Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
27.09.2019 18:26

30. výročie demokratických zmien v Európe oslávia študenti OA Levice pilnou prácou na projekte

eTwinningový projekt "M@pping the Milestones of Free Europe" z dielne študentov 1.B Obchodnej akadémie v Leviciach a stredných škôl z Rumunskej Constanty a českej Ostravy sa zameriava na zmapovanie míľnikov revolúcií 1989 v bývalom Československu, Rumunsku, Nemecku, Poľsku a v ďalších európskych krajinách v Európe, ich príčiny a dôsledky. Cieľom projektu je viesť mladú generáciu k tomu, aby sa dozvedela viac o modernej histórii a získala informácie o ceste partnerských krajín k slobode v roku 1989 z prvej ruky, od partnerov projektu. Študenti budú diskutovať o výhodách a nevýhodách tohto procesu a tiež o podobnostiach a rozdieloch na ceste k slobode v rôznych krajinách Európy a po roku 1989. Projekt tiež mapuje súčasný stav slobody a demokracie v európskych krajinách. Projekt je osobným prínosom zapojených študentov do 30. výročia demokratických  revolúcií v roku 1989.