Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.02.2018 07:23

9.februára 1863 vyšlo v Skalici 1.číslo časopisu Slovesnosť

9.februára 1863 vyšlo v Skalici 1.číslo časopisu Slovesnosť ( Slovesnosť Príloha k Cyrillo Methodovi).

Redaktorom a vydavateľom bol Dr.A.Radlinský. Úvodný text 1.čísla časopisu:Slovenská Matica napísali 4. novembra 1862 Ján Francisci, Ján Gottšár, Vilam Paulíny Tóth a Ján Palárik. V obsahu článku sa dočítame i vysvetlenie myšlienky založenia uvedeného časopisu. „ Poneváč „Slovenská Matica" je spolok literárny, slovesný, a naša Slovesnosť" je list literatúre všeslavianskej a zvlášte našej slovenskej venovaný: sluší sa, aby sme list tento v prítomnom jubilárnom Cyrillo – Methodejskom roku otvorili s uverejnením jej Stanov , ačkoľvek tieto už v minulom roku nadostač uverejnené boly a známe sú každému národovcovi.,aby ony tiež v tomto prísne slovesnom ,literárnom liste, jakožto archíve listín prítomného času nechýbäli, Uverejňujeme jich teda..."

Ako to už z úryvku úvodného textu vyplýva, čitateľ sa v časopise dočíta podrobné správy o Ohlásení Matice slovenskej, o jej stanovách, o podporovateľoch... Pri čítaní časopisu sa dozvedáme, že k zakladateľom Matice slovenskej sa počítal každý , kto sa zaviazal na Základinu Matice slovenskej, alebo v hotovosti zložil 100 zlatých...

V súvislosti s oslavami 1000 výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie sa čitatelia prvého čísla oboznámili s históriou Slovanského sv. písma. Z osobností slovenského národného obrodenia a slovenského literárneho sveta bola vyzdvihnutá osobnosť Martina Hamuljaka uverejnením jeho životopisu. Čitatelia si mohli prečítať zaujímavosti zo sveta literatúry v rubrike Vestník literárny, dejepisné úvahy, životopisy významných osobností, zaujímavosti v rubrike Drobnosti a pamätnosti.

V časopise nechýbala ani literárna tvorba vo forme poézie a prózy, úvahy k aktuálnym udalostiam… . Súčasťou časopisu bol aj prehľad slovenských časopisov vydávaných v danom období . V uvedenom období okrem Slovesnosti vychádzali v slovenčine: Cyrill a Method ( Katolícke noviny, XIII.ročník, vydávané v Skalici. Redaktori boli Dr. A.Radlinský a P. Víťazoslav Sasinek), Pešťbudínske vedomosti ( Noviny pre politiku a literatúru. Ich redaktorom bol J. Francisci, vychádzali dvakrát do týždňa v Budíne), Sokol,časopis pre zábavu a poučenie (Redaktorom bol V.Pavlíny Tóth. Vychádzali v Budíne vždy 15. a 30. v mesiaci),humoristicko – zábavný časopis Černokňažnik (Redaktorom bol Viliam Paulíny Tóth. I tento časopis vychádzal v Budíne, vždy 7. a 21. v mesiaci). Pre učiteľov vychádzal Slovenský národný učiteľ ( Tento časopis vychádzal v Trenčíne. Redaktorom bol Juraj Slota a jeho spolupracovníkom bol Štefan Závodník),časopis určený pre rodičov vychádzal pod názvom Škola domáca. Pre deti školského veku bol určený časopis Zrkadlo Maľučkých.

V obsahovo rovnakom duchu sa niesli všetky čísla časopisu Slovesnosť. Prvý ročník pozostával z 24. čísiel.

Slovesnosť, ako aj ďalšie uvedené časopisy boli veľkým prínosom pre deti, mládež i dospelú generáciu v matičných rokoch.

 

Súvisiace články

29.12.2015 21:45

Zábavná angličtina s aplikáciou Talkin´Heads

Zaujať a motivovať študentov k učeniu je niekedy ťažký oriešok. Najmä ak chcete, aby vedomosti vedeli naozaj zúžitkovať, nielen prejsť cez skúšky s odretými ušami a vzápätí všetko zabudnúť. Ako učiť angličtinu zábavne, jednoduc...
04.09.2019 16:56

Atrakcie Dňa Ústavy SR v Bratislave

Pri príležitosti 27. výročia slávnostného podpísania ústavy SR premiérom Vladimírom Mečiarom a predsedom parlamentu Ivanom Gašparovičom boli verejnosti sprístupnené reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Deň Ústavy SR sa...