Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
21.01.2017 07:45

Ako komunikujú naši žiaci?

Žiak s mobilným telefónom v ruke stráca reálny kontakt so svojimi spolužiakmi. Ani s modernými informačno-komunikačnými technológiami sa žiaci nenaučili efektívne využívať vymoženosti dnešnej doby.

Každý učiteľ pozná situácie, keď príde do triedy a minimálne polovica žiakov má v ruke mobilný telefón, niekedy aj všetci. Aj napriek opatreniam, ktoré vyplývajú zo školského poriadku, nedokážu žiaci bez mobilu v ruke vydržať ani hodinu. Každú prestávku vyťahujú svoje telefóny a pozerajú na správy od kamarátov. A vlastne kedy, keď nie cez prestávku. Veď počas vyučovacích hodín majú byť telefóny vypnuté v školských taškách. Mnohí učitelia už hovoria o chorobe dnešnej doby, keď vidia, ako žiaci sedia v triede vedľa seba a nedokážu medzi sebou komunikovať. Radšej surfujú na internete, pozerajú videá, hrajú hry, počúvajú hudbu a píšu si s kamarátmi na facebooku. Alarmujúce je, keď žiaci sedia vedľa seba cez prestávku a vymieňajú si informácie prostredníctvom mobilného telefónu namiesto toho, aby sa ako dobrí spolužiaci porozprávali. Keď niektorý z nich v škole chýba a potrebuje zistiť, čo bolo v škole, čo sa preberalo na jednotlivých vyučovacích predmetoch a aké sú domáce úlohy, nie je nikoho, kto by mu pomohol a posunul potrebné informácie. Aj napriek tomu, že majú všetci mobilné telefóny, niektorí aj dva.

Častá výhovorka zo strany žiakov, že sa nemohli pripraviť, lebo boli chorí a nemali si ako zistiť, z čoho sa majú pripravovať na vyučovanie, nemali si od koho odpísať poznámky a zistiť domáce úlohy. 

Učitelia sa snažia žiakov naučiť, ako správne využiť mobilný telefón a internet v takýchto situáciách. Mnohí žiaci však majú problém telefonicky kontaktovať spolužiakov, keď ich potrebujú k spolupráci pri neúčasti na vyučovaní. Neraz to za nich vybavujú rodičia. Je to správna cesta k rozvoju komunikačných schopností a zručností žiaka? Keď sa žiak nenaučí komunikovať v škole, o to ťažšie to bude mať v budúcnosti v práci. Ako bude ospravedlňovať svoju neúčasť na pracovisku a spolupracovať s kolegami na diaľku, keď sa to nenaučí v škole? Učitelia zvyšujú pozornosť u žiakov, ktorí sú už „závislí“ na telefónoch, nedokážu bez nich vydržať, porušujú školský poriadok a sú nervózni, keď nemajú telefón v ruke. Nevedia sa sústrediť počas vyučovania, stále majú nutkanie pozrieť sa na telefón a strácajú koncentráciu k svojmu výkonu počas vyučovacích hodín. Učitelia stále upozorňujú rodičov a poukazujú na potrebu spolupráce so školou pri riešení tohto problému. 

Súvisiace články

21.04.2017 22:00

Poznáme víťazov regionálneho kola súťaže Mladý Európan 2017

Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno, Hostiteľská štruktúra Europe Direct Informačného Centra v Komárne zorganizovala súťaž Mladý Európan 2017 dňa 20.apríla .