Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
06.04.2021 11:42

Ako môže mediálna gramotnosť prsipievať k atraktívnosti odborného vzdelávania

V dňoch 24. - 26.marca sa uskutočnil  online workshop profesionálneho rozvoja pre učiteľov zapojených do programu eTwinning na európskej úrovni. Zúčastnila sa ho viac než stovka učiteľov z celej Európy, z toho štyria účastníci zo Slovenska. Témou workshopu profesionálneho rozvoja bola problematika zvyšovania atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Obzvlášť v súčasnosti je možné dosiahnuť atraktívnosť tohto vzdelávania najmä prostredníctvom nových učebných prostredí, nástrojov a pedagogických prostriedkov so zvláštnym zameraním na digitalizáciu. Takéto možnosti ponúka aj program eTwinning.  Integrácia OVP do projektov eTwinning môže poskytnúť alternatívny spôsob dosiahnutia cieľov v odbornom vzdelávaní.  Počas trojdňového workshopu sa účastníci dozvedeli,  ako by mohla i mediálna gramotnosť prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa a ako je možné zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy novými obsahmi týkajúcimi sa mediálnej gramotnosti. Učitelia sa zúčastnili nielen odborných workshopov, ale i sieťovacích aktivít a prezentácií dobrých príkladov z praxe zameraných na to, ako urobiť odborné vzdlávanie atraktívnejším pre študentov i v spoločnosti. Workshopy boli veľmi hodnotné a zúčastnení učitelia si odniesli mnoho nových a zaujímavých informácií, ktoré budú aplikovať vo svojej praxi.