Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
04.09.2018 18:04

Ako vzdelávať , Vzdelanie , ale aké ....

Vzdelanie dáva lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu. Komercializmus bol hybnou silou ponovembrového vývoja. Nebola k tomu dostatočná odbornosť, čiastočne dobrý úmysel, no to nestačí v 21.storočí. Pre oživenie vzdelávacieho systému, musí byť aj priaznivá situácia.

Slovensko malo zostať pri jednej-dvoch univerzitách. Na viac jednoducho nemá - ani peniaze, ani vedecké talenty, ani schopných študentov. Je chybou , že mávnutím čarovného prútika vzniklo toľko univerzít.  Inflácia diplomov negatívne vplýva  na úroveň vzdelania a vzdelanosť potom tlači prudko nadol.  Priority vzdelávania sú nastavené politicky , čo nie je dobre . Skoro sa mi zdá, že zbytočne sme premrhali 28 rokov úsilia o skvalitnenie slovenského školstva . Už  od   roku  2002  sa kritizuje  vysoký počet  slabých VŠ na Slovensku,  ale  nenašla sa ochota  riešiť  problém . Časté reformy boli zle realizované a nedotiahnuté do konca . 

Je žiadúce  vybudovať pozitívne trendy . Napr.  dobre platení pedagógovia môžu prilákať kvalitných študentov z celého sveta, špičkovým výskumom a publikovaním získajú granty a sponzorov . Absolventi sa potom dobre zamestnajú, začnú zarábať, podnikať, investovať. A keďže funguje spomienkový optimizmus,  na mladé roky strávené na UNI  budú mnohí spomínať  s láskou, začnú sami prispievať na nové budovy, projekty, podujatia. Kým to Slováci nepochopia, budeme sa aj naďalej len hrať na fungujúce univerzity  . Ako vzdelávať ? Použil by som pojem systematicky zo všetkých zdrojov. Vzdelávať sa neustále .Súčasný vzdelávací systém opustil praktickú stránku vzdelávania. 

Nesúhlasím s názorom, že Komenský bol prekonaný . Z môjho pohľadu vystihol priamo vystihol biologickú podstatu vzdelávania . Vzdelanie , ale aké ? Moja odpoveď je , čo najširšie . Určite nie Americký pohľad jednostrannosti. Je nutné podávať vzdelávanie ako tvoriaci proces, výsledky vedy, súčasný stav poznania a nie dogma.
V technických odboroch chýba výučba filozofie a etiky. Dôkazom je stav, že máme vzdelanú spoločnosť, ale ovláda ju finančný model .  Záverom, ešte jedna dôležitá vec.  Zdravie, vzdelanie, kultúra by nemali byť tovarom - najmä nie v spoločnosti, ktorá si robí nároky na demokratickosť (aké potom rovnaké práva všetkých občanov?) .Žiaľ, súčasná realita je iná, ale treba o tom písať, hovoriť.

PhDr. Dušan Piršel
Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím


 

Súvisiace články

02.03.2017 17:45

Na ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch pribudla špeciálna učebňa.

Podrobnosti nám priblížila Mgr.Katarína Drugová, špeciálny pedagóg školy:
09.01.2017 21:00

Zaujímavosti zo školských kroník: Robert William Seton-Watson v Nových Zámkoch

Robert William Seton-Watson (* 20. august 1879, Londýn, Spojené kráľovstvo – † 25. júl 1951, Skye) známy ako Scotus Viator, bol britský historik a publicista zaoberajúci sa aj dejinami slovanských národov. Dňa 31. mája 1928 nav...