Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.10.2018 08:25

100 rokov Československa v našom regióne a v našej škole

"100 rokov Československa v našom regióne a v našej škole" je názov výstavy, ktorej slávnostné otvorenie sa uskutoční 4.10.2018 v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch.

Podrobnosti sa dozvedáme z tlačovej správy:

V priebehu októbra a novembra 2018 sa v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sprístupní návštevníkom výstava prezentujúca život v Československu, ktorého sté výročia vzniku si pripomíname tento rok. Vystavené budú hlavne predmety vzťahujúce sa k obdobiu ČSR, zozbierané študentmi OA v Šuranoch v rámci medzinárodného projektu, a doplnené o predmety zapožičané MO Matice slovenskej a zo zbierok múzea.

Netradičná výstava Obchodnej akadémie v Šuranoch, MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch a Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, v ktorého priestoroch bude prístupná od 5. októbra do 28. novembra 2018, sa realizuje pri príležitosti viacerých výročí, ktoré si pripomíname v roku 2018 a v prvom polroku 2019: 100.výročie ukončenia I. svetovej vojny, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu pod názvom Pražská jar a 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika.Jednotlivé výročia sú sprevádzané rôznymi podujatiami pre deti, mládež, i dospelej populácie, ku ktorým má prispieť i táto výstava.

Súčasťou podujatí celoštátneho rozmeru je aj reprezentačná česko-slovenská výstava 100 rokov ČSR v našej škole, ktorá bola inštalovaná na Bratislavskom hrade od 27.apríla 2018 do 9.septembra a navštívilo ju 76 683 ľudí. Výstava putovala do Národného múzea v Prahe. V novozrekonštruovanej budove Národního muzea v Prahe bude výstava otvorená pre verejnosť dňa 28.októbra 2018 . Projekt oboch národných múzeí oslovil aj Obchodnú akadémiu v Šuranoch, ktorá sa rozhodla aktívne priložiť ruku k dielu, čoho výsledkom boli výstavy 100 rokov ČSR v našej škole realizované v mesiacoch január a apríl 2018. Na aktuálnej výstave môžeme vidieť nielen artefakty z predchádzajúcich výstav, ale i niečo viac – fotografie zo života ľudí regiónu zobrazujúce rôzne sféry nášho spoločenského bytia.

Okrem predmetov a fotografií, ktoré nazbierali žiaci a učitelia OA Šurany výstava ponúka širokej verejnosti – deťom, mládeži a dospelým - zaujímavé ďalšie artefakty z archívu a zbierok MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch.

Výstava je vhodná pre školské kolektívy, pretože žiaci tu nájdu aj také predmety, ktoré boli bežne používané a ktoré oni už dnes nepoznajú (napr.: fľaše na mlieko, sukňa z pionierskej rovnošaty, zväzácka viazanka, detský premietací prístroj, magnetofónová páska, Preukaz BSP(Brigády socialistickej práce) + odznak, vojenská uniforma, zástava - XVI. zjazdu KSČ, zástava – Dni československo-sovietskej družby, prvomájové mávadlá, tuzexové platidlo - bony a iné), pretože ich funkciu prevzali modernejšie predmety úžitkovej potreby; dokumenty a fotografie si iste rada pozrie aj stredná a staršia generácia, ktorá si iste zaspomína na časy svojho detstva, mladosti.

Výstava bude prístupná do 28. novembra.

Kurátor výstavy je historik novších dejín, Mgr. Pavol Rusnák

 

Súvisiace články