Blog
0

Les ako ideálne miesto na výchovu. Učiteľka na materskej školy hovorí o jeho výhodách

Som učiteľkou materskej školy a zároveň vyštudovanou lesníčkou. V tejto kombinácii svojho vzdelania vnímam les samotný ako ideálne miesto pre výchovu a vzdelávanie, tiež  formovanie zodpovednosti k environmentálnemu povedomiu, či získavanie kľúčových kompetencií a zručností, až po komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Ako pedagogička materskej školy som preto neváhala, keď sa mi naskytla možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho programu s názvom Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa. Ide o vzdelávací program, ktorý kladie dôraz na lesný ekosystém a environmentálnu výchovu človeka k dlhodobo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.

Poskytovateľom a organizátorom tohto vzdelávania bolo Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Vzdelávací program bol určený pedagogickým zamestnancom – učiteľom pre predprimárne a kontinuálne vzdelávanie, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výchovy a športu SR pod číslom 1883/2018-KV[1]. Program finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Kvôli pandemickej situácii bol zrealizovaný prezenčnou a dištančnou formou v rozsahu 45 hodín. Lektormi vzdelávacieho programu boli odborní zamestnanci Národného lesníckeho centra, certifikovaní lesní pedagógovia, vysokoškolskí učitelia a učitelia kontinuálneho vzdelávania.

Celkovo 31 pedagógov z celého Slovenska si prehlbovalo teoretické vedomosti a odhaľovalo princípy biologických javov. Obohatili sa o zručnosti a schopnosti aplikovať  aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia lesnej pedagogiky. Skúšali bádateľské aktivity  s použitím prírodného materiálu, prvky tvorivej dramatiky, projektového vyučovania či pracovné listy lesnej pedagogiky. Odhaľovali tajomstvá lesa, lesníctva, práce lesníka, poľovníctva a  digitálnych informačných technológií environmentálneho vzdelávania. Mieru nadobudnutých kompetencií preukázali absolventi pri obhajobe záverečnej prezentácie vlastných edukačných aktivít, čím získali osvedčenie, ktorým si obohatili svoje profesné portfólio.

Ako priama účastníčka kurzu vidím silné stránky lesnej pedagogiky hlavne v posilnení   odborných kompetencií z jednotlivých vzdelávacích oblastí, schopnosti účelne uplatňovať lesnú pedagogiku v pedagogickej praxi. Oslovila ma štruktúra a náplň kurzu, výber a radenie tém, striedanie teórie a praxe. Vzhľadom na pandemickú situáciu mi chýbala praktická ukážka pedagogickej vychádzky v lese s aktivitami lesnej pedagogiky, čo sa dúfam s priaznivým vývojom pandemickej situácie zmení.

Zdroj: Eva Vakulová

Pri samotnej realizácii mnou  vytvoreného programu, s využitím poznatkov z kurzu ,,Učenie o lese“,  s prvkami lesnej pedagogiky, prišiel rozhodujúci moment v podobe nadšenia a vlastnej angažovanosti detí pri aktivite. Čo potvrdilo skutočnosť, že projekt má zmysel realizovať aj do budúcna. ,,Učenie o lese“ vidím tiež ako jeden z nástrojov pozitívnej propagácie lesného hospodárstva pred laickou verejnosťou  pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka.

Organizátor vzdelávania plánuje z absolventských prác kurzu ,,Učenie o lese“ vydať  metodické inšpirácie práve pre Vás, milé kolegyne a učiteľky predprimárneho vzdelávania či environmentálnej výchovy. Ak ste teda milovníčkami lesa a chcete sa o ňom dozvedieť viac, alebo Vás oslovila lesná pedagogika ako taká, či si chcete doplniť profesné portfólio, tak Vám môžem kurz ,,Učenie o lese“ len odporučiť. O realizácii kurzu ,,Učenie o lese“ sa môžete dozvedieť z  webovej stránky www.lesnapedagogika.sk.

 

Autor: Ing. Eva Vakulová, Materská škola Banská Belá

Národné lesnícke centrum získalo od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo februári 2021 oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávanie s rovnakým názvom pod evidenčným číslo 5/2021-IV.

Tags: , ,

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
You need to agree with the terms to proceed

Najčítanejšie

Menu