Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
14.01.2017 10:00

Ako vychovávať a vzdelávať „Google generáciu“?

Ak by sa urobil prieskum tohtoročných vianočných darčekov pre deti a mládež vo veku 9-19 rokov myslím, že by som sa veľmi nepomýlila, ak by som povedala, že 60% detí a možno aj viac, dostali pod stromček niečo spoločné s modernými techológiami. Či už sú to počítače, tablety, mobily, Iphony, Xboxy, rôzne interaktívne hry.... Toto je svet dnešných detí, ktorý či chceme alebo nie, je ich dennodennou súčasťou. Aký je ale správny postoj nás dospelých k celej tejto téme? Máme to podporovať? Bojovať s tým? Odmietať to? Máme chuť a silu stať sa toho súčasťou? V celom tomto kontexte je nevyhnutné uvedomiť si jedinú základnú vec. A tou je to, že akákoľvek technológia je LEN nástroj.

A akýkoľvek nástroj je v rukách človeka. To on rozhoduje o tom ako ho využije. Každá technológia, nástroj sa dá využiť ako aj zneužiť. Preto je nevyhnutné uvedomiť si, aký je v celom dnešnom svete významný charakter človeka.

Dnešný svet je komplikovaný, nejasný a budúcnosť je neznáma. Nevieme s istotou predpovedať ako bude vyzerať svet o pár rokov, nevieme s istotou predpovedať aké profesie budú v budúcnosti (existuje odhad, že až 65% detí, ktoré aktuálne vstupujú do vzdelávacieho procesu bude vykonávať profesie, ktoré dnes vôbec nepoznáme). Jednu vec ale vieme. A tou je to, že človek tu bude stále. Vždy to bude len o ňom a o tom ako sa rozhodne konať. Nebudú to počítače, technológie, nástroje. V konečnom dôsledku je to vždy človek.

Preto by sme sa mali my v škole prestať tváriť, že škola je v prvom rade o vedomostiach. Iste nikto nechce málo vzdelaných ľudí. To v žiadnom prípade. Čo ale urobíme ak budeme mať múdrych, vzdelaných ľudí ale budú bezcitní, arogantní, ochotní urobiť čokoľvek pre svoj cieľ? Inteligencia a múdrosť sa dá ľahko zneužívať. Je preto viac ako namieste, hovoriť v dnešnej dobe aj o charaktere a morálke.

Školy by mali byť miestom, ktoré učia charakteru a poskytujú deťom bezpečné miesto, v ktorom môžu diskutovať, či zažívať rozličné situácie. Škola by mala ponúkať terminológiu a „jazyk charakteru“. Mala by ukazovať možnosti a formy charakterného správania. Učenie sa charakteru by nemalo byť o vnucovaní jedného správneho riešenia. Skôr by to malo byť o poskytnutí nástrojov a priestoru, ktoré umožní deťom zodpovedne sa rozhodovať. Tak voči sebe ako aj voči spoločnosti.

Predstavme si situáciu. Ste športovec napr. triatlonista a ste pár metrov pred výnimočným víťazstvom. Celý život ste pre túto chvíľu trénovali, veľa ste tejto chvíli obetovali. No tesne pred cieľom jeden zo súperov kolabuje. Čo urobíte? Vzdáte sa víťazstva pre pomoc inému?

Túto situáciu som si vybrala zámerne, pretože sa len pred pár mesiacmi stala na Majstrovstvách sveta v triatlone. Išlo o príklad výnimočného charakteru, preukázania silných stránok ako láska, odvaha, obetavosť a iné. V tomto príbehu vystupujú dvaja bratia, kedy sa starší vzdal možnosti zvíťaziť pre svojho brata. Tesne pred cieľom chytil svojho brata, ktorý kolaboval a doslova ho priniesol do cieľa. V cieli ho dokonca „prehodil“ cez cieľovú čiaru, aby on skončil pred ním.

Vezmime si ale situácie z našich škôl. Ak už hovoríme o mobilných technológiách, dotknem sa kyberšikany. Ubližovanie cez internet, nadávanie si, urážanie medzi deťmi, nie je bohužiaľ ojedinelý jav. Je zároveň veľmi smutné, že deti medzi sebou o tom čo prebieha na sociálnych sieťach vedia ale nič nepovedia. Mnohým (ale nie všetkým) chýba prejavenie silnej stránky ako odvaha, sociálna inteligencia či ochota pomôcť. Nebolo by rozumnejšie, ak by sme sa namiesto sústredenia sa na odstraňovanie následkov šikany, či posilňovania potreby kontroly venovali rozvoju charakteru detí?

Mnohokrát sme dnes svedkami aj toho, že silné stránky charakteru ukazujú svoju negatívnu stránku. Veľmi dobrou a dôležitou silnou stránokou je napríklad humor. Deti ho dnes ale bohužial často vnímajú nesprávne – ako vysmievanie, ubližovanie. Poznáme argumenty detí „Veď to bola len sranda. Čo, nechápete srandu?“ Kedy sa teda humor ako silná stránka mení na negatívny prejav? Alebo vytrvalosť. Veľa počúvame o dôležitosti vytrvalosti, odolnosti či schopnosti prekonávať prekážky v dnešnom svete. Je to naozaj nesmierne dôležité. Hlavne pre dnešnú mladú generáciu, ktorá sa častokrát ľahko vzdáva a pod vplyvom množstva nových podnetov, nie sú ochotní prekonávať prekážky. Kedy je ale toho príliš? Môže mať vytrvalosť, odolnosť svoju odvrátenú tvár? Policajti, kriminalisti, klinickí alebo forézni psychológovia by vedeli o tom rozprávať. Je mnoho zločincov, ktorí sú mimoriadne odolní a vytrvalí. O všetkých týchto veciach je dôležité s deťmi hovoriť.

Nech už budeme v živote robiť čokoľvek a akúkoľvek profesiu, schopnosť rozhodovať sa morálne správne, charakterne nás bude sprevádzať neustále. Preto by školy mali byť miestom, kde je rozvoj charakteru prioritou. 

 

Foto zdroj:

<ahref="http://www.freepik.com/free-vector/young-people-using- technology_765702.htm">Designed by Freepik

Súvisiace články

23.04.2019 01:03

Užitočná káva - podujatie Káva s profesionálnym koučom

Celoslovenské podujatie - bezplatný koučing pre verejnosť s názvom Káva s profesionálnym koučom.