Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
31.01.2017 13:45

Aj v deň vyhodnotenia polročných výsledkov žiakov môže vládnuť na škole veselá atmosféra

Príkladom je aj Obchodná akadémia v Šuranoch. Práve v deň polročného hodnotenia výsledkov žiakov sa na škole konala v poradí 1.fašiangová veselica v maskách.

Keďže fašiangy sa od dávnej minulosti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, aj učitelia školy sa snažili oživiť túto tradíciu a priblížiť na pár hodín žiakom pravú fašiangovú atmosféru, kde nechýbala ľudová hudba, tanec, veselé masky, šišky, teplý čajík.

Po skončení veselice sa žiaci vrátili do tried a triedni učitelia po vyhodnotení polročnej činnosti odovzdali žiakom polročný výpis známok.

A ako reagovali žiaci? Všetci opýtaní reagovali veľmi pozitívne. Vyberáme z ich odpovedí:

-          Bol o výborný deň.   Odnášam si domov dobré vysvedčenie – mám len dve dvojky a fašiangovú náladu. ( Resp.1 – dievča, 17 rokov)

-          No, v druhom polroku  si mám  čo opraviť, ale vynasnažím sa. Rodičov som už pripravil na známky. Karneval bol úžasný. ( Resp.2 – chlapec, 16 rokov)

-          Karneval i vysvedčenie vynikajúce. Som plná elánu do ďalšieho obdobia. (Resp.3 – dievča, 17 rokov)

Mnohí žiaci sú spokojní s dosiahnutými výsledkami a aj tí, ktorých výsledky volajú po zlepšovaní, išli dnes domov zo školy naplnení elánom a novými predsavzatiami. A tak to má byť.

 

Súvisiace články

29.12.2016 11:45

Plánovanie v školskom prostredí

Každá organizácia musí počítať s tým, že jej činnosť v budúcnosti a jej rozvoj je spojený so zmenami, ktoré sa dotknú aj personálneho plánovania. Potreba pracovnej sily na zabezpečenie chodu každej organizácie vyplýva z jej cie...
01.05.2018 18:37

Poznáme víťaza !!!

V tento krásny sviatok nezabúdame ani na žrebovanie v obľúbenej súťaži "Bloguj o knihu".
20.02.2018 23:11

RUMUNSKO - Finálne stretnutie projektu Erasmus+ KA2 - Kooperácia pre inováciu a výmenu dobrých skúsenosti s názvom &q...

Záverečné vyhodnotenie projektu Erasmus+ " BESTeachers, BESTudents" v Rumunsku v mestečku Intorsura Buzaului. Účasť 4 učiteliek SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice.