Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.01.2018 06:36

Antona Bernoláka si pripomínajú v Nových Zámkoch trikrát do roka

Mesto Nové Zámky a Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch boli organizátormi spomienkovej slávnosti pri príležitosti 205.výročia úmrtia Antona Bernoláka a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Slávnosť sa konala v deň výročia úmrtia Antona Bernoláka, dňa 15.januára 2018. V úvode spomienkovej slávnosti sa uskutočnil akt kladenia vencov k soche Antona Bernoláka na novozámockom Hlavnom námestí. Pri tejto príležitosti sa pamiatke veľkého syna nášho národa poklonil Otokar Klein , primátor mesta Nové Zámky, riaditelia novozámockých škôl, Mária Malperová - predsedkyňa MO Matice slovenskej, členovia politických strán a spoločenských organizácií. Slávnostnú atmosféru aktu kladenia vencov umocnilo vystúpenei speváckeh zboru MO MS Lipa.

Podujatie pokračovalo  v Dome kultúry, kde po slávnostných prejavoch primátora mesta Otokara Kleina a predsedkyne MO MS Márie Malperovej si prítomní prezreli hodnotný kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ Nové Zámky, tanečnej skupiny VIVA, žiakov ZŠ na Nábrežnej ulici. Na podujatí vystúpil aj známy operný spevák Ján Babjak.

Meno Antona Bernoláka je s mestom Nové Zámky veľmi úzko spojené. V meste Nové Zámky  prežil  posledné obdobie svojho života ( od roku 1797 po 1813 ), bol nápomocný Novozámčanom vo viacerých oblastiach života: zostavoval obyvateľstvu listy, listiny, zmluvy, potvrdenia..., v čase napoleonských vojen organizoval zbierky peňazí, obväzov a iných potrebných vecí pre vojsko, pravideľne navštevoval farnosti novozámockého dištriktu, plnil si úlohy škôldozorcu i dekana farnosti, venoval sa písaniu svojich diel... A práve svojou pracovitosťou, skromnosťou sa dostal do sŕdc Novozámčanov, ktorí si jeho osobu a dielo pripomínajú trikrát v roku: pri príležitosti výročia narodenia, úmrtia a v rámci programu vyhodnotenia súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Súvisiace články

01.06.2016 14:30

Mladí technici ukázali svoje zručnosti

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici zorganizovala v spolupráci s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o. súťaž Mladý technik pre žiakov základných škôl.
23.03.2016 18:45

Korene úspešnosti, charakter a silné stránky osobnosti

Veríte, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť? Poznáte tú formulku, „prostredie formuje aj deformuje“. Pozitívna psychológia ale verí, že životné okolnosti nás ovplyvňujú len z 10% . Zvyšok je v rukách genetiky a predovšetkým vlastn...
14.03.2018 12:45

Profesionálny mechanik nastavovač má široké uplatnenie

Odbor mechanik nastavovač je komplexný. Jeho absolvent prejde počas štúdia všetkými potrebnými oblasťami strojárstva a nemá problém s uplatnením na trhu práce. Duálny systém je aj v jeho prípade zárukou plynulého prechodu k zam...