Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
12.12.2017 19:31

Ako jedna rodina...

 

 

Dňa 10.12.2017 sa v Dome Matice slovenskej Šurany uskutočnilo podujatie s názvom AKO JEDNA RODINA TVORÍ MESTO, DEDINA, na ktorom sa zišli rodiny troch generácií kráľovstva kráľa Svätopluka. Akciu finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

Podujatie nám bližšie priblížila Mgr.Miroslava Kozárová

„ Divákov, ktorí zaplnili hľadisko, vítala výstava umeleckých remesiel našich šikovných predkov dedov, babičiek i výstava krásnych medovníkov našich mladých mamičiek a na javisku sa predstavila najmladšia generácia, talentované deti so svojimi oddanými mladými či staršími vedúcimi. Do bohatého kultúrneho programu , ktorý otvárala 25 ročná jubilantka dychová hudba Kesanka z Bánova so svojim kapelníkom J. Kozárom , sa zapojili koledníci z materskej školy SNP Šurany a Bánov, ale i deti zo súboru Šurianček z DMS Šurany a dychovka Rosička zo ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany. Sprievodné slovo patrilo Mare-Káre, 99 -ročnej ľudovej rozprávačke L. Lörincová a M.Kozárovej a Z. Tomkovej, ktoré vystriedali na javisku Mrchane a Mrchaňky zo Šurian.

Vzácni hostia, ako súčasní hradní páni slovenského kráľovstva, odmenili na záver všetkých prítomných vedúcich súborov či skupín za ich voľný čas a nezištnú činnosť pri práci s deťmi ďakovnými listami a bulou kráľa Svätopluka. Z rúk pánov J.Nemca /trénera hokejových žiakov, troch majstrov sveta/, E. Šatana /otca Miroslava Šatana/ , V. Oberhausa / z Matice slovenskej/ a J. Jamrišku /otca detských dychoviek Slovenska/ z rozprávkového Bratislavského hradu a z rúk pána župana M. Belicu z Nitrianskeho hradu i z rúk Šurianskeho hradu J. Barcaja /riaditeľa kúpeľov Podhájska/.

Podujatie splnilo svoj zámer. Dokázalo, že mesto , dedina tvorí naozaj ako rodina a vedúci súborov či tvoriví jednotlivci venujúci sa deťom boli, sú a budú meniť našu zem v skutočné kráľovstvo kráľa Svätopluka. Najmenšia Natálka prekvapila divákov želaním ŠŤASTNÉ a VESELÉ. Táto pieseň bola tým najkrajším prianím za detičky pre všetkých na javisku, ale patrilo i remeselníkom T.Martišovej, N. Révayovej, Z. Bujdákovej, V. Piršelovi, V.+S. Procházkovým a i. medovníčkarkám. V piesni, ktorú si Natálka nacvičila so svojimi rodičmi Jankou a Martinom Hindickými, bolo to úprimné šťastie z prepojenia ľudí mesta Šurany, Nové Zámky a okolia."

 

Text: Helena Rusnáková

Foto: Imrich Hrabovský

 

Súvisiace články

18.04.2016 14:15

Prekvapení a zároveň veľmi sklamaní

Viac ako učitelia sa cítia byť dlhodobo finančne podhodnotení nepedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú každodenný chod školy. Tým už niekoľko dlhých rokov zostávajú oči pre plač. Sklamaní a znechutení rozmýšľajú nad tým, ak...
04.07.2017 09:00

Budeme chlieb dovážať zo zahraničia? Mladí sa o štúdium pekariny nezaujímajú

Prognózy trhu práce uvádzajú, že v ďalších dvoch rokoch bude na Slovensku potrebných 96 pekárov a každý ďalší rok až do roku 2025 v priemere 13 ďalších. Záujem o štúdium pekariny je však minimálny. Za budúcich pekárov sa učí ib...
06.05.2017 17:30

Zanietený národný buditeľ, včelár a ovocinár,mecenáš Juraj Holček

Nie je možné, aby sa každá osobnosť, zaslúžiaca sa o vybojovanie práv nášho národa, dostala na stránky učebníc dejepisu, či na stránky učebníc literatúry. Práve preto je potrebné vyhľadávať tieto osobnosti, študovať ich život a...