré boli dostatočne už zastúpené na výstave v Nitre v podobe krojovaných bábik, rozprávkových objektov a bytostí. Zmena je jednak námetová, autorka tematizuje rastlinný a živočíšny svet v rôznych vývojových štádiách. V tomto duchu vzniká séria diel Z inej záhrady I.,II.,III., Apidomorphus excelsis, ktoré sú súčasťou výstavy, či diela s názvom Terrafyt a Epifyt za ktoré získala Hlavnú cenu 58. ročníka Výtvarného spektra v roku 2021. Benefitom tohto víťazstva je možnosť usporiadať autorskú výstavu v priestoroch NOC v Bratislave. Súčasťou našej výstave je dielo ktoré má najviac naj. Naj-rozsiahlejšie, pracnejšie, dômyselnejšie, vtipnejšie, prepracovanejšie a ďalšie. Je to plastika Kytica s podnázvom, skús vidieť to, čo čítaš. Autorka reálne kvety nahradzuje zástupnými predmetmi so zhodnými názvami ako prilbica, kapsička, klinček, zvonček. Hravé výtvarné homonymum je v kontinuite s predošlou tvorbou objektov nesporné je vysoké majstrovstvo spracovania.

Diela od roku 2019 sú osobité nielen takmer zhodnou tematikou, ale aj farebnosťou. Oproti predošlému obdobiu prevažuje monochrómnosť, autorka necháva vyznieť prirodzenú farebnosť vlny. Jedným z mála obrazov v tomto duchu je Obraz Tóny domoviny I. akési slovenské pastorále čerpajúce z kľudu a pohody vidieckeho života a krás krajiny.

Eva Pokorná je autorkou s osobitým výtvarným programom, vlastnou autorskou technikou, v posledných desiatich rokoch pravidelne vystavuje a jej diela sú často odmeňované. Séria obrazov Tóny domoviny získala ocenenie Textilná tvorba 2019.“

V závere svojho príhovoru prezradila radostnú správu, že najbližšej budúcnosti získa Eva Pokorná regionálne ocenenie Kvet kultúry a umenia, k čomu jej srdečne blahoželáme.

Výstava bude sprístupnená verejnosti do 31. mája 2022.

obr.2: zľava kurátorka výstavy Mgr. M.Klobučníková  a autorka výstavy Mgr. Eva Pokorná

 

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu