Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Autor: Ing. Jana Hollá
14.04.2016 12:30

9. ročník celoslovenskej súťaže Mladý zvárač na Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch

Študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch opäť úspešní.

Stredná odborná škola technická Tlmače pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja, v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a spoločnosťou SES a.s. Tlmače usporiadali dňa 22. marca 2016 už deviaty ročník súťaže Mladý zvárač, ktorá sa uskutočnila v dielňach SOŠ technickej Tlmače v areáli SES a.s. Tlmače.

Slávnostné otvorenie sa konalo o 9. hodine v priestoroch Školiaceho strediska SES a.s. v Tlmačoch. V mene organizátorov všetkých privítala Ing. Jana Mrázová, riaditeľka SOŠ technickej Tlmače, ktorá súťažiacim zaželala pevnú ruku pri zváraní a čo najlepšie výsledky. Po nej so svojím príhovorom vystúpil podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Ladislav Marenčák, ktorý okrem iného zdôraznil povinnosť odovzdávať nadobudnuté skúsenosti a zručnosti mladšej generácii ako dedičstvo, v ktorom bude pokračovať a ktoré budú mladí ľudia ďalej rozvíjať.

Ďalej sa prítomným prihovoril aj doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD. z Cechu zváračských odborníkov v Trnave, ktorý krátko spomenul históriu tejto súťaže a zdôraznil fakt, že profesia zvárača je v súčasnosti stále veľmi vyhľadávaná na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. Taktiež súťažiacim pripomenul, že najlepší zvárači postúpia na medzinárodnú súťaž, ktorá sa bude konať o mesiac vo Frýdku – Místku. S pozdravom pre prítomných vystúpili aj majiteľ a riaditeľ spoločnosti Proficut zo Srbska, Ing. Ivan Zabunov a Ing. Jozef Jenis, vedúci obchodnej skupiny Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.. Následne Bc. Viliam Sitáš oboznámil  žiakov s priebehom súťaže a zároveň predstavil hodnotiacu komisiu.

Kým súťažiaci pracovali na svojich súťažných zvaroch, ich pedagógovia, ale i hostia si mohli pozrieť priestory Zváračskej školy SES a .s a dielne SOŠ technickej Tlmače. Popoludní odborná porota práce vyhodnotila a nasledovalo odovzdávanie cien a diplomov, ktoré sa uskutočnilo na pôde SOŠ technickej Tlmače. Na súťaži si preverilo praktické zručnosti 38 súťažiacich z 12-tich stredných odborných škôl – SOŠ Čadca, SOŠ Dvory nad Žitavou, SOŠT Galanta, SOŠT Hlohovec, TŠ Kolubara Srbia (Srbsko), SOŠOaS Krupina, SOŠS Kysucké Nové Mesto, SŠ Martin, SOŠ Šahy, SOŠ agrotechnická Topoľčany, SOŠ Tlmače, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou (Česká republika). Súťažilo sa v troch kategóriách, pre víťazov každej z nich boli pripravené hodnotné ceny a krásne poháre. Prvé miesto v súťaži družstiev opäť vybojovalo družstvo ŠOST Tlmače, ktoré predstihlo zváračov zo Šiah a Hlohovca a za svoj výkon bolo odmenené zváračkou MIG/MAG Mahe Ecoming 2000, 200A, 230V od hlavného sponzora – firmy Mahe s.r.o., Svit . V kategórii  Metóda 141 TIG zvíťazil Peter Čerko (Šahy), druhý bol Matúš Sliezik (Tlmače), na treťom mieste sa umiestnil Peter Vajda (Tlmače). V metóde 111 MMA vyhral Ľubomír Ďurkovič (Šahy), druhé miesto obsadil Dárius Kinči (Tlmače), tretí bol Nenad Ačimovič (Lazarevac - Srbsko).  V metóde 135 MIG si pohár za prvé miesto odniesol Bence Baláž (Šahy), na druhom mieste bol Dalibor Víťaz (Tlmače) a bronz získal Ivan Póč (Tlmače). Medzi súťažiacimi študentmi sa vynímala Jelena Ačimovič zo srbského Lazarevacu, jediná študentka, ktorá sa súťaže zúčastnila už aj minulý rok, a teraz získala mimoriadnu cenu v zváraní metódou 111 MMA. 

Na záver riaditeľka školy Ing. Jana Mrázová poďakovala všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu deviateho ročníka. Veríme, že celkový trend tejto súťaže ostane nezmenený, a tak možno dúfať, že budúcoročný, jubilejný desiaty ročník súťaže bude ešte úspešnejší.

Sponzori súťaže: Vapexim s. r.o. Martin, Mahe s.r.o. Svit, AirProducts Bratislava, Solid Weld s.r.o., Rájec – Jestřebí, Česká republika,- Solid Weld  Martin -Slovakia, Mischer Welding s.r.o., Prievidza, Ekosystémy, špeciálne povrchové úpravy s.r.o, Prievidza,Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmače, Energoinvest a.s., Mochovce, ZF Slovakia a.s., Levice, IDO EET, s.r.o. Levické strojárne, Levice, IDS Energy Piping s.r.o., Levice, ZF Slovakia a.s., Levice, Zvarservis, Kozárovce, M5 –Trade, s.r.o., Levice, SBS Gama Group s.r.o., Levice, Linde Gas. a.s., Bratislava, AUTO BV, s.r.o., Tlmače, Pohostinstvo Fajka, Tlmače, Dom náradia - LMC Servis, Levice, Zuzana Šperk, Tlmače, Mediálny partner:  Slovenská brána

 

Súvisiace články

18.02.2019 09:41

Výstava Ľudový odev na Záhorí je tu

Dňa 15.02.2019 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch Výstavnej siene Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1 etnografická výstava s názvom Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok. Hlavnú záštitu nad organizova...