Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.01.2018 06:36

Antona Bernoláka si pripomínajú v Nových Zámkoch trikrát do roka

Mesto Nové Zámky a Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch boli organizátormi spomienkovej slávnosti pri príležitosti 205.výročia úmrtia Antona Bernoláka a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Slávnosť sa konala v deň výročia úmrtia Antona Bernoláka, dňa 15.januára 2018. V úvode spomienkovej slávnosti sa uskutočnil akt kladenia vencov k soche Antona Bernoláka na novozámockom Hlavnom námestí. Pri tejto príležitosti sa pamiatke veľkého syna nášho národa poklonil Otokar Klein , primátor mesta Nové Zámky, riaditelia novozámockých škôl, Mária Malperová - predsedkyňa MO Matice slovenskej, členovia politických strán a spoločenských organizácií. Slávnostnú atmosféru aktu kladenia vencov umocnilo vystúpenei speváckeh zboru MO MS Lipa.

Podujatie pokračovalo  v Dome kultúry, kde po slávnostných prejavoch primátora mesta Otokara Kleina a predsedkyne MO MS Márie Malperovej si prítomní prezreli hodnotný kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ Nové Zámky, tanečnej skupiny VIVA, žiakov ZŠ na Nábrežnej ulici. Na podujatí vystúpil aj známy operný spevák Ján Babjak.

Meno Antona Bernoláka je s mestom Nové Zámky veľmi úzko spojené. V meste Nové Zámky  prežil  posledné obdobie svojho života ( od roku 1797 po 1813 ), bol nápomocný Novozámčanom vo viacerých oblastiach života: zostavoval obyvateľstvu listy, listiny, zmluvy, potvrdenia..., v čase napoleonských vojen organizoval zbierky peňazí, obväzov a iných potrebných vecí pre vojsko, pravideľne navštevoval farnosti novozámockého dištriktu, plnil si úlohy škôldozorcu i dekana farnosti, venoval sa písaniu svojich diel... A práve svojou pracovitosťou, skromnosťou sa dostal do sŕdc Novozámčanov, ktorí si jeho osobu a dielo pripomínajú trikrát v roku: pri príležitosti výročia narodenia, úmrtia a v rámci programu vyhodnotenia súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Súvisiace články

04.09.2018 18:04

Ako vzdelávať , Vzdelanie , ale aké ....

Vzdelanie dáva lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu. Komercializmus bol hybnou silou pono...
01.04.2017 10:30

Noc plná zážitkov

Novozámocké deti prežili rozprávkovú noc
11.07.2017 08:30

Práca na železnici sa dnes dedí z generácie na generáciu

K povolaniu ju priviedol otec. Už od malička za ním chodila do práce a sledovala ho, ako vypravuje vlaky. Rovnako aj ona si prešla v rámci železnice najskôr základnými funkciami, momentálne už pôsobí na generálnom riaditeľstve ...