Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Ing. Igor Krucovčin
24.12.2018 20:48

Ako sa učiť (nové veci) a ako učiť v 21. storočí?

Dobrý deň kolegovia. Som lektorom Duálnej akadémie v Bratislave. Učenie ma živí už niekoľko rokov. Momentálne som v pozícií, kedy sa odo mňa očakáva učenie nových vecí, často takých, ktoré by ste v dnešných učebniciach hľadali márne. Majú čo dočinenia s novými technológiami jedného z našich zakladateľov, konkrétne spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s. Rozhodol som vám zaslať môj príspevok, ktorý hovorí o tom, Ako sa učiť a ako učiť v 21. storočí. Ide o mnou v praxi overený a používaný postup. Viem, že aj keď je v prvej etape náročný na čas, ušetrí ho pri realizácii resp. výrobe ďalších „nástrojov“ učiteľa, ktoré efektívne a efektne naplnenia jeho klasické poslanie, t.j. učiť sa a naučiť druhých. Postup nie je aplikovateľný výhradne na učenie technických predmetov.

Príčiny napísania článku

 • Žijeme v dobe, kedy počet poznatkov stúpa exponenciálne.
 • Tradičné postupy učenia sú prekonané (tabuľa, krieda, diktovanie, čítanie ppt...).
 • Nový systém zhromažďovania poznatkov je vytvorený (viď Linky v html, odkazy vo Worde...).
 • Môj postup učenia nebol ešte nikde takto širokej verejnosti publikovaný a je funkčný.

Postup

1. Prečítajte si článok (knihu, publikáciu), ktorého problematiku chcete zvládnuť.

Paralelne s čítaním vytvorte Kontrolné otázky, na ktoré by ste po naučení obsahu článku mali odpovedať.

2. Z vytvorených otázok vytvorte Pojmy, ktoré musíte ovládať.

3. Pojmy definujte (vysvetlite). Uveďte aj zdroj informácií, dátum vytvorenia, resp. poslednej úpravy a autora resp. oponenta.

4. Ak sa v Pojmoch vyskytujú ďalšie neznáme Pojmy, definujte (vysvetlite) aj tie.

Priebežne vytvorené nechajte skontrolovať:

 • iným odborníkom – kvôli správnosti,
 • iným učiteľom – kvôli univerzálnosti,
 • študentom – kvôli pochopiteľnosti.

5. Pojmy logicky usporiadajte do hĺbky a šírky, t.j. vytvorte Obsah alebo napr. Osnovu kurzu.  

6. Vysvetlené Pojmy doplňte o Obrázky, Tabuľky a Animácie...

7. Vysvetlené Pojmy doplňte o ich synonymá resp. v praxi zaužívané názvy (niekedy aj nesprávne a nespisovné).

8. V Pojmoch vytvorte Odkazy (Linky) na Súvisiace pojmyOdkazy na ich spoločný základ.

9. Skontrolujte, či dokážete pomocou vami vytvorených Pojmov odpovedať na Kontrolné otázky.

Ak odpovedať nedokážete, doplňte ďalšie Pojmy alebo Kontrolné otázky upravte.

10. Vytvorte Testové otázky.

Výhody

 • Systém poznatkov možno efektívne digitalizovať. V prípade tvorby Digitálneho dvojčaťa je to nutné.
 • Systém poznatkov možno jednoducho doplniť (rozšíriť).
 • Pojmy možno vždy vylepšiť.
 • Systém je vždy prehľadný.
 • V systéme možno využívať poznatky iných systémov.
 • Zo systému možno poznatky využiť v inom systéme.
 • Vytváranie systému poznatkov je univerzálnym postupom.
 • Získate reálne parametre o rozsahu a forme dát.

Nevýhody

 • Tvorba systému je časovo náročná.

Súvisiace články

20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štruktúra hospitačných záznamov nie je daná všeobecne záväzným právnym predpisom, preto v praxi nachádzame rôzne formy...
21.07.2020 16:08

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v historickej klasicistickej budove bývalej mýtnice(Kendeffyho dom) na Istrijskej 49 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Ide o vysunutú expozíciu Mýtneho domčeka umiestnen...