Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
18.05.2020 14:48

Ako pomáha program eTwinning učiteľom a vzdelávacej komunite počas korona krízy

Posledných 15 rokov sa program eTwinning staral o komunitu škôl v Európe a mimo nej v starostlivo riadenom online priestore, ktorý vítal učiteľov a pedagógov so záujmom o spoločnú prácu. Počas týchto rokov komunita povzbudzovala takmer 800 000 účastníkov programu eTwinning k spolupráci, výmene skúseností a používaniu digitálnych nástrojov na tvorbu projektov so študentmi. eTwinning im predovšetkým umožnil prekročiť hranice svojich tried a spoznať svet vonku. Keďže učitelia hrajú hlavnú úlohu v posune škôl z fyzických priestorov do digitálnych, program eTwinning rozširuje svoju podporu s cieľom vyhovieť ich súčasným potrebám.

Po prvýkrát a len v tomto konkrétnom období povoľuje eTwinning pracovať spoločne na projekte učiteľom z tej istej školy. Umožňuje to učiteľom používať priestor TwinSpace ako virtuálnu platformu dostupnú pre žiakov zapojených do realizácie činností v triede. Zatiaľ čo vnútroškolské projekty sú novinkou, ktorá má pomôcť prispôsobiť sa týmto nebývalým časom, európske projekty aj naďalej ostávajú jadrom programu eTwinning. Učiteľom sa viac ako kedykoľvek predtým môže zdať motivujúce spolupracovať s kolegami z iných krajín a hľadať spoločné riešenia rovnakých výziev. 

Pre učiteľov zapojených do eTwinning je k dispozícii medzinárodná skupina "eTwinning at home: eTwinning in times of school closure"  zameraná na učenie prostredníctvom eTwinning počas uzavretia škôl v období korona krízy, kde sa môžu inšpirovať zaujímavými príkladmi z praxe skúsených pedagógov z Európy - https://groups.etwinning.net/113665/home.

Národná podporná služba eTwinning v Žiline sa s podporou siete ambasádorov programu eTwinning tiež aktívne angažujú na národnej úrovni. Tvoria a organizujú online akcie, ako semináre, vzdelávacie aktivity, ako aj neformálne stretnutia učiteľov (teachmeety), kde môžu učitelia diskutovať o nápadoch a iných veciach. V súčasnosti v rámci slovenskej platformy eTwinning sa ešte stále učitelia môžu prihlásiť sa na takéto webináre - http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online a tiež na online vzdelávacie semináre - http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/916.

21. mája 2020 o 18:00 sa uskutoční online vzdelávanie na tému Vnútroškolské projekty eTwinning", ktoré priblíži učiteľom ako využiť vnútroškolský projekt eTwinning pre zvládnutie dištančného vzdelávania na školách, aký je význam a benefity takýchto vnútroškolských projektov, budú predstavené praktické ukážky a príklady využitia TwinSpace priestoru na dištančné vzdelávanie na škole, vhodné pre využitie vzdelávania na ZŠ a SŠ. Otvorí sa tiež "Poradňa", kde poskytneme priestor na otázky týkajúce sa eTwinning projektov všeobecne a tiež funkcionalít prostredí eTwinning Live a TwinSpace. Zaregistrovaní účastníci programu eTwinning po prihlásení do platformy eTwinning môžu vstúpiť do prostredia online vzdelávania/webinára na tomto linku: https://live.etwinning.net/events/event/119292.

Portál eTwinning aj naďalej ostáva oknom do komunity a dáva učiteľom možnosti ako moderne učiť prostredníctvom medzinárodných, či vnútroškolských projektov.

 

Súvisiace články

21.01.2017 10:30

Čo potrebuje duálne vzdelávanie?

Kvalitného absolventa môže vychovať len kvalitný učiteľ a majster odbornej výchovy. Bez vzdelávania pedagogického personálu nebude možné dosiahnuť požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v rámci teoretického v...
30.01.2016 22:30

List pánu premiérovi

Vážený pán premiér. Som učiteľkou na ZUŠ v malom meste. Ako rodená bratislavčanka, po skončení vysokej školy a prvých rokoch môjho pôsobenia v tanečnej oblasti v Bratislave som si našla miesto v Trnave. Už vtedy som sa v Brati...