Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
08.04.2018 15:37

5. ročník Veľtrhu nových produktov je za nami

Dňa 27. marca 2018 sa uskutočnil v poradí už piaty ročník Veľtrhu nových produktov na pôde Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH), sídliacej na Bosonožskej 9 v Brne- Starom Lískovci. Podujatie prebiehalo v čase od 11:00 do 14:00 na prvom poschodí VŠOH v miestnostiach číslo 6 a 7. Hlavným zodpovedným koordinátorom bol PhDr. Emanuel Orban, PhD. pedagóg pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta Katedry hotelierstva a cestovného ruchu VŠOH v Brne zabezpečujúci výučbu disciplíny Projektový management.

Hlavným cieľom podujatia bolo propagovať povedomie inštitúcie VŠOH medzi študentmi. Dôležitú úlohu tu zohrávajú propagačné prostriedky plniace status reklamných produktov( napr. letáky, plagáty, informačné bulletiny a pod.)  Pri ich realizácii sme kládli predmetný dôraz na dodržanie vecných kritérií: originalita nápadu( jeho zámerom je šokovať verejnosť), grafická stránka(experimentovanie s farbami, vizuálnymi efektmi), estetická kvalita( správne rozvrstvenie jednotlivých segmentov napr. veľkosť písma,  svetelné efekty) a tematické posolstvo(ľubovoľné zameranie).

Podujatie začalo príhovorom prorektora pre vzdelávanie Ing. Zdeněka Máleka, Ph. D., ktorý poukázal na nutnosť praktického využitia poznatkov z oblasti marketingu v pedagogickom prostredí. Študenti musia nadobudnuté poznatky počas prednášok efektívne zúročiť v praxi. Uvedenú skutočnosť vystihujú známe zásady: „Prax bez teórie je slepá." „Teória bez praxe je intelektuálnou hrou."  Je dôležité vhodne skĺbiť obidve stránky, teóriu aj prax, čo je zárukou požadovaného úspechu na mediálnom či marketingovom trhu. Tento aspekt na prednáškach či seminároch neustále študentom zdôrazňujem. Po príhovore sa študenti presunuli k očíslovaným stanovištiam, v ktorých vystavovali svoje propagačné  produkty. Do aktívnej prípravy boli zapojení študenti druhého ročníka študijných odborov gastronómia a manažment v hotelierstve a cestovnom ruchu. Študentov sme  rozdelili do 12 skupín podľa názvov propagovaných produktov. Čestné prvé tri miesta patrili nasledovným výrobkom:

 • I love Pero- Michal Ovčiarik, Liudmila Plugari, Blanka Škřičková, Anastasia Stashevich, Martin Pištěk (37 hlasov)
 • Zdravomls, sladké ovocné mlsání- Natália Fružicová, Viktória Nováková, Klára Ullmannová, Petr Ehrmann (22 hlasov)
 • Hair boost- Sára Jagošová, Sabina Hamrlová, Karolína Šilhanová, Natálie Korkešová (21 hlasov)
 • Uvedení študenti získali bonus t. j. automaticky bol im udelený zápočet a skúška z predmetu.

  Propagáciu marketingového podujatia na sociálnych sieťach mala na starosti tajomníčka VŠOH Mgr. Hana Vovsová. Do hlasovania súťaže o najlepší produkt sa zapojili pedagógovia, študenti z ostatných ročníkov VŠOH, ale aj  stredná Hotelová škola Brno.

  Text: Emanuel Orban  

  Foto: Aleš Novotný                                          

  Súvisiace články

  29.10.2017 16:18

  Ambasádori EPAS na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu

  Návšteva EP a RE v Štrasburgu bola odmenou pre takmer štyri desiatky junior a senior ambasádorov EPAS za ich aktivity v prvom ročníku programu "Ambasádorké školy EP" a prispela k lepšiemu pochopeniu ako tieto inštitúcie fungujú.
  15.05.2019 20:52

  Stredoškolskí študenti v simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu

  Simulované  voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnili  v dňoch 2. - 7. mája 2019