Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
07.04.2018 19:56

...a prišiel víťazný deň

Nové Zámky patria k tým mestám, ktoré boli najviac postihnuté udalosťami druhej svetovej vojny. Tí najstarší obyvatelia mesta i dnes bolestne spomínajú na 3 bombardovania mesta a na mnohé ďalšie strastiplné udalosti , ktoré boli sprievodnými javmi druhej svetovej vojny.

V posledných rokoch sa tradičnou súčasťou osláv oslobodenia mesta stali aj ukážky oslobodzovacích bojov .Nebolo tomu inak ani v tomto roku.

Obyvatelia mesta si dvojdňovom podujatí pripomenuli výročie oslobodenia mesta. Zatiaľ, čo prvý deň – 6. apríl patril besede s účastníkmi vojny, kladeniu vencov pri pamätníku, výstave fotografií, druhý deň osláv oslobodenia mesta patril rekonštrukcii bojov, presnejšie povedané ukážke bojov z toho obdobia.

Ukážka prebiehala podľa scenára - podmínovaneb mostíka

 

Bojová ukážka prebiehala v okolí mostíka cez bývalý mlynský náhon a jazera. Keď nemecká kolóna prešla cez most, ženisti dostali rozkaz zničiť ho, aby ho nemohla využiť ruská pechota. Guľometné družstvá strážili zničený most , aby sa ženisti Červenej armády nepokúsili o jeho opravu. ( Samozrejme, počas bojovej ukážky most nebo zničený ).

Spoločne s útokom ruského lietadla sa z druhého brehu jazera začala delostrelecká príprava ruských kanónov a mínometov. Ruská čata sa pokúsila prekonať vodnú plochu na člnoch, ich útok však bol odrazený. Člny naďalej prepravovali bojaschopných vojakov a zranených počas celého boja. Druhá ruská čata s podporou obrneného vozidla najskôr zlikvidovla predsunutú maďarskú jednotku. Po zničení maďarskej jednotky sa začal všeobecný ruský útok po zemi aj po vode za podpory delostrelectva a mínometov. V záverečnom boji s pechotnými zbraňami bola nemecká obrana bez možnosti ústupu zdecimovaná.

Po zrušení hraníc bojiska medzi vojakov bol umožnený vstup divákom, ktorí si mohli bližšie prezrieť a prezrieť vojenskú techniku, fotografovať sa.

 

 

Aké boli historické skutočnosti ?

Bratislavsko - brnenská ofenzíva sa začala 21. marca 1945 útokom 2. ukrajinského frontu maršala Malinovského. Oslobodenie Nových Zámkov bolo zverené 6. gardovému jazdeckému zboru, ktorý bol začlenený v 13. jazdeckej divízii. Nové Zámky bránili nemecké jednotky 8. armády. Nemci si pri Nových Zámkoch vybudovali odolnú obranu, vyznačujúcu sa reťazcom guľometných hniezd na západnom brehu rieky Nitry.

V jednom z nich bol nasadený aj nemecký vojak Karl Weber z Mariadorfu, ktorý v hniezde našiel aj vlastný hrob (do teraz tam ležia jeho pozostatky, pričom bol vykonaný aj neúspešný pokus o jeho exhumáciu). V noci 28. marca 1945, keď sa vojská 13. jazdeckej divízie 6. gardového jazdeckého zboru 1. gardovej jazdecko - mechanizovanej skupiny generálporučíka Plijeva blížili k mesta, zničili Nemci cestný most cez rieku Nitru. Po násilnom prechode rieky Nitry medzi Bánovom a Zúgovom 29. marca Nové Zámky oslobodili.

 

Na podujatí sa zúčastnili :

Ruské obrnené vozidlo BA-64

Nemecké prieskumné obrnené vozidlo SdKfz. 223 + nemecký kanón PAK

Americké terénne vozidlo Dodge WC51 (dodávané Rusom)

Ruské terénne vozidlo GAZ-67 Čapajev + maďarská motorka so sajdkou

Terénne vozidlo Stoewer R 200 Spezial typ 38 (KfZ. 1, 4x4)

Štábne vozidlo KDF 82E (lekárska služba)

Štábne vozidlo KDF 82

Ruské lietadlo (YAK52)

Maďarské lietadlo (Zlín526)

Nemecká motorka BMW so sajdkou

Ruský protitankový kanón M1937

Ruský mínomet + kanón ZIS

Guľomet Schwarzlose na propan-butan

Prihlásených vojakov:

RKKA (Červená armáda) – 75

Zdravotníci RKKA – 7

Wehrmacht (Nemecká armáda) – 67

Žandári Wehrmachtu - 2

DRK (Nemecký červený kríž) – 2

Zdravotníci Wehrmachtu – 3

Lekári Waffen-SS - 2

MKH (Maďarská kráľovská armáda) – 26

Žandári MKH – 2

Fotografi v uniformách – 2

Dôstojné ukončenie podujatia

Na podujatí vystupovalo okolo 200 účastníkov z klubov vojenskej histórie, snažiacich sa čo najdôveryhodnejšie zobraziť dejinné udalosti vedúce k oslobodeniu miest a obcí počas 2.svetovej vojny.

Milou povinnosťou pre primátora mesta Nové zámky, Otokara Kleina, bolo v závere podujatia odovzdať pamätné listy všetkým zúčastneným skupinám, ktorí sa na ukážkach podieľali.

V závere podujatia mali diváci možnosť porozprávať sa členmi klubov vojenskej histórie ,prezrieť si vojenskú techniku a v neposlednom rade urobiť si fotografie na pamiatku.

 

Súvisiace články

01.11.2018 17:40

Študenti OA Levice v simulovaných študentských voľbách

Dňa 24.10.2018 sa študenti Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili simulovaných Študentských komunálnych volieb, ktorých sa zúčastnilo viac než 63,4 % študentov tejto školy. Celková účasť na simulovaných voľbách zúčastnených ...
18.02.2018 22:08

"INTERNACIONÁLNE KOMPETENCIE" - aktivita nadnárodnej spolupráce programu Erasmus+ V Holandsku v meste Zand...

Aktivita nadnárodné spolupráce programu Erasmus+ na tému" International competences" - "Medzinárodné kompetencie" v Holandsku za učasti 69 učiteľov a pracovníkov s mládežou z 20 krajín.