Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
31.01.2017 13:45

Aj v deň vyhodnotenia polročných výsledkov žiakov môže vládnuť na škole veselá atmosféra

Príkladom je aj Obchodná akadémia v Šuranoch. Práve v deň polročného hodnotenia výsledkov žiakov sa na škole konala v poradí 1.fašiangová veselica v maskách.

Keďže fašiangy sa od dávnej minulosti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, aj učitelia školy sa snažili oživiť túto tradíciu a priblížiť na pár hodín žiakom pravú fašiangovú atmosféru, kde nechýbala ľudová hudba, tanec, veselé masky, šišky, teplý čajík.

Po skončení veselice sa žiaci vrátili do tried a triedni učitelia po vyhodnotení polročnej činnosti odovzdali žiakom polročný výpis známok.

A ako reagovali žiaci? Všetci opýtaní reagovali veľmi pozitívne. Vyberáme z ich odpovedí:

-          Bol o výborný deň.   Odnášam si domov dobré vysvedčenie – mám len dve dvojky a fašiangovú náladu. ( Resp.1 – dievča, 17 rokov)

-          No, v druhom polroku  si mám  čo opraviť, ale vynasnažím sa. Rodičov som už pripravil na známky. Karneval bol úžasný. ( Resp.2 – chlapec, 16 rokov)

-          Karneval i vysvedčenie vynikajúce. Som plná elánu do ďalšieho obdobia. (Resp.3 – dievča, 17 rokov)

Mnohí žiaci sú spokojní s dosiahnutými výsledkami a aj tí, ktorých výsledky volajú po zlepšovaní, išli dnes domov zo školy naplnení elánom a novými predsavzatiami. A tak to má byť.

 

Súvisiace články

04.04.2018 09:29

Poznáme víťaza !!!

Po sviatkoch prichádza aj k losovaniu v obľúbenej súťaži "Bloguj o knihu".
26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potre...
13.03.2017 17:30

Už vedia, ako vzniká kniha

Narodila sa a žije v Bratislave, je empatická a romantická, miluje poéziu, beletriu, činoherné divadlo, balet aj operu. Jej veselá a dobrodružná povaha vyhľadáva cestovanie a poznávanie nových miest. Napísala mnoho zaujímavých...