Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Nadezda Paucova
18.02.2018 21:36

3. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE  v regione BARCELONA - mestečko L`Hospitalet projekt KA2 Erasmus+

Region Barcelona, L`Hospitalet - 3. nadnárodné stretnutie učiteľov partnerkých krajín projektu" BESTeachers, BESTudents" - Erasmus+, KA2 - Strategické partnerstvá. Miting učiteľov 6 partnerských škôl z Turecka, Španielska, Poľska, Bulharska, Rumunska a Slovenska.

3. NADNÁRODNÉ STRETNUTIE  v regione BARCELONA -  L`Hospitalet projekt KA2 Erasmus+

 

V dňoch 27. novembra 2017 - 1.decembra 2017 sa uskutočnilo 3. nadnárodné stretnutie " BESTeachers, BESTudents" projektu KA2 Strategické partnerstvá v rámci  Erasmus+, financovaného Európskou úniou. Zišli sa tam zástupcovia 6 krajín. Koordinátorom projektu je Turecko, partnermi Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko a Slovensko.  Slovensko v tom projekte zastupuje SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach, Kukučínova 23. Stretnutie sa uskutočnilo v  Španielsku, v meste L`Hospitalet, region Barcelona. Našu školu zastupovali 3 učitelia, pre ktorých účasť na tomto projekte bola veľkým prínosom. Pre všetkých účatníkov bol pripravený bohatý program, workshopy,  účasť na školení Národnej agentúry  spojenej s prednáškami partnerov, stretnutie so žiakmi školy, stretnutie s imobilnými žiakmi fyzicky a duševne postihnutými. Španielski študenti pripravili pre nich bohatý program, s cieľom spríjemniť im pobyt v zariadení.

Oboznámili sme sa s metodológiou vyučovania  telesnej výchovy a športu v jednotlivých partnerských krajinách, jej hodnotami. a ako viesť študentov k uznávaniu hodnôt.

Účastníci partnerských krajín mali možnosť navštíviť múzeum  Picasa, videli slávne stavby Gaudiho-  Sagradu familiu, Casa Mila, Palau Guell  a ďalšie.

Na záver každý účastník získal Certifikát o účasti na nadnárodnom  mítingu.

 

 

http://besteacherstudents.wixsite.com/sitem

 

 

Súvisiace články

30.01.2016 13:15

Udržujeme sa v pedagogickej kondícii

Dosahovanie pozitívnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese nás vedie k zvyšovaniu kvalifikácie učiteľov, potrebe kariérneho rastu, potrebe vzdelávať sa a k spolupráci s odborníkmi. Súčasťou vzdelávania učiteľov sú aj str...
26.12.2018 11:27

S diferencovaným vyučovaním k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania

Učiteľ by mal pripraviť každú vyučovaciu hodinu tak, aby žiak mal záujem sa vzdelávať a osobnostne rásť.